Anda di halaman 1dari 7

Surah Al-Ikhlas

Tafsir Al-Wadhih&Al-Azhar

Pengenalan Surah
Mengesa

Menyucikan Perilaku Tauhid Penentuan batas2 Perihal hari kiamat

Maksud Perkataan

1. Ahadun : Esa pada zat, sifat dan afal-Nya. 2. Ashomadu : tempat meminta; Hanya Dia yang memenuhi segala permintaan dan keperluan. 3. Kufuan: Menyerupai; setara dan seumpama.

Keterangan Ayat

1. Asas pertama dan tugas utama Nabi. Saw. 2. Menyeru kepada Tauhid dan menyembah Allah yang Esa. 3. Perintah untuk dinyatakan kepada Manusia

Keterangan Ayat 1
Katakanlah, Dialah Allah yang Esa 1. Qul : Perintah, ia disokong dengan kebenaran dan bukti yang tidak diraguai. 2. Esa zat : Bukan berkomponen dan berbilangbilang. 3. Esa pada Sifat:Tidak ada yang menyerupai sifat-Nya. 4. Esa pada afal :Tiada yang menyerupai atau menandingi. 5. Dia :peri penting,isu penting,memerhati.

Keterangan Ayat 2
Allah itu tempat meminta 1. Tiada yang mengatasiNya. 2. Tidak memerlukan sesiapa. 3. Makhluk yang memerlukanNya. 4. Tempat makhluk berserah ketika susah dan menghadapi krisis.
Ash-Shamadu : Abu Hurairah :Segala sesuatu ini adalah Dia yang mencipta, sebab itu maka segala sesuatu itu kepadaNyalah bergantung. Atas kehendakNya Husain bin Fadhl :Dia berbuat apa yang Dia mau dan menetapkan apa yang Dia kehendaki Muqatil :Yang Maha sempurna, yang tidak ada cacatnya

Keterangan Ayat 3
Katakanlah, Dialah Allah yang Esa 1. Qul : Perintah, ia disokong dengan kebenaran dan bukti yang tidak diraguai. 2. Esa zat : Bukan berkomponen dan berbilangbilang. 3. Esa pada Sifat:Tidak ada yang menyerupai sifat-Nya. 4. Esa pada afal :Tiada yang menyerupai atau menandingi. 5. Dia :peri penting,isu penting,memerhati.