Anda di halaman 1dari 41

TAJUK 7 : JENIS SUKAN DAN REKREASI

[ PENDIDIKAN KONSERVASI ]

Disediakan oleh : Josephine Ting Ling Siew Leng Ling Siew Li

FOKUS PEMBELAJARAN
1.0 Pengenalan
2.0 Definisi 3.0 Konsep 4.0 Keperluan 5.0 Objektif

6.1 Kempen kitar semula


6.2 Junggle trekking 6.3 Aktiviti menanam pokok 6.4 Perkhemahan

6.0 Aktiviti memelihara dan 7.0 Pokok pinang hutan


memulihara alam sekitar 7.1 Pengenalan 7.2 Kegunaan

8.0 Rumusan
9.0 Rujukan

1.0 PENGENALAN

Pendidikan konservasi perlu dilakukan sejak kecil


kerana pada usia itulah pelajar akan diberi pengetahuan mengenal dan memahami pentingnya konservasi alam.

Ini akan membawa kesedaran kepada mereka tentang kewajipan memelihara dan memulihara alam sekitar, sikap serta tindakan positif terhadap alam.

Di Malaysia, pendidikan luar secara tidak formal bermula dengan aktivitinya dijalankan di maktab perguruan untuk pelatih guru yang mengikuti program pendidikan jasmani.

Aktiviti seperti berkayak, menjelajah, mendaki gunung dan perkhemahan diperkenalkan kepada guru pelatih.

Peranan alam sekitar dalam kehidupan seharian : memberikan suasana yang selesa dan menyamankan

menghasilkan sumber keperluan untuk manusia


sumber makanan, minuman, tenaga, dan alat

perhubungan

2.0 DEFINISI

Konservasi adalah menggunakan sumber daya alam

untuk memenuhi keperluan manusia dalam jumlah


yang besar dalam waktu yang lama (American Dictionary).

Konservasi adalah alokasi sumber daya alam antara

waktu (generasi) yang optimal secara sosial (Randall,


1982).

Konservasi merupakan manajemen udara, air, tanah, mineral ke organisma hidup termasuk manusia sehingga dapat dicapai ke atas kehidupan manusia yang meningkat termasuk dalam kegiatan

manajemen adalah survai, penelitian, administrasi,


preservasi, pendidikan, pemanfaatan dan latihan (IUCN, 1968).

Konservasi adalah manajemen penggunaan biosfer oleh


manusia sehingga dapat memberikan atau memenuhi keuntungan yang besar dan dapat diperbaharui untuk generasi-generasi yang akan datang (WCS, 1980)

Perlindungan, pengawetan dan pemeliharaan atau dengan kata lain menjaga sesuatu dalam keadaan selamat atau aman.

Jika diterapkan pada sumber daya tanah, definisi untuk


konservasi adalah pengawetan sumber daya bumi tanpa mengurangi efisiensi.

3.0 KONSEP Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat :

Pendidikan ditakrifkan sebagai kaedah mendidik untuk membentuk perubahan dalam pemikiran dan cara

hidup.

Konservasi didefinisikan sebagai menjaga, memelihara sesuatu secara tersusun bagi mengatasi kerosakan.

Pengertian pendidikan konservasi menurut pandangan tokoh:

1) Theodore Roosevelt (1902)

Konservasi berasal daripada perkataan conservation (con-servare).

Con(together) bersama-sama Servare (keep/save) keupayaan memelihara apa

yang dimiliki oleh kita (keep / save what you have)


secara bijak (wise use).

2) Rijksen (1981)

Suatu perubahan evolusi kebudayaan di mana suatu


masa dahulu, konservasi lebih teruk daripada sekarang.

Konservasi dilihat dari segi ekonomi & ekologi. Ekonomi memperuntukkan sumber alam untuk digunakan pada masa sekarang.

Ekologi konservasi sumber alam diperuntukkan pada


masa sekarang & masa yang akan datang.

3) Randall(1982)

Konservasi merupakan peruntukan sumber daya alam antara waktu (dari generasi ke generasi) yang seimbang dari segi social.

Prinsip konservasi dalam pendidikan luar adalah untuk memberi kesedaran pendidikan alam sekitar dalam

semua aspek serta memupuk nilai berikut :


Prinsip Rendah diri Prinsip bekerjasama Prinsip Menghormati Alam sekitar Prinsip kehidupan seimbang Prinsip mementingkan kemapanan ekosistem Prinsip mengekalkan kehidupan Liar dan kepelbagaian

hidup

3.0 KEPERLUAN

Pendidikan konservasi dalam sukan rekreasi


perlu didedahkan kepada semua orang sejak di bangku sekolah lagi supaya kita dapat meluaskan ilmu pengetahuan mereka terhadap kepentingan alam sekitar kita.

Hal ini kerana isu alam sekitar sememangnya menjadi


suatu isu yang serius dan memerlukan pemerhatian segera.

Oleh itu apabila pendidikan konservasi terhadap alam

sekitar diberikan kepada anak murid melalui sukan


rekreasi, kita dapat memupuk amalan memelihara dan memulihara alam sekitar daripada ancaman

pencemaran.

Pendidikan koservasi ini juga turut mendidik anak-anak murid untuk tidak mencemarkan alam sekitar kita dan ramah dengan alam sekitar dengan tidak membuang

sampah serta mencemarkan sungai.

Mereka juga akan mula untuk mencintai flora dan


fauna serta sungai yang berada di kawasan aktiviti sukan rekreasi.

Ini akan membantu untuk memelihara alam sekitar


yang kian hari semakin mengalami ancaman yang serius.

Selain itu, pendidikan konservasi dalam sukan rekreasi juga menjadi alat utama untuk menanamkan

semangat untuk menjaga alam sekitar dan sekaligus


menukar sikap mereka yang tidak bertanggungjawab terhadap alam sekitar kepada sebaliknya.

Pendek kata, pendidikan konservasi dalam sukan


rekreasi sememang sesuatu yang harus ditekankan dan diteruskan supaya kita dapat mengubah sikap

generasi yang akan datang supaya mereka juga


turut memainkan peranan dalam menjaga alam sekitar kita.

Dengan berbuat demikian dapatlah kita mengurangkan masalah pencemaran alam sekitar dan mula untuk

menanam semula pokok-pokok baru supaya kawasan


sekeliling kita dipenuhi dengan tumbuh-tumbuhan hijau.

4.0 OBJEKTIF 1) Pendidikan konservasi ialah suatu usaha yang

dilakukan berulang-ulang atau terus menerus.

tujuan : masyarakat memiliki kesedaran dan kepedulian terhadap konservasi sumber daya alam dan segala permasalahannya yang memiliki pengetahuan, sikap, keahlian, motivasi dan komitmen untuk ikut memecahkan masalah konservasi

2) mengembangkan kepekaan individu dan kelompok komuniti dan bangsa-bangsa terhadap konservasi alam semula jadi.

Contohnya masalah :

Green house effect


penipisan lapisan ozon kenaikan purata suhu

3) Pengetahuan (knowledge)

pengetahuan dan pemahaman yang mendalam terhadap alam sekitar, permasalahan peranan dan

tanggungjawabnya.
4) Sikap (attitude)

Nilai-nilai sosial, rasa kepedulian yang kuat terhadap


alam, motivasi untuk berperanan serta dalam upayaupaya perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan alam secara lestari harus ditanam dalam diri pelajar.

5) kemampuan mengevaluasi (evaluation ability)

setiap pelajar mempunyai kemampuan mengevaluasi konservasi alam dan program pendidikan dari segi ekologi, ekonomi, sosial, estetika dan pendidikan.

6) peranan serta (participation)

Pelajar dapat mengembangkan rasa tanggungjawab terhadap suatu permasalahan konservasi alam

sehingga dapat mengambil tindakan yang relevan


untuk pemecahannya.

Contonya mereka akan menggunakan pelbagai cara


untuk menyelesaikan masalah peningkatan suhu dunia dengan cara yang saintifik berikutan dengankemajuan teknologi.

5.0 AKTIVITI MEMELIHARA DAN MEMULIHARA ALAM SEKITAR 5.1 Kempen Kitar Semula

Kempen-kempen yang berkaitan dengan mengurangkan bahan buangan, mengguna semula dan mengitar semula [3R (Reduce, Reuse, Recycle)] di sekolah-sekolah.

Pihak sekolah juga boleh bekerjasama dengan kerajaan atau badan bukan kerajaan (NGO) dalam

usaha menggalakkan pelajar mengitar semula


bahan buangan mereka.

Dari aspek manusia, kita dapat menimbulkan kesedaran dalam diri tentang kepentingan untuk memelihara

dan memulihara alam sekitar.

Dengan mengitar semula buku-buku, surat khabar lama dan naskah-naskah dapat memelihara dan memulihara dari aspek tumbuhan.

Dari aspek alam pula, amalan kitar semula barang keperluan akan membantu mengurangkan kebergantungan kita terhadap alam sekitar dan memelihara sumber alam sekitar.

5.2 Jungle Trekking

Pihak sekolah boleh menganjurkan aktiviti jungle trekking

sempena cuti penggal untuk menambahkan pengetahuan


pelajar tentang kepentingan dan keindahan hutan.

Contohnya, guru boleh membawa pelajar ke hutan negara.


Sepanjang perjalanan, guru boleh membuat penerangan tentang keunikan tumbuhan dan juga kegunaan dalam perubatan.

Ini dapat menimbulkan kesedaran kepada pelajar tentang

penggunaan tumbuhan dan kesan memusnahkan hutan.

Pelajar berpeluang melihat haiwan-haiwan yang tinggal di dalam hutan seperti arnab liar, burung, katak dan sebagainya.

Guru boleh mengambil peluang untuk memberikan pendidikan kepada mereka bahawa hutan merupakan

habitat haiwan dan tumbuhan.

Keseimbangan alam sekitar juga akan menjadi tidak

seimbang, bencana alam seperti banjir kilat, tanah


runtuh dan hakisan tanah akan melanda bumi.

5.3 Aktiviti Menanam Pokok

Setiap pelajar dikehendaki menanam sepohon pokok di sekeliling sekolah dan bertanggungjawab untuk menjaga pokok tersebut.

Melalui proses menanam, menyiram, mencabut rumput dan menangkap serangga perosak, mereka akan lebih berusaha memelihara dan memulihara alam sekitar.

Di samping itu, mereka akan memahami bahawa tumbuhan merupakan sumber makanan dan habitat haiwan.

5.4 Perkhemahan

Semasa menjalankan perkhemahan di hutan, pelajar akan mempelajari pengetahuan hidup dengan menggunakan sumber hutan.

Mereka akan belajar menangkap ikan, mencari sayursayuran atau buah-buahan liar dan menggelakkan diri

daripada binatang buas.


Melalui pengalaman ini, mereka akanmempelajari

kepentingan hidup harmoni dengan alam sekitar.

6.0 POKOK PINANG HUTAN

6.1 Pengenalan

Nama saintifik pokok pinang hutan ialah Areca catechu; bahasa Inggerisnya ialah betelnut.

Pokok pinang merupakan satu spesis tumbuhan palma yang


tumbuh di kebanyakan kawasan tropika Pasifik, Asia, dan bahagian-bahagian Afrika timur.

Pokoknya bersaiz sederhana dengan ketinggiannya mencecah 20 meter, dengan diameter batangnya setebal 20-30 cm.

Daunnya berukuran 1.5-2m panjangnya, berbucu tajam, dan


terdiri daripada anak daun yang banyak bilangannya.

6.2 Kegunaan

Pinang ditanam untuk memperoleh benihnya yang penting dari

segi ekonomi, iaitu buah pinang (betel nut).

Benih ini mengandungi bahan alkaloid seperti arecaine dan arecoline, yang dianggap boleh menyebabkan rasa keasyikan

dalam penggunanya apabila dikunyah

Buah pokok pinang boleh digunakan dengan luas di bidang

perubatan.

Pucuk Areca Catechu boleh dimakan.

Hampas pinang rebus boleh diletakkan pada luka-luka.

Akar dan sabut pinang yang separuh reput digunakan untuk

disenteri atau disebut sebagai cirit berdarah

Akar pinang juga digunakan untuk membanyakkan kencing

dan mengubati sakit perut.

Kanak-kanak yang cirit-birit boleh mandi dengan menggunakan campuran airnya. serbuk daun pinang bersama daun Atalantia dan limau digunakan untuk mengubati sakit perut.

Serbuk pinang boleh membuang cacing gelang dan cacing


kerawit.

membekalkan banyak manfaat kepada haiwan dan alam sekitar.

Sebagai contoh, binatang liar seperti khinzir hutan, rusa dan


monyet akan menjadikan buah pinang sebagai makanan. pokok pinang hutan membekalkan habitat kepada binatang liar.

Akar pokok pinang juga akan mengengam tanih dan

meggelakkan hakisan tanah berlaku.

Dengan adanya pokok-pokok pinang hutan juga akan

menjadikan hutan tersebut menjadi kawasan tadahan air

7.0 RUMUSAN

Sejarah sosio-budaya menyatakan, pendidikan luar memperlihatkan suatu gambaran interaksi dengan alam sejak manusia berubah tempat tinggal dari alam luar ke bangunan dan rumah.

Manusia hidup saling bergantungan dengan alam sekitar, seandainya alam sekitar dimusnah, pastinya manusia akan hidup sengsara.

pendidikan awal harus diberi kepada pelajar-pelajar kerana mereka merupakan pemangkin Negara pada

masa akan datang.

Dengan memberikan pengetahuan akan cara

memelihara dan memulihara alam sekitar, keindahan


alam sekitar dapat terus dinikmati oleh generasi yang akan datang.

Di samping itu, kita juga dapat dengan gembira tanpa risau akan dilanda bencana alam.

8.0 RUJUKAN
Darmindar Singh, ( 2001 ), Geografi Tingkatan3, Pelangi Publisher Sdn Snd, Selangor. Hasnul Faizal Hushin Amri, Norazlan Che Lah & Shaifol Bahary Sulaiman, (2009), HBPE3203 Pendidikan Luar (OUM), Meteor Doc Sdn Bhd, KualaLumpur. Wee Eng Hoe,(2011), Pendidikan Jasmani & Pendidikan Kesihatan (edisi Kedua), Karisma Publication Sdn Bhd, Selangor.

http://www.scribd.com/doc/26994294/pendidikan-konservasi
http://palafne.blogspot.com/2008/09/sejarah-pengertian-dandefinisi.html

Anda mungkin juga menyukai