Anda di halaman 1dari 5

PEMETAAN RANCANGAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU TINGKATAN 4 JABATAN PELAJARAN PERAK 2012 MINGGU 01 04/01/12 06/01/12 TAJUK Pendedahan

dan memperkenalkan BM SPM 1. BM Kertas 1 2. BM Kertas 2 - Rumusan - Pemahaman Teks (Komsas) -Tatabahasa - Kajian Novel Unit:1 Senario Masyarakat Kita 1. Karangan Jenis karangan 2. Rumusan3. Tatabahasa - Golongan Kata nama4. Komsas Puisi tradisional- Pantun Empat Kerat Budi - Pantun Empat Kerat Jenaka 3 16/01/12 20/01/12 Unit:1 Senario Masyarakat Kita 1. Karangan Rangsangan (A)2. Rumusan3. Tatabahasa- Pembentukan Kata Nama 4. Komsas Prosa Tradisional- Pelayaran Penuh Peristiwa. Unit: 2 Ambang Remaja 1. Karangan Umum - Karangan Fakta 2. Rumusan (1ms) 3. Tatabahasa- Pembentukan kata nama 4. Komsas Cerpen (2ms) - Ibu dan Ceper Unit: 2 Ambang Remaja Karangan (A) Rumusan Tatabahasa-Pembentukan Kata Nama Komsas -Kajian Novel Azfa Hanani Unit : 3 Dunia Semakin Canggih 1. Karangan (B) 2. Rumusan 3. Tatabahasa- Kata Kerja 4. Komsas- Kajian Novel Azfa Hanani SKOP/ OBJEKTIF Aspek Penyoalan dalam peperiksaan. 1. Bentuk soalan 2. Skema pemarkahan Rujukan Teks Kertas soalan SPM terkini Buku teks BM Tingkatan 4 Antologi Harga Remaja Novel Azfa Hanani

3.

Bahan rujukan

02 09/01/12 13/01/12

- Jenis-jenis pendahuluan karangan dan cara menulis pendahuluan - Teknik Merumus - Pendahuluan/ Isi tersurat/ Isi Tersirat/ Penutup - Jenis kata nama - Bentuk/ maksud/persoalan / nilai Pengajaran.

Buku Teks m/s 6-7

Antologi Harga Remaja - Gambar Tunggal - Menulis pendahuluan rumusan. - Kata nama tunggal dan akronim

Buku Teks m/s 14 Antologi Harga Remaja

4 23/01/12 27/01/12

- Mengembangkan isi karangan - Menyenarai isi tersurat dan tersirat - Kata Nama Terbitan, kesalahan ejaan Buku Teks m/s 40 dan imbuhan. - Sinopsis/tema /persoalan/watak Antologi Harga Remaja Perwatakan / nilai & pengajaran CUTI TAHUN BARU CINA (23/01/12-24/01/12) Gambar rajah Menulis perenggan penutup rumusan. Kata Nama Majmuk & kata Ganda Sinopsis Bab 1- 4

5 30/01/12 03/02/12 3.

4.
6 06/02/12 10/02/12

Buku Teks m/s 41 Novel Azfa Hanani

- Laporan - Persediaan Menulis - Latihan merumus - Kata Kerja- kata kerja tak transitif - Sinopsis Bab 5- 9 CUTI HARI THAIPUSAM (07/02/12) Gambar Latihan Merumus Kata Kerja Transitif Sinopsis Novel- Bab 10-14

Buku Teks m/s 56-57 Novel Azfa Hanani

7 13/02/12 17/02/12 8 20/02/12 24/02/12

9 27/02/12 02/03/12

Unit : 3 Dunia Semakin Canggih 1. Karangan (A) 2. Rumusan 3. Tatabahasa 4. Komsas- Kajian Novel Azfa Hanani Unit : 4 Keranamu Malaysia 1. Karangan (B)- Karangan fakta 2. Rumusan 3. Tatabahasa- Pembentukan Kata Kerja 4. Novel Unit : 4 Keranamu Malaysia 1. Karangan (A) 2. Rumusan 3. Tatabahasa- Pembentukan Kata Kerja

Buku Teks m/s 64-66 Novel Azfa Hanani

- Perbincangan - Latihan Merumus - KK Tunggal & KK Berimbuhan - Tema dan persoalan - Gambar tunggal/foto - Latihan Merumus - KK Ganda & KK Majmuk

Buku Teks m/s 84 Novel Azfa Hanani

Buku Teks m/s 91-93

4. Komsas- Kajian Novel Azfa Hanani 10 05/03/12 02/03/11 11 12/03/12 16/03/12 12 19/03/12 23/03/12 Unit : 5 1. 2. 3. 4.

- Sinopsis Novel- Bab 15-19 UJIAN SELARAS 2 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1

Novel Azfa Hanani

13 26/03/12 30/04/12

14 02/04/12 06/04/12 15 09/04/12 13/04/12

16 16/04/12 20/04/12

Melestarikan Alam Sekitar Karangan (A) Rumusan Tatabahasa Kata adjektif Komsas- Puisi moden - Sajak Harga Remaja - Sajak Perpustakaan Unit : 5 Melestarikan Alam Sekitar 1. Karangan (B) 2. Rumusan 3. Tatabahasa-Pembentukan kata adjektif 4. Komsas- Prosa Moden - Cerpen Israq Unit : 6 Riadah 1. Karangan (A) 2. Rumusan 3. Tatabahasa- kata tugas 4. Komsas- Kajian Novel Azfa Hanani Unit : 6 Riadah 1. Karangan (B)- Perbincangan 2. Rumusan 3. Tatabahasa- Kata Penghubung ayat 4. Komsas Prosa tradisional - Merah Silu Unit : 6 Riadah 1. Karangan (B)- Cerpen 2. Rumusan 3. Tatabahasa- Kata Tugas 4. Komsas-Kajian Novel Azfa Hanani Unit: 7 Generasi Kita 1. Karangan (A) 2. Rumusan 3. Tatabahasa- Frasa nama 4. Komsas Prosa Moden - Drama Gelanggang Tuk Wali Unit: 7 Generasi Kita 1. Karangan (B)- karangan berformat 2. Rumusan 3. Tatabahasa 4. Komsas- Puisi Tradisional - Syair Definisi Orang Berakal Unit : 8 Gaya Hidup Sihat 1. Karangan (A) 2. Rumusan 3. Tatabahasa Frasa Adjektif 4. Komsas Prosa Moden - Drama Forum Remaja 2020

- Gambar Ilustrasi Kartun - Rumusan dan pemahaman - Kata Adjektif - maksud/persoalan / nilai & pengajaran

Buku Teks m/s 106-107 Antologi Harga Remaja

- Laporan - Latihan Rumusan. - KA tunggal, KA terbitan, KA ganda & KA majmuk. - Sinopsis/ tema / persoalan/ watak Perwatakan / nilai & pengajaran - Iklan (m/s 128) - Latihan Merumus - Jenis kata tugas - Watak dan perwatakan - Keistimewaan Taman Tema - Latihan Merumus - Kata hubung gabungan & /pancangan - Sinopsis/ tema / persoalan / watak Perwatakan / nilai & pengajaran

Buku Teks m/s 116 Antologi Harga Remaja

Buku teks m/s 128 Antologi Harga Remaja Buku Teks m/s 131 Buku Teks 133-136 Antologi Harga Remaja

- Penulisan cerpen/cereka - Latihan Merumus - Kata prakalusa, kata prafrasa & kata Buku Teks m/s137 pascakata Novel Azfa Hanani - Plot dan Binaan Plot CUTI HARI KEPUTERAAN SULTAN PERAK (19/04/12) - Gafik ciri-ciri generasi berwawasan - Latihan Merumus - Cakap Ajuk dan Cakap Pindah - Binaan Frasa Nama - sinopsis/tema/persoalan/ watak perwatakan/nilai & pengajaran - Wawancara - Latihan Merumus - Frasa Kerja - maksud /persoalan / nilai & pengajaran - Gambar - Latihan Merumus - Binaan FA,Kenal pasti FA, membina ayat daripada FA/KA - Sinopsis/tema/persoalan/ watak perwatakan / nilai & pengajaran

17 23/04/12 27/04/11

Buku Teks m/s 158 Antologi Harga Remaja

18 30/04/12 04/05/12

Buku Teks m/s 172-176 Antologi Harga Remaja

19 07/05/12 11/05/12

Buku teks m/s 183-184 Antologi Harga Remaja

20 14/05/12 18/05/12 21 21/05/12 25/05/12 22 28/05/12 01/06/12 23 04/06/12 08/06/12 24 11/06/12 15/06/12

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN CUTI PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA CUTI PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA
Unit : 8 Gaya HIdup Sihat 1. Karangan (A) 2. Rumusan 3. Tatabahasa- Frasa Sendi Nama 4. Unit : 9 1. 2. Komsas-Kajian Novel Azfa Hanani Kerjaya Karangan (B)- Karangan Berformat Rumusan Tatabahasa - Struktur Binaan Ayat/ - Perihal ayat - Petikan/catatan - Latihan Merumus - Binaan Frasa Sendi Nama / latihan kenal pasti kesalahan Frasa dalam ayat. - Latar Tempat, masa dan masyarakat - Menulis Syarahan - Latihan Merumus - Ayat tunggal,ayat dasar, ayat terbitan ayat majmuk. - Latihan Bina ayat/ jenis ayat -Sinopsis/tema/persoalan/ watak perwatakan/nilai & pengajaran - Iklan - Latihan Merumus - Bina ayat/ kenal pasti perkataan. - Nilai dan Pengajaran - Perbahasan - Latihan merumus - Binaan Ayat Tunggal / Latihan meyambung ayat. - Maksud/tema/persoalan/gaya bahasa/nilai dan pengajaran - Ilustrasi kartun - Latihan merumus - Kesalahan Imbuhan - Ayat Majmuk/ bina ayat dan latihan cerakin/memisahkan ayat. - sinopsis/tema/persoalan/ watak perwatakan/nilai & pengajaran - Ilustrasi kartun - Latihan merumus - Ayat aktif, ayat pasif,ayat songsang -Sinopsis/tema/persoalan / watak perwatakan / nilai & pengajaran

Buku Teks m/s

196

Novel Azfa Hanani

25 18/06/12 22/06/12

3.
4.

Buku Teks m/s 207,208,209, 215 Buku Teks m/s 216 Antologi Harga Remaja

26 25/06/12 29/06/12

27 02/07/12 06/07/12

28 09/07/12 13/07/12

Komsas- Prosa Moden - Cerpen Memori Seorang Tua Unit : 9 Kerjaya 1. Karangan (A) 2. Rumusan 3. Tatabahasa- ayat aktif & ayat pasif 4. Komsas-Kajian Novel Azfa Hanani Unit : 10 Warisan Bangsa 1. Karangan (B)- Karangan berformat 2. Rumusan 4. Tatabahasa- Perihal ayat 5. Komsas- Puisi Tradisional -Gurindam 12 fasal yang Keenam - Seloka Emak Si Randang Unit : 10 Warisan Bangsa 1. Karangan(A) 2. Rumusan 3. Tatabahasa- Perihal ayat 4. Komsas- Prosa Moden - Cerpen Pemain Catur Unit : 11 Industri Pelancongan Malaysia 1. Karangan (B) 2. Rumusan 3. Tatabahasa - Proses penyusunan ayat. 4. Komsas Prosa Moden - Cerpen Mellisa Unit : 11 Industri Pelancongan Malaysia Karangan (A) 1. Rumusan 2. Tatabahasa 3. Komsas- Prosa Tradisional - Hikayat Indera Nata

Buku teks m/s 217 Novel Azfa Hanani

Buku teks m/s 229 Antologi Harga Remaja

Buku teks m/s 236-237 Antologi Harga Remaja

29 16/07/12 20/07/12

Buku teks m/s 264-265 Antologi Harga Remaja

30 23/07/12 27/07/12

- Pelan - Latihan Merumus - Menggabung/menyambungkan ayat - Proses Penyusunan semula ayat - Sinopsis/tema/persoalan / watak

Buku teks m/s 266

perwatakan/nilai & pengajaran. 31 30/07/12 03/08/12 32 06/08/12 10/08/12 1. 2. 3. 4. Karangan (B) Rumusan Tatabahasa Komsas- Puisi Moden - Sajak Mengintai Ruang Insaf - Sajak Adat Sezaman Karangan (A) Rumusan tatabahasa Komsas-Kajian Novel Azfa Hanani UJIAN SELARAS 2 - Minit Mesyuarat - Latihan merumus - Kesalahan Istilah/Pemilihan kata - maksud /tema/persoalan/gaya bahasa/nilai dan pengajaran - Jadual - Latihan Merumus - Kesalahan Istilah dan Pemilihan Kata - Teknik plot/ teknik penceritaan

Antologi Harga Remaja

Antologi Harga Remaja

33 13/08/12 17/08/12 34 20/08/12 24/08/12 35 27/08/12 31/08/12 36 03/09/12 07/09/12

1.
2. 3. 4.

Antologi Harga Remaja

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 1. 2. 3. 4. Karangan (A) Rumusan Tatabahasa Komsas- Puisi tradisional - Syair Siti Sianah Karangan (B) Rumusan Tatabahasa Komsas- Prosa Tradisional - Hikayat Khoja Maimun Karangan (A) Rumusan Tatabahasa Komsas- Prosa Moden - Cerpen Biarkan Samudera Karangan (B)-Fakta Rumusan Tatabahasa Komsas- Prosa Moden - Drama Cempaka Berdarah Karangan (A) Rumusan Tatabahasa Komsas Puisi Moden - Sajak Mahsuri Karangan (B)- karangan fakta. Rumusan Tatabahasa Komsas- Puisi Moden - Tiba Waktunya - Carta / Peta Minda - Latihan Merumus - Kesalahan bahasa dalam Ayat - Maksud /tema/persoalan / gaya bahasa/nilai dan pengajaran. - Perbincangan - Latihan Merumus - Kesalahan Frasa dan Ayat - Sinopsis/tema/persoalan / watak perwatakan/nilai & pengajaran - Catatan - Latihan Merumus - Kesalahan Frasa dan Ayat - Sinopsis/tema/persoalan / watak perwatakan/nilai & pengajaran - Perbincangan - Latihan merumus - menyatakan maksud peribahasa - Sinopsis/tema/persoalan / watak perwatakan/nilai & pengajaran . - Carta aliran - Latihan Merumus - Peribahasa (Bina Ayat) - Maksud /tema/persoalan/gaya bahasa/nilai dan pengajaran. - Perbincangan - Latihan merumus - membina ayat menggunakan Peribahasa - Maksud /tema/persoalan/gaya bahasa / nilai dan pengajaran
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN PERBINCANGAN SKEMA JAWAPAN KERTAS PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN PENGAJARAN TOPIK TINGKATAN 5 2013 PENGAJARAN TOPIK TINGKATAN 5 2013

Antologi Harga Remaja m/s 9

1.
2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.

Antologi Harga Remaja

37 10/09/12 14/09/12 38 17/09/12 21/09/11 39 24/09/12 28/09/12 40 01/10/12 05/10/12


41 08/10/12 12/10/12 42 15/10/12 19/10/12 43 22/10/12 26/10/12 44 29/10/12 02/11/12 45 05/11/12

Antologi Harga Remaja

Antologi Harga Remaja

Antologi Harga Remaja

Antologi Harga Remaja

09/11/12 46 12/11/12 31/12/12

CUTI AKHIR TAHUN

HASIL PEMBELAJARAN (HPU/HPK DAN ARAS) Penggunaan Bahasa Hasil pembelajaran Utama 1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempereratkan hubungan mesra. 2.0 Memberi pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan 3.0 - Berunding secara santun untuk mendapat persetujuan dan kata sepakat 4.0 - Memuat pertimbangan untuk mencapai keputusan 5.0 - Merujuk untuk mempengaruhi pihak lain untuk melakukan sesuatu 6.0 - Berurus dengan pihak tertentu untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan 7.0 - Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca dan ditonton 8.0 - Memproses maklumat untuk keperluan tertentu 9.0 - Menyampaikan maklumat untuk tujuan tertentu 10.0- Memahami dan memberikan respon peribadi tentang karya sastera 11.0- Manguasai gaya bahasa dan laras bahasa dalam penulisan kreatif dan bukan kreatif 12.0- Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif i, ii, iii, iv, v, vi, vii, viii i, ii, iii I, ii, iii Hasil Pembelajaran Khusus 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 4.1, 4.2 5.1, 5.2, 5.3 6.1, 6.2, 6.3 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5,7.6, 7.7 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8 9.1, 9.2, 9.3 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6 11.1, 11.2, 11.3 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6

INTERPERSONAL

MAKLUMAT

ESTETIK Aras 1 Aras 2 Aras 3

Sila rujuk Sukatan Pelajaran untuk maklumat lebih terperinci. Catatan : 1. HPU/HPK boleh disesuaikan mengikut objektif pengajaran. 2. Aras dimasukkan mengikut tahap murid. RANCANGAN PELAJARAN INI BOLEH DIUBAHSUAI MENGIKUT TAKWIM SEKOLAH

Anda mungkin juga menyukai