Anda di halaman 1dari 20

Siti Fatimah TAJUK :PENGGUNAAN CARA TEKAPAN DALAM MENGGAMBAR MENGGUNAKAN TEKNIK RESIS OBJEKTIF KAJIAN : terdapat beberapa

objektif yang perlu dicapai oleh murid setelah kajian permasalahan ini dibuat, antaranya : OBJEKTIF UMUM : Murid kelas 4 mawar 2 dapat menggambar menggunakan teknik resis. OBJEKTIF KHUSUS : i. ii. iii. Mengenalpasti faktor-faktor murid kurang berminat dalam aktiviti menggambar menggunakan teknik resis. Mengenalpasti cara yang mudah untuk menggambar menggunakan teknik resis. Mengenalpasti langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi kelemahan murid dalam menggambar menggunakan teknik resis.

PERSOALAN KAJIAN : i. ii. iii. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan murid kurang minat dalam aktiviti menggambar menggunakan teknik resis. Apakah cara yang mudah untuk menggambar menggunakan teknik resis. Apakah langkah-langkah mengatasi kelemahan murid dalam menggambar menggunakan teknik resis.

Nadia 3.0 OBJEKTIF KAJIAN/SOALAN KAJIAN Objektif Kajian Penggunaan tetingkap komposisi dapat meningkatkan kemahiran mengaplikasikan teknik komposisi segitiga dalam aktiviti lukisan gubahan buah-buahan bagi tahun 5 Cemerlang. Objektif Khusus i- mengenalpasti faktor-faktor kelemahan responden mengaplikasikan teknik komposisi dalam penghasilan lukisan buah-buahan. ii- meningkatkan kemahiran responden dalam melukis gubahan buah-buahan menggunakan peraturan komposisi segi tiga iii- meningkatkan kemahiran responden dalam mengaplikasikan komposisi segi tiga dalam lukisan gubahan buah-buahan menggunakan tetingkap komposisi.

Soalan kajian i-Apakah faktor-faktor yang menyebabkan responden-responden lemah dalam mengaplikasikan komposisi dalam penghasilan lukisan gubahan buah-buahan tempatan.? ii- Apakah jenis komposisi yang sesuai diaplikasikan dalam penghasilan lukisan gubahan buah-buahan yang menarik? iii- Adakah tetingkap komposisi membantu responden mengaplikasikan komposisi segitiga dalam penghasilan lukisan gubahan buah buahan?

Nurul Huda Tajuk : PENGGUNAAN RUPA SEGI EMPAT SAMA UNTUK MENGHASILKAN BLOK STENSIL RUPA GEOMETRI DALAM AKTIVITI STENSILAN GOSOKAN TAHUN 4 MAWAR 1 3.0 Objektif Kajian/Soalan

3.1 Objektif Umum Kajian tindakan ini adalah untuk membantu murid dalam menghasilkan blok stensil rupa geometri dengan penggunaan rupa segi empat sama dalam aktiviti stensilan gosokan tahun 4 Mawar 1.

3.2 Objektif Khusus a) Kaedah penggunaan rupa segi empat sama berkesan dalam membantu murid menghasilkan blok stensil dalam aktiviti stensilan gosokan yang lebih baik b) Kaedah penggunaan rupa segi empat sama dapat meningkatkan minat murid dalam menghasilkan stensilan gosokan yang kemas dan mengikut saiz. c) Mengenalpasti kemahiran murid dalam melakar pelbagai motif rupa geometri dengan penggunaan rupa segi empat sama yang berukuran 5x5cm.

3.3 Persoalan Kajian a) Adakah rupa segi empat sama berkesan digunakan oleh murid untuk menghasilkan blok stensil dalam aktiviti stensilan gosokan dengan lebih baik? b) Apakah kaedah penggunaan rupa kertas segi empat sama dapat meningkatkan minat murid dalam menghasilkan stensilan gosokan yang kemas?

c) Apakah kemahiran yang dapat dikenalpasti apabila murid menghasilkan stensilan gosokan?

Shafila PENGGUNAAN KAEDAH GRID DENGAN BANTUAN ICT DAPAT MENINGKATKAN KEMAHIRAN MURID TAHUN 3 MELUKIS OBJEK ALAM SEMULA JADI

3.0 OBJEKTIF KAJIAN/SOALAN KAJIAN 3.1 Objektif Umum Meningkatkan kemahiran dan minat murid tahun 3 melukis objek alam semula jadi menggunakan kaedah grid dengan bantuan ICT.

3.2 Objektif Khusus i. Membantu murid melukis objek alam semula jadi dengan cara yang mudah dan berkesan menggunakan kaedah grid dengan bantuan ICT. ii. Meningkatkan kemahiran murid melukis objek alam semula jadi menggunakan kaedah grid dengan bantuan ICT. iii. Menarik minat murid menghasilkan lukisan objek alam semula jadi menggunakan kaedah grid dengan bantuan ICT.

3.3 Persoalan Kajian i. Adakah penggunaan kaedah grid dengan bantuan ICT dapat membantu murid melukis objek alam semula jadi? ii. Adakah penggunaan kaedah grid dengan bantuan ICT dapat meningkatkan kemahiran murid melukis objek alam semula jadi? iii. Adakah penggunaan kaedah grid dengan bantuan ICT dapat menarik minat murid melukis objek alam semula jadi?

Afiqah PENGGUNAAN ALAT BANTU MENGAJAR BERLABEL (ABM) DAN BIMBINGAN RAKAN SEBAYA MURID TAHUN 4 DALAM BIDANG MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN

3.0 OBJEKTIF KAJIAN / SOALAN KAJIAN 3.1 Objektif Umum : Kajian ini bertujuan untuk meningkatkan kemahiran murid dalam membentuk bintang kertas dengan mengikut langkah-langkah yang betul dan sistematik serta memberi peluang untuk mempercayai kebolehan rakan sebaya.

3.2 Objektif Khusus: i) Membantu murid membentuk bintang kertas dengan cara yang mudah dan betul dengan menggunakan alat bantu mengajar (abm) berlabel. ii) Meningkatkan keyakinan murid dalam menghasilkan bintang kertas dengan adanya bimbingan rakan sebaya. iii) Membantu murid menguasai langkah-langkah membentuk bintang kertas dengan penggunaan alat bantu mengajar berlabel dan bimbingan rakan sebaya.

3.3 Persoalan Kajian: a) Adakah alat bantu mengajar berlabel dapat membantu murid untuk memahami dengan jelas dalam membentuk bintang kertas dengan betul? b) Adakah murid berasa yakin dengan kebolehan murid yang diberi kepercayaan untuk membimbing rakan sebayanya sepanjang menjalankan aktiviti? c) Adakah murid dapat mengunakan alat bantu mengajar berlabel ini sebagai satu bahan yang mempercepatkannya untuk membentuk bintang kertas? d) Adakah bimbingan rakan sebaya dapat membantu guru dan memudahkan murid untuk bertanya bagi langkah yang tidak difahaminya?

Farhana 3.0 OBJEKTIF KAJIAN / SOALAN KAJIAN 3.1 Objektif Umum i) Meningkatkan kemahiran murid menghasilkan anyaman bekas serbaguna dengan menggunakan acuan segi empat sama dengan teknik anyaman yang betul.

3.2 Objektif Khusus i) Membantu murid menghasilkan anyaman bekas serbaguna secara sendiri dengan lebih cepat dan kemas menggunakan acuan segi empat dengan teknik anyaman yang betul. ii) Meningkatkan pemahaman murid terhadap konsep anyaman asas. iii) Meningkatkan minat murid dalam menghasilkan anyaman bekas serbaguna menggunakan acuan segi empat.

3.3 Persoalan Kajian i) Bagaimanakah penggunaan acuan segi empat membantu murid menghasilkan anyaman bekas serbaguna secara sendiri? ii) Adakah pengunaan acuan segi empat dapat meningkatkan pemahaman konsep anyaman asas murid dalam menghasilkan anyaman bekas serbaguna? iii) Adakah penggunaan acuan segi empat dapat meningkatkan minat murid dalam penghasilan anyaman bekas serbaguna?

Amanu TEKNIK DEMONSTRASI BERBANTUKAN KOTAK DADU BERGAMBAR MENINGKATKAN KEFAHAMAN DAN TUMPUAN MURID DALAM MENGGAMBAR CATAN.

3.0 OBJEKTIF KAJIAN / SOALAN KAJIAN 3.1 OBJEKTIF UMUM i) Membaiki amalan pengajaran dan pembelajaran guru bagi meningkatkan kefahaman dan tumpuan murid menggunakan kotak dadu bergambar.

3.2 OBJEKTIF KHUSUS i) Membantu murid meningkatkan pengetahuan murid dalam pelaksanaan gerak kerja catan Bunga Sakura dengan penggunaan kotak dadu bergambar. ii) Meningkatkan kefahaman murid dalam pelaksanaan gerak kerja catan Bunga Sakura dengan meggunakan kotak dadu bergambar. iii) Membantu murid memberikan tumpuan terhadap penghasilan catan Bunga Sakura. 3.3 PERSOALAN KAJIAN i) Bagaimanakah penggunaan kotak dadu bergambar dapat meningkatkan pengetahuan murid gerak kerja catan Bunga Sakura? ii) Adakah pemahaman murid dalam pelaksanaan gerak kerja catan Bunga Sakura dapat ditingkatkan dengan menggunakan kotak dadu bergambar? iii) Bagaimanakah penggunaan kotak dadu bergambar dapat menarik tumpuan murid terhadap penghasilan catan Bunga Sakura?

Salehin PENGGUNAAN SISTEM NOMBOR DAN GARISAN PADA KERTAS ORIGAMI DAPAT MEMUDAHKAN PROSES LIPATAN DALAM AKTIVITI ORIGAMI BAJU KEMEJA BAGI TAHUN 1.

Objektif umum Kajian ini dijalankan untuk memudahkan murid tahun 1 efektif menghasilkan origami baju kemeja dalam bidang membentuk dan membuat binaan.

Objektif khusus 1. Murid dapat melipat kertas origami dengan kemas berpandukan sistem nombor dan garisan yang terdapat pada kertas origami. 2. Kertas origami berlabel nombor dan garisan membantu meningkatkan kualiti hasil kerja murid dalam menghasilkan origami baju kemeja. 3. Penggunaan kertas origami berlabel nombor dan garisan dapat meningkatkan minat murid dalam menghasilkan origami.

Persoalan kajian 1. Bagaimanakah semua responden dapat menguasai cara penghasilan origami baju kemeja? 2. Bagaimanakah penggunaan kertas origami berlabel dapat meningkatkan kualiti hasil kerja murid dalam menghasilkan origami baju kemeja? 3. Adakah penggunaan kertas origami berlabel nombor dan garisan dapat meningkatkan minat murid dalam menghasilkan origami?

Shahkina 3.0 OBJEKTIF KAJIAN 3.1 Objektif Umum Kajian ini bertujuan meningkatkan kemahiran murid tahun 3 mewarna menggunakan warna asas dengan teknik lipatan dan celupan.

3.2 Objektif Khusus i. Meningkatkan kemahiran murid mengaplikasikan menggunakan teknik lipatan dan celupan. warna asas dengan

ii. Meningkatkan kefahaman murid mengenai warna asas menggunakan teknik lipatan dan celupan iii. Meningkatkan prestasi murid dalam aktiviti menggunakan warna asas.

3.3 Persoalan Kajian i. Adakah teknik lipatan dan celupan dapat meningkatkan kemahiran murid menggunakan warna asas. ii. Adakah teknik lipatan dan celupan membantu meningkatkan kefahaman murid mengenai warna asas iv. Adakah dapat meningkatkan prestasi murid dalam aktiviti menggunakan warna asas

Aini PENGGUNAAN INFORMATION AND COMUNICATION TECHNOLOGY ( ICT ) DAN MASKING FLUID BAGI MENINGKATKAN PENGETAHUAN DAN KEMAHIRAN MURID DALAM AKTIVITI BATIK LUKIS

3.0 OBJEKTIF KAJIAN/SOALAN KAJIAN Setelah kajian permasalahan ini selesai dilaksanakan, murid murid diharapkan akan dapat mencapai objektif objektif berikut : 3.1 Objektif umum Menambahbaik amalan pengajaran dan pembelajaran ( P&P ) guru bagi meningkatkan pengetahuan dan kemahiran murid tentang batik lukis. 3.2 Objektif khusus: i. Membantu murid meningkatkan pengetahuan tentang batik lukis. ii. Membantu murid membuat corak batik lukis dengan menggunakan masking fluid . iii. Membantu murid memahami tentang batik lukis menggunakan pengaplikasian Information And Comunication Technology (ICT ). 3.3 persoalan kajian i. Apakahfaktor faktor yang menyebabkan kurangnya pengetahuan murid tentang kraf tradisional batik. ii. Adakah penggunaan masking fluid dapat membantu mengatasi kelemahan murid dalam menghasilkan corak batik lukis. iv. Adakah penggunaan Information And Comunication Technology (ICT ) dapat membantu murid memahami tentang batik lukis.

Zafirah PENGGUNAAN TEMPLAT LUTSINAR BENTUK ASAS BULAT DAPAT MEMBANTU MURID-MURID MELUKIS BENTUK RAMA-RAMA DENGAN SIMETRI.

3.1 Objektif Umum Meningkatkan kemahiran dan pengalaman murid untuk melukis bentuk rama-rama dengan menggunakan bentuk asas bulat sebagai pemulaan untuk melukis dengan berkesan dan baik.

3.2 Objektif Khusus i. Meningkatkan kemahiran murid memulakan langkah melukis menggunakan bentuk asas bulat untuk membuat bentuk rama-rama. ii. Meningkatkan kemahiran murid menyusun bentuk asas bulat menyerupai bentuk rama-rama. iii. Membantu murid menghasilkan lukisan bentuk rama-rama imbangan simetri mengikut langkah-langkah yang betul.

3.3 Persoalan Kajian Daripada permasalahan yang telah dibangkitkan, beberapa persoalan kajian yang akan menjadi fokus saya adalah : i. Adakah murid dapat memulakan lukisan bentuk rama-rama imbangan simetri dengan menggunakan bentuk asas bulat dengan baik? ii. Bagaimanakah murid menyusun bentuk asas bulat untuk menyerupai bentuk rama-rama. iii. Adakah murid mengikut langkah-langkah yang betul untuk menghasilkan lukisan bentuk rama-rama imbangan simetri?

Fahdli PENGGUNAAN PIN RAMBUT DAPAT MENINGKATKAN KEMAHIRAN MURID DALAM MENGHASILKAN TENUNAN KRAF TRADISIONAL. Objektif Kajian Selepas kajian permasalahan ini dibuat, responden diharap akan mencapai objektif berikut : 3.1.1 Objektif Umum Meningkatkan kemahiran murid kelas 5 Gemilang menghasilkan tenunan dalam bidang mengenal Kraf Tradisional. 3.1.2 Objektif Khusus a) meningkatkan kemahiran menenun tenunan mudah untuk murid tahun 5 Gemilang dalam bidang mengenal Kraf Tradisional. b) menghasilkan satu tenunan mudah menggunakan bahan yang telah disediakan. c) meningkatkan kefahaman murid tahun 5 Gemilang dalam aktiviti tenunan. 3.2 Persoalan Kajian a) Adakah dengan menggunakan pin rambut dapat memudahkan murid untuk membuat tenunan dengan mudah? b) Adakah tenunan mudah dapat meningkatkan kefahaman murid dalam aktiviti tenunan? c) Adakah dengan menggunakan pin rambut dapat mempercepatkan aktiviti tenunan?

Amirah Hanis 3.0 OBJEKTIF KAJIAN Setelah kajian permasalahan ini selesai dijalankan, murid-murid diharapkan akan mencapai objektif-objektif berikut : 3.1 Objektif umum Meningkatkan kefahaman murid dalam pengajaran dan pembelajaran seni menerusi bahan bantu mengajar 3 dimensi bersaiz besar iaitu A2 semasa dan selepas aktiviti demostrasi.

3.2 Objektif khusus i. Mengekalkan tumpuan murid semasa sesi demostrasi guru. ii. Menghasilkan karya seni sesuai dengan objektif pengajaran dan pembelajaran guru. iii. Menarik minat murid menghasilkan karya seni.

3.3 Persoalan Kajian Berhubung dengan permasalahan yang dibangkitkan ini, beberapa persoalan kajian yang akan menjadi fokus saya adalah : i. Adakah murid kefahaman murid mudah ditingkatkan semasa demostrasi guru melalui bahan bantu mengajar yang 3 dimensi bersaiz A2? ii. Adakah bahan bantu mengajar yang jelas dan besar dapat menarik perhatian murid untuk memberi tumpuan semasa demostrasi guru? iii. Apakah bahan bantu mengajar bersaiz besar mampu membantu murid mencapai objektif pembelajaran? v. Adakah bahan bantu mengajar bersaiz A2 ini akan menarik minat murid untuk menghasilkan karya seni?

Siti Hajar 3.0 OBJEKTIF KAJIAN/SOALAN KAJIAN 3.1 Objektif umum: Kajian ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran murid Tahun 6 UPM dalam menghasilkan tona berpandukan pada bentuk geometri asas dan cahaya.

3.2 Objektif Khusus i) Membantu murid menghasilkan tona pada gambar bentuk geometri asas iaitu sfera,kon dan kuboid menggunakan bahan maujud dan cahaya. ii) Meningkatkan keyakinan murid dalam menghasilkan tona pada gambar bentuk geometri asas dan objek alam benda. iii) Meningkatkan penguasaan murid dalam menghasilkan lorekan selari semasa menghasilkan tona.

3.3 Persoalan Kajian i) Adakah penggunaan bahan maujud dan cahaya dapat membantu murid menghasilkan tona pada gambar berbentuk geometri asas dengan betul? ii) Adakah murid berasa yakin dan berpuas hati dengan setiap tona yang dihasilkan? iii) Adakah murid mampu menguasai kemahiran membuat lorekan selari semasa menghasilkan tona?

Siti Saudah KAEDAH STESEN MEMBANTU MURID MEMBEZAKAN WARNA DENGAN WARNA SEKUNDER DENGAN MENGGUNAKAN WARNA AIR 3.0 OBJEKTIF KAJIAN / SOALAN KAJIAN Setelah kajian untuk mengenal pasti permasalahan telah dijalankan, murid-murid diharapkan dapat memenuhi objektif-objektif berikut : 3.1 Objektif Umum Meningkatkan kemahiran murid Tahun 1 dalam proses membezakan warna primer dengan warna sekunder. PRIMER

3.2 Objektif Khusus (i) Mengenal pasti faktor-faktor yang menyebabkan murid kurang berkemahiran untuk mengkategorikan warna mengikut kumpulan warna. (ii) Mengenal pasti langkah-langkah yang perlu diambil untuk membantu murid meningkatkan kefahaman mereka tentang kategori warna primer dan warna sekunder. (iii) Mengenal pasti kaedah stesen yang sesuai digunakan untuk membantu meningkatkan kemahiran murid membezakan warna mengikut kategori warna primer dan warna sekunder sekali gus meningkatkan kemahiran murid dalam pengaplikasian warna air.

3.3 Mengenal pasti Persoalan Kajian (i) Apakah faktor-faktor yang menyebabkan murid-murid kurang berkemahiran untuk mengkategorikan warna mengikut kumpulan warna? (ii) Apakah langkah-langkah yang perlu diambil untuk membantu murid bagi meningkatkan kefahaman mereka tentang kategori warna primer dan warna sekunder? (iii) Apakah kaedah stesen yang sesuai digunakan untuk membantu meningkatkan kemahiran murid membezakan warna mengikut kategori warna primer dan warna sekunder sekali gus meningkatkan kemahiran murid dalam pengaplikasian warna air?

Rafiqi 3.1 Objektif Umum Kajian tindakan ini adalah untuk meningkatkan kemahiran murid tahun 4 menggambar mozek rama-rama menggunakan 'pelekat berwarna' melalui aplikasi garisan grid.

3.2 Objektif Khusus i. Meningkatkan kemahiran murid menyusun dan menampal pelekat berwarna dalam aktiviti menggambar mozek rama-rama melalui aplikasi garisan grid. ii. Membantu murid menyusun pelekat berwarna daripada bertindan dengan cara penentuan warna kontra. iii. Meningkatkan minat dan penyertaan murid secara aktif dalam menghasilkan mozek rama-rama menggunakan pelekat berwarna.

3.3 Persoalan Kajian i. Adakah teknik garisan grid dapat meningkatkan kemahiran murid menyusun dan menampal kertas warna dalam aktiviti menggambar mozek rama-rama? ii. Adakah penentuan warna kontra dapat membantu murid menyusun pelekat berwarna daripada bertindan? iii. Adakah penggunaan pelekat berwarna dapat meningkatkan minat dan penyertaan murid dalam menghasilkan mozek rama-rama?

Nabilah huda 3.0 OBJEKTIF KAJIAN/ SOALAN KAJIAN 3.1 Objektif Kajian Kajian ini dijalankan bertujuan untuk meningkatkan kemahiran murid tahun 4 Dinamik di dalam penghasilan corak sisik ikan dengan menggunakan templat separuh bulatan yang dihasilkan sendiri oleh murid. Selepas kajian dibuat, diharapkan agar muridmurid ini dapat mencapai objektif seperti berikut : 3.1.1 Objektif Umum Meningkatkan kemahiran murid dalam menghasilkan corak terancang iaitu corak sisik ikan dengan menggunakan templat separuh bulatan yang dihasilkan oleh murid itu sendiri. 3.1.2 Objektif Khusus a) Membantu murid untuk melukis corak sisik ikan dengan menggunakan templat separuh bulatan dengan betul. b) Mengajar murid melukis corak sisik ikan dengan betul. c) Membantu mempertingkatkan penguasaan murid di dalam proses penghasilan corak sisik ikan dengan menggunakan templat separuh bulatan dengan betul. 3.2 Persoalan Kajian a) Adakah penggunaan templat separuh bulatan ini dapat membantu murid menghasilkan corak sisik ikan dengan betul? b) Bagaimanakah penggunaan templat separuh bulatan ini dapat meningkatkan kemahiran murid dalam menghasilkan corak sisik ikan? c) Adakah murid mempunyai kemahiran untuk melukis corak sisik ikan dengan menggunakan templat separuh bulatan yang dibuat oleh mereka sendiri?

Amira PENGGUNAAN BAHAN TERBUANG DAPAT MENARIK MINAT MENGHASILKAN KARYA MOZEK DALAM BIDANG MENGGAMBAR 3.0 3.1 OBJEKTIF KAJIAN/ SOALAN KAJIAN Objektif Umum MURID

Menarik minat murid dan meningkatkan kemahiran dalam menghasilkan karya mozek dalam bidang menggambar dengan kreatif mnggunakan bahan terbuang.

3.2

Objektif Khusus bidang

i. Menarik minat murid dalam menghasilkan karya mozek dalam menggambar.

ii. Meningkatkan kemahiran menyusun bahan terbuang mengikut warna dan saiz yang sesuai. iii. Murid dapat meningkatkan kualiti dan kretiviti menghasilkan karya mozek.

3.3

Persoalan Kajian

i. Adakah penggunaan bahan terbuang dapat menarik minat murid untuk menghasilkan karya mozek dalam bidang menggambar? ii. Adakah kemahiran menyusun bahan terbuang mengikut warna dan saiz yang sesuai dapat ditingkatkan? iii. Bagaimanakah penggunaan bahan terbuang dapat membantu murid meningkatkan kualiti dan kreativiti dalam menghasilkan mozek?

Farah wahidah 3.0 OBJEKTIF KAJIAN / SOALAN KAJIAN

Setelah kajian permasalahan ini selesai dijalankan, murid murid diharapkan akan mencapai objektif objektif berikut : 3.1 Objektif Umum

Membantu meningkatkan daya pemahaman murid tahun 3 dalam mengenal kelarai terlebih dahulu bagi bidang mengenal kraf tradisional dengan menggunakan kaedah mewarna pada kertas grid. 3.2 Objektif Khusus

i. Meningkatkan pemahaman dan penguasaan murid dalam mengaplikasikan anyaman kelarai. ii. iii. 3.3 Membantu murid menganyam dengan susunan dan baris yang tepat. Membantu murid mengingati susunan dan baris anyaman yang betul. Persoalan Kajian

i. Bagaimanakah kaedah mewarna pada kertas grid dapat membantu meningkatkan pemahaman dan penguasaan murid dalam mengenal kelarai terlebih dahulu sebelum menghasilkan anyaman kelarai? ii. Apakah faktor faktor yang menyebabkan murid murid kurang mahir dalam menganyam? iii. Dapatkah intervensi ini membantu murid dalam mendapatkan anyaman yang tepat dan betul?

Alin OBJEKTIF UMUM Kajian tindakan ini ialah untuk meningkatkan kemhiran murid melukis lukisan perspektif.

3.2 OBJEKTIF KHUSUS

i. Murid Tahun 5 dapat memahami konsep ruang dalam sesebuah lukisan perspektif dalam bidang menggambar dengan contoh gambar yang lebih jelas.

ii. Meningkatkan kemahiran melukis lukisan perspektif murid dengan kaedah melukis yang betul.

iii. Membantu dalam peningkatan kualiti hasil yang lebih baik dan keyakinan yang tinggi bagi murid Tahun 5 dalam melukis lukisan perspektif.

3.3 PERSOALAN KAJIAN i. Bagaimanakah murid Tahun 5 dapat meningkat kefahaman mereka tentang konsep ruang dalam sesebuah lukisan perspektif?

ii. Bagaimanakah peningkatan terhadap kemahiran murid dapat ditingkatkan?

iii. Apakah kesan terhadap kualiti hasil murid serta keyakinan mereka dalam melukis lukisan perspektif?

Lailatul Objektif Umum Penumpuan murid kelas 4 Jaguh dapat ditingkatkan melalui sesi demonstrasi dengan berbantukan ICT yang menarik Objektif Khusus i) Meningkatkan kemahiran dan kefahaman murid dalam melaksanakan aktiviti dalam bidang-bidang Pendidikan Seni Visual ii) Murid tahun 4 Jaguh dapat menghasilkan karya dalam pengajaran dan pembelajaran dengan mengikut kriteria yang ditetapkan oleh guru. iii) meningkatkan keyakinan serta menggalakkan pemikiran kreatif dalam kalangan murid Tahun 4 Jaguh 3.2 Persoalan Kajian i) Adakah penggunaan ICT dapat meningkatkan kemahiran dan kefahaman murid dalam sesi pengajaran dan pembelajaran? ii) Adakah penggunaan kaedah ICT ketika demonstrasi dapat membantu murid menghasilkan karya mengikut kriteria yang ditetapkan? iii) Adakahkah penggunaan ICT ketika demonstrasi dapat membantu murid tahun 4 meningkatkan keyakinan dan pemikiran kreatif?

Anda mungkin juga menyukai