Anda di halaman 1dari 25

KKS 2013 – Psikologi Sosial Perhubungan Rapat

_______________________________________________________________________________________________
_
PENDAHULUAN

Perhubungan yang mesra antara individu dengan sahabat dan keluarga dalam
kehidupan seharian amat penting untuk memelihara keharmonian dan kesejahteraan
hidup. Sebaliknya, hubungan yang tegang antara ibubapa, suami isteri dan sebagainya
antara faktor yang mempengaruhi jiwa dan masa depan anak-anak mereka. Justeru itu
untuk memelihara keharmonian di dalam sesebuah perhubungan seseorang itu haruslah
mempunyai ilmu pengetahuan dan juga kemahiran dalam menjalinkan hubungan bagi
memantapkan suasana hubungan yang sedia ada. Ilmu dan kemahiran ini boleh
didapati dengan mengikuti kursus-kursus yang berkaitan dengan perhubungan dan juga
melalui pengalaman iaitu semasa dalam proses interaksi dan sosialisasi sesama
individu di dalam kehidupan seharian. Seseorang individu itu juga perlu peka dan
prihatin kepada aspek-aspek penting yang terkandung dalam pemantapan
perhubungan.

Aspek-aspek tersebut antaranya adalah kemahiran membina hubungan,


berkasih sayang dan lain-lain lagi. Ilmu pengetahuan di dalam bidang ini penting juga
kerana dapat memberi maklumat dan input yang berguna dalam membuat pemilihan
pasangan iaitu sebelum menjalinkan hubungan, semasa dan berikutnya bagaimana
untuk menghadapi perpisahan atau mengendalikan perasaan apabila berakhirnya
sesebuah hubungan. Kehidupan sosial dan berkeluarga memerlukan banyak komitmen
dari segi psikologi dan emosi. Ia menuntut kematangan emosi dan pemikiran untuk
menghadapi dan mengendalikan hakikat kehidupan yang sebenar. Bersatu dalam satu
perhubungan adalah juga satu komitmen – komitmen untuk sama-sama berusaha
memahami di antara satu sama lain. Ramai yang tidak dapat melaksanakan komitmen
ini dalam sebuah perhubungan yang kekal. Tanpa sebarang komitmen, tidak akan ada
satu perhubungan yang sejati kerana hanya melalui ikatan cinta, kepercayaan dan rasa
hormat akan wujud satu perhubungan yang kekal dan memuaskan.

1
KKS 2013 – Psikologi Sosial Perhubungan Rapat

_______________________________________________________________________________________________
_
DEFINISI KONSEP

Menurut kamus dewan, ‘hubungan’ bermaksud sambungan, rangkaian, hasil


berhubung, kaitan, pertalian dan sangkut paut. Manakala ‘rapat’ pula didefinisikan
sebagai erat, karib, kuat dan teguh. Oleh itu, perhubungan rapat bolehlah didefinisikan
sebagai kaitan atau pertalian yang sangat erat dan karib. Berdasarkan definisi tersebut,
perhubungan yang akan dibincangkan dalam kerja kursus ini adalah berkaitan
perhubungan dalam konteks keluarga, sahabat, kekasih dan teman hidup. Menurut
Susan S. Hendrick (1995), ‘The multidisciplinary area of close relationships includes
research from psychology, sociology, communications, family studies and other
disiplines and is concerned with interpersonal relationships that can be considered close
or personal (for example, romantic relationships, friendships, workplace relationships).
Dalam Robert S. Feldman (1998), menurut ahli Psikologi Sosial Sharon Berhm (1992),
perhubungan rapat juga merujuk kepada perhubungan intim yang sekurang-kurangnya
mempunyai 3 faktor iaitu lekatan emosi, keperluan untuk memenuhi kehendak dan
kebergantungan. Menurutnya lagi, close relationhips (perhubungan rapat) merujuk
kepada perhubungan intim yang disifatkan sebagai memiliki sekurang-kurangnya salah
satu daripada sifat tersebut iaitu emotional attachment, need fulfillment, dan
interdependence. Emotional attachment atau lekatan emosi ialah perasaan positif
terhadap seseorang walaupun kadang-kala negatif. Apabila seseorang itu menjalinkan
hubungan dengan seseorang sahabat, pasti tidak dapat lari dari mempunyai perasaan
terhadap individu tersebut. Contohnya apabila kita mempunyai seorang sahabat karib di
kolej, pasti tidak dapat mengelak daripada mempunyai lekatan emosi terhadap sahabat
baik kita itu seperti kadang kala kita akan rasa sayang padanya. Apabila berjauhan
ketika bercuti semester kita akan merinduinya. Interdependence atau kebergantungan
merupakan tahap yang saling mempengaruhi dan menyertai beberapa aktiviti serta
mereka akan merasa seronok dengan aktiviti tersebut. Contohnya apabila seorang anak
kecil, ia memerlukan tahap pergantungan terhadap kedua ibu bapanya untuk memenuhi
keperluan keselamatan. Need fulfillment atau keperluan untuk memenuhi atau dipenuhi
kehendak oleh individu yang mempunyai perhubungan rapat dengan kita. Sikap dua
orang individu berfikir secara bersama, secara tidak langsung mereka saling bergantung
dan akan mewujudkan satu perhubungan. Sebagai contoh, kita akan cuba memenuhi
kehendak kedua ibubapa dengan rajin belajar dan bertingkah laku seperti yang diasuh
mereka. Manakala dalam masa yang sama kita juga mempunyai perasaan ingin

2
KKS 2013 – Psikologi Sosial Perhubungan Rapat

_______________________________________________________________________________________________
_
dipenuhi kehendak, contohnya jika kita ingin mendapatkan sesuatu kita akan meminta
ibubapa memenuhinya begitu juga sebaliknya.

Peringkat-peringkat Perhubungan

Mengikut ahli psikologi George Levinger, perhubungan dianggap bukan sahaja


merujuk kepada perkara yang spesifik (contoh perhubungan antara rakan, kekasih dan
saudara mara) tetapi yang juga mendasari tahap perhubungan. Beliau menjelaskan
terdapat tiga tahap perhubungan asas iaitu :

 Peringkat Kesedaran (Awareness)


Sesesorang individu yang menyedari terdapat individu lain contohnya
seseorang yang dilihat dalam bilik kuliah . Seseorang itu mungkin
membentuk satu impresi terhadapnya tetapi tidak berlaku interaksi antara
mereka.
 Peringkat kontak Permukaan (Surface Contact)
Peringkat ini merupakan kontak-kontak permulaan di antara dua individu
yang belum saling mengenal antara satu sama lain. Ia juga termasuk
interaksi yang berulang-ulang yang berlandaskan peranan seperti interaksi
perseorangan antara seorang pegawai dengan pekerja bawahannya.
 Peringkat Saling Membalas (Mutuallity)
Iaitu peringkat di mana terdapatnya kontak-kontak perhubungan yang
semakin kerap. Interaksi di antara individu lebih bersifat peribadi dan
hubungan yang saling bergantung lebih mendalam. Dalam peringkat ini juga
individu akan berkongsi pengetahuan dan pengalaman antara satu sama lain
serta norma peribadi yang mana secara tidak rasmi mengawal perhubungan
mereka.

Dalam peringkat ini juga ia dipecahkan kepada tiga iaitu minor intersection
(persilangan kecil), moderate intersection (persilangan pertengahan), dan major
intersection (persilangan utama). Dalam minor intersection, iaitu peringkat awal di mana

3
KKS 2013 – Psikologi Sosial Perhubungan Rapat

_______________________________________________________________________________________________
_
seseorang itu merasa ragu-ragu untuk memdedahkan maklumat mengenai diri sendiri.
Moderate intersection merupakan langkah pertengahan dalam perhubungan apabila self
disclosure meningkat. Manakala major intersection yang merupakan langkah dalam
perhubungan yang disifatkan lebih kuat dan rapat.

Dalam communal relationship (kegunaaan bersama), dalam perhubungan ini


seseorang itu akan merasa saling bertanggungjawab dan menyediakan faedah
berdasarkan kepada keperluan masing-masing. Sebagai contoh, kita memberi bunga
kepada jiran kita tetapi kita tidak mengharapkan pembalasan. Sebaliknya kita inginkan
harga sebuah persahabatan di sebalik pemberian itu. Communal relationships ini
biasanya berlaku kepada pasangan romantik, ahli keluarga dan rakan-rakan.

ASPEK UTAMA YANG TERKANDUNG DALAM PERHUBUNGAN RAPAT

i. Membina hubungan

Knapp(1984) telah menulis satu analisis lengkap mengenai tahap-tahap


membangun, mengalami dan mengakhiri hubungan, dan jenis komunikasi pada setiap
tahap hubungan tersebut. Tahap-tahap dalam membina hubungan meliputi tahap
memulai (Initiating) merupakan usaha-usaha yang sangat awal yang kita lakukan dalam
percakapan dengan seseorang yang baru kita kenal. Tujuannya adalah untuk
mengadakan kontak dan menyatakan minat.Tahap kedua ialah tahap di mana
membincangkan topik-topik percakapan untuk mengenal diri orang lain. Tahap ini adalah
cara yang aman untuk mengetahui persamaan dan perbezaan-perbezaannya. Pada
tahap ini kita terus menerus mencari cara-cara membangun beberapa kepentingan yang
sama. Adalah jauh lebih mudah untuk berbual dengan seseorang bila kita mengetahui
kita mempunyai suatu persamaan dan perbualan juga lebih menyenangkan. Setiap
komitmen pada tahap ini umumnya sangat terbatas. Biasanya hubungan masih bersifat
sambil lalu dan santai.

Tahap penggiatan (Intensifying) merupakan tahap awal keintiman, berbagai


informasi peribadi, dan awal pengetahuan yang lebih banyak dikumpul. Tahap ini
merupakan tahap yang banyak perubahan dalam perilaku komunikasi, baik komunikasi

4
KKS 2013 – Psikologi Sosial Perhubungan Rapat

_______________________________________________________________________________________________
_
verbal ataupun komunikasi nonverbal, yang terjadi ketika kenalan menjadi teman akrab.
Seterusnya tahap pengintegrasian (Integrating) terjadi apabila dua orang mulai
menganggap diri mereka sendiri sebagai pasangan. Pada tahap itu pasangan tersebut
aktif memupuk semua minat. Sikap dan kualiti menampakkan mereka unik sebagai
pasangan.
Tahap kelima pula ialah tahap pengikatan (Bonding) adalah tahap yang lebih
formal atau ritualistik. Ia adalah berbentuk pertunangan atau perkahwinan, namun
“berhubungan tetap” juga merupakan suatu bentuk pengikatan. Pasangan tersebut
sepakat untuk menerima segala tanggung jawab atau norma yang mengatur hubungan
mereka.

ii. Cinta Segi Tiga Sternberg

Menurut Sternberg (1986) kefahaman konsep cinta dapat dilihat berdasarkan


tiga komponen yang membentuk Model Segi Tiga Cinta Sternberg. Model Segi Tiga
Cinta Sternberg (1986) melihat bagaimana ketiga-tiga komponen ini saling bergabung
hingga melahirkan beberapa bentuk perhubungan percintaan. Komponen pertama ialah
keintiman iaitu kedekatan yang mengukuhkan ikatan perhubungan antara dua individu.
Tahap keintiman yang tinggi dapat dilihat apabila kedua-dua belah pihak yang bercinta
saling mengambil berat tentang kebajikan dan kebahagiaan pasangan masing-masing.
Di sini kedua-dua belah pihak saling berkongsi, memberi dan menerima sokongan
emosi dan terlibat dalam komunikasi yang intim.
Komponen kedua melibatkan nafsu ghairah yang merangkumi cumbuan,
penarikan fizikal dan perhubungan seksual antara kedua-dua belah pihak. Sternberg
(1986) juga menegaskan perkara-perkara lain yang membentuk nafsu ghairah ialah
harga diri, penampilan, dominan dan submisif. Komponen ketiga pula melibatkan aspek
komitmen sama ada jangka pendek atau jangka panjang. Komitmen jangka pendek
memperlihatkan apabila seseorang mengambil keputusan untuk mencintai
pasangannya. Manakala komitmen jangka panjang memperlihatkan usaha untuk
mengekalkan perhubungan percintaan yang sedia ada.
Sternberg (1986) cuba menerangkan cinta segi tiga dalam dua keadaan yang
berbeza. Pertama, cinta berbeza daripada segi keamatannya yang boleh digambarkan
dalam bentuk saiz segi tiga. Semakin besar saiz segi tiga , semakin tinggi keamatan
perasaan cinta. Bentuk segi tiga juga memperlihatkan sejauh mana keseimbangan

5
KKS 2013 – Psikologi Sosial Perhubungan Rapat

_______________________________________________________________________________________________
_
percintaan itu. Kepentingan ketiga-tiga aspek ini iaitu saiz, keamatan dan
keseimbangan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Misalnya nafsu ghairah memainkan
peranan yang penting dalam percintaan jangka pendek. Sementara keintiman dan
komitmen diperlukan dalam corak perhubungan percintaan jangka panjang. Ketiga-tiga
komponen ini berada pada tahap keseimbangan apabila kesemua komponen ini berada
dalam saiz lebih kurang sama. Ketidakseimbangan berlaku apabila satu daripada
komponen itu berbeza dengan dua komponen yang lain.

Suka=Keintiman

Cinta suci
Cinta romantik

Cinta sempurna

Cinta kosong
cinta bodoh
Cinta Berahi

Rajah: Cinta Segi Tiga Sternberg

6
KKS 2013 – Psikologi Sosial Perhubungan Rapat

_______________________________________________________________________________________________
_

iii. Cinta Passionate dan Companionate

Beberapa ilmuwan sosial telah berupaya membezakan jenis-jenis cinta. Salah


satu perbezaan yang paling banyak diterima adalah antara cinta passionate dan cinta
companionate. Cinta passionate didefinisikan sebagai keadaan emosional yang kuat di
mana “kehangatan dan perasaan seksual, elasi dan nyeri, kecemasan dan peredaan,
altruisme dan cemburu berada bersama-sama dalam suatu campuran perasaan”
(Berscheid & Walster, 1978). Telah diduga bahawa pengalaman cinta passionate
menggabungkan rangsangan fisiologi dengan persepsi bahawa rangsangan ditimbulkan
oleh orang yang dicintai (Berscheid &Walster).
Pokok utama dari hubungan romantis adalah cinta yang membara (passionate
love). Cinta seperti ini dapat dilihat oleh kecenderungan untuk terus menerus tidak dapat
melupakan pasangannya, baik dalam fikiran, ucapan mahupun perbuatan. Sasaran cinta
juga dinilai selalu positif dan sempurna. Cinta yang membara juga dilihat dengan adanya
hasrat seksual, mudah terangsang secara fizikal, selalu ingin bersama, tidak mahu
memikirkan perpisahan dan selalu ingin berbalas cinta (Hatfield, 1988).
Sebaliknya cinta companionate didefinisikan sebagai “kasih sayang yang kita
rasakan terhadap mereka yang sangat terlibat dalam kehidupan kita”. Karakteristik cinta
companionate adalah saling percaya, memperhatikan, toleransi terhadap kelemahan
dan kekurangan pasangan, dan suasana kasih sayang yang sentiasa dibajai.
Companionate love dikenali sebagai cinta karib yang berjangka waktu lebih lama. Jenis
cinta ini tidak membara, tidak dihiasi dengan lagu-lagu atau puisi-puisi mesra, tetapi
memang berjangka panjang. Pasangan yang sudah terlibat dengan jenis cinta ini
merasa sangat dekat, banyak persamaan, saling memperhatikan kesihatan masing-
masing, saling mengungkapkan perasaan suka dan saling menghargai (Caspi &
Herbener, 1990).
Kesimpulanya, cinta passionate dikesan dengan adanya emosi yang kuat dan
seringkali bertentangan, sedangkan cinta companionate diwarnai oleh kepercayaan,
perhatian, bertoleransi terhadap kelemahan pasangan, dan nada emosional kehangatan
dan kasih sayang. Walaupun cinta passionate semakin melemah dengan peredaran
waktu dalam hubungan jangka panjang, potensi untuk emosi yang kuat malahan
meningkat. Tetapi kerana pasangan companionate menjadi sangat sepadan di dalam
kehidupan seharian, frekuensi emosi sebenar cukup kuat.

7
KKS 2013 – Psikologi Sosial Perhubungan Rapat

_______________________________________________________________________________________________
_

iv. Pelangi Cinta

Selain daripada cinta passionate (cinta membara) dan cinta companionate (cinta
karib), masih terdapat lagi beberapa jenis cinta. Menurut Hendrick & Hendrcck, 1986
menyatakan bahawa terdapat 6 jenis cinta. Antaranya jenis cinta eros, storge, ludus,
mania, pragma, dan agape. Jenis cinta eros bermaksud iaitu cinta membara
(passionate love) yang mempunyai ciri-ciri seperti saling tertarik dan sering berjumpa.
Cinta storge ialah cinta karib (Companionate love) yang mempunyai ciri seperti
persahabatan mendalam, tidak emosional, dan tidak misteri. Manakala cinta ludus ialah
cinta main-main yang mempunyai dua teman dan mereka tidak boleh saling berjumpa.
Jenis cinta mania pula ialah cinta yang posesif iaitu menuntut yang mempunyai ciri
seperti tidak akan berasa senang hati sekiranya pasangannya berada bersama dengan
orang lain. Cinta pragma ialah cinta logika yang mempunyai ciri seperti mencintai
seseorang yang mempunyai latar belakang yang sama. Manakala jenis cinta agape pula
ialah cinta yang tidak mementingkan diri sendiri yang mempunyai ciri seperti lebih baik
saya yang menderita daripada dia.

v. Prototaip

Skema individu mengandungi prototaip iaitu representasi abstrak tentang sifat


semulajadi seseorang yang dikaitkan dengan jenis personaliti percintaan. Memahami
konsep cinta adalah mengenalpasti sifat serta daya tarikan interpersonal dan
mengenalpasti konsep dan takrifan cinta. Sebagai contohnya, ahli psikologi Beverley
Fehr dan James Russell memahami percintaaan dari perspektif prototaip. Terdapat 20
jenis percintaan yang meliputi cinta kepada ibu bapa, persahabatan, romantik, adik-
beradik dan lain-lain lagi. Terdapat tiga cadangan asas dalam memahami cinta. Menurut
pakar psikologi sosial Arthur Aron and Lori Westbay, prototaip cinta mengandungi
komponen penuh semangat, kekariban, dan komitmen. Dengan adanya analisis
prototaip cinta, kita dapat mengetahui kategori jenis cinta. Deaux & Wrightsman (1988)
berpendapat individu akan menggunakan prototaip pada paras yang mana dapat
memberi perbezaan yang ketara antara konsep. Apa yang penting kita akan
menentukannya pada tahap mana prototaip ini penting dalam persepsi individu.

8
KKS 2013 – Psikologi Sosial Perhubungan Rapat

_______________________________________________________________________________________________
_

Prototaip ( model contoh) 20 jenis percintaaan

Jenis-jenis cinta Prototaip


Ibu cinta 5.39
Cinta ibu bapa 5.22
Persahabatan 4.96
Adik perempuan 4.48
Cinta romantic 4.76
Cinta adik lelaki 4.74
Cinta keluarga 4.74
Cinta adik beradik 4.73
Cinta(affection) 4.60
Cinta komitmen 4.47
Cinta pada manusia 4.42
Cinta ketuhanan 4.27
Cinta passionate 4.00
Cinta platonic 3.98
Cinta diri 3.79
Cinta seks 3.76
Cinta patriotik 3.21
Cinta kerja 3.14
Cinta puppy 2.98
Cinta gila-gila 2.42
Sumber:Adapted from Fehr & Russell, 1991

PELBAGAI HUBUNGAN

Keluarga

Coleman dan Cressey (1993: 110) mentakrifkan keluarga sebagai ‘a group of


people by marriage, ancestry or adoption who live together in a common household’.
Kamus Dewan, 1994 mencatitkan definisi keluarga sebagai seisi rumahtangga yang
terdiri daripada suami dan isteri sahaja atau berserta anak-anak. Mahmood (1997)
mentakrif keluarga sebagai unit sosial yang terdiri daripada bapa, ibu dan anak dan
yang paling penting ialah wujudnya suatu pertalian hidup tertentu dalam kelompok sosial
berkenaan.
Daripada perspektif Islam, keluarga adalah satu unit sosial yang majmuk sifatnya
(extended). Keluarga majmuk ini terangkum dalamnya, bukan sahaja ibu bapa dan
anak-anak tetapi juga datuk, cucu cicit, adik beradik dan saudara mara. Di bawah

9
KKS 2013 – Psikologi Sosial Perhubungan Rapat

_______________________________________________________________________________________________
_
konsep keluarga tersebut mungkin terdapat lebih daripada sebuah rumahtangga
(poligami). Dari semasa ke semasa, kelompok-kelompok rumahtangga ini boleh
terpisah daripada rumahtangga yang lain, tetapi dalam masa yang sama ia terangkum
dalam suatu ikatan keluarga. Dalam banyak hal ikatan ini mempunyai bentuk
perhubungan berbagai hala (Mahmood, 1997).
Takrif keluarga daripada perspektif Islam berbeza dengan perspektif Barat.
Daripada perspektif Barat, keluarga dihadkan kepada keluarga nuklear. Ianya
mengandungi sekurang-kurangnya dua orang yang hidup bersama melalui pertalian
darah, perkahwinan atau ‘adoption’. Keluarga juga terbentuk daripada pasangan yang
tidak berkahwin tetapi hidup bersama dan mungkin juga mempunyai anak (single parent
family) – Gullota, Adams, Alexander (1986) dan Robins (1996)
Tujuan utama sesebuah keluarga terbentuk adalah untuk mencari kebahagiaan.
Secara ringkasnya, kebahagiaan adalah perasaan yang terpancar dari lubuk hati dan
bukan sesuatu yang dipaksa atau disogok dari luar. Ia bukan terletak pada kekayaan,
kuasa, kedudukan dan apa saja yang bersifat kebendaan. Sebaliknya, ia adalah
sesuatu yang maknawi, dapat dirasai tetapi tidak dapat diukur atau disukat. Usaha
membentuk keluarga yang baik, sempurna dan bahagia bukanlah suatu perkara yang
mudah kerana ia memerlukan pengorbanan yang tinggi nilainya. Mengikut Khawari dan
Khawari (1989),
“ One secret of a sucessful family is its ability to solve problems together. But even more
important is learning how to foster those positive conditions that prevent problems from
arising in the first place”. Namun begitu, institusi keluarga masa kini tidak lagi sama
seperti mana keluarga yang wujud lima puluh tahun lalu ( Shelan & Kameyer, 1997).
Perubahan bentuk dan fungsi institusi keluarga telah menganggu proses mencapai
kebahagian berkeluarga.

Sesebuah keluarga yang rapat salah satu faktor berikut mestilah dipenuhi
sekurang-kurangnya satu seperti pergantungan emosi yang positif iaitu selalu
mempunyai perasaan-perasaan positif kepada orang lain dalam ahli keluarganya. Selain
itu, ia dilihat memenuhi keperluan iaitu pasangan bersedia untuk membantu memenuhi
keperluan iaitu pasangan bersedia untuk membantu memenuhi keperluan psikologikal
dan fizikal. Ketiga adalah saling mempengaruhi dan mempunyai tahap kekerapan yang

10
KKS 2013 – Psikologi Sosial Perhubungan Rapat

_______________________________________________________________________________________________
_
tinggi bersama dalam kebanyakkan aktiviti hubungan sosial, ini dapat dibuktikan melalui
contoh dalam pepatah melayu yang berbunyi “bapa borek anak rintik” .
Hubungan ibu bapa dengan anak mengikut O’Learly (1995) telah menyatakan
bahawa kepentingan disiplin dalam penjagaan anak-anak. Penjagaan yang berbentuk
autotarian , terlalu berlemah lembut atau tidak konsisten akan melahirkan individu yang
delikuen dan agresif. Ibu bapa dikatakan sentiasa mengalami kebimbangan di saat
anaknya melawati zaman remaja. Satu daripada sebabnya, anak-anak pada peringkat
ini tidak menerima kewujudan ibu bapa ini biasanya terjadi oleh anak-anak yang suka
memberontak.Ini berlaku disebabkan anak pada ketika ini mengalami konflik untuk
mencari identiti sendiri. Kebanyakkan remaja mempunyai perasaan sangat positif
kepada ibu bapa tetapi kurang rapat dan kurang bergantungan dengan ibu bapa jika
dibandingkan dengan zaman kanak-kanak.
Manakala bagi hubungan adik beradik pula menurut Stocken dan Mchale,(1992)
pula menyatakan perhubungan kasih sayang antara adik beradik wujud dan terbina jika
hubungan dengan ibu bapa juga mesra dan saling memahami. Manakala Rosenhal
(1992) pula menyatakan hubungan rapat semasa kanak-kanak terbentuk dan agak
renggang apabila melalui zaman remaja ini berlaku disebabkan mereka telah mula
mempunyai kawan tersendiri dan inginkan kebebasan. 80% kanak-kanak di dunia ini
mempunyai bilangan adik beradik lebih atau sekurang-kurangnya dua orang adik
beradik. Interaksi sesama adik beradik adalah asas pembelajaran dan latihan kemahiran
interpersonal. Adik beradik selalunya mempunyai perasaan bercampur aduk terhadap
satu sama lain seperti benci kasih sayang, persaingan, permusuhan dan lain-lain lagi.
Pada peringkat dewasa dan pertengahan umur ia kembali rapat dan mesra.

Suami Isteri

Dalam perhubungan antara suami isteri, Allah S.W.T menerangkan bahawa


tujuan berkeluarga ialah untuk membina keluarga yang bahagia dan mewujudkan
ketenangan serta hubungan baik dan rasa kasih sayang antara satu sama lain. Firman
Allah yang bermaksud:

11
KKS 2013 – Psikologi Sosial Perhubungan Rapat

_______________________________________________________________________________________________
_

“ Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri


dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadaNya dan
dijadikannya di antara kamu rasa kasih dan sayang. ”
Surah Ar-Rum (30):21

Oleh itu, Allah S.W.T mengutuk perkahwinan semata-mata berasaskan kepada


tuntutan hawa nafsu dan menjelaskan bahawa kebahagiaan tidak akan tercapai jika
perkahwinan hanya berasaskan kepada hawa nafsu semata-mata. Perhubungan antara
suami isteri juga perlu dihormati dengan mewujudkan pergaulan yang baik dan
menjauhkan segala perkara yang boleh mengeruhkan suasana. Bagi membentuk
keluarga bahagia, suami atau isteri perlu memahami tugas dan tanggujawab yang
mana isteri dan anak-anak adalah amanah daripada Allah dan membentuk keluarga
bahagia adalah tanggungjawab yang wajib disempurnakan sepenuhnya dengan baik,
berakhlak dan jujur. Suami adalah ketua keluarga manakala isteri berperanan sebagai
pembantu. Mencurahkan kasih sayang, belas kasihan dan bersedia untuk berkorban
kerana kebahagiaan keluarga juga merupakan salah satu daripada tugas yang wajib
dipatuhi selain memberikan bimbingan, didikan dan pengajaran menurut kehendak
Islam. Melindungi keluarga dari segala bentuk pencerobohan dan ancaman di samping
memberikan nafkah dan sara hidup yang selayaknya. Makanan dan minuman, pakaian,
perubatan, tempat tinggal yang sesuai. Suami juga dimestikan untuk menyelaraskan
masalah yang timbul di antara keluarga sesama mereka atau dengan jiran tetangga dan
sahabat taulan. Setiap isteri pula bertanggungjawab melaksanakan segala tugas dan
kewajipan terhadap suami dan keluarganya dengan jujur, berakhlak dan amanah.
Kesimpulan tugas-tugas dan tanggungjawab isteri ialah wajib bagi isteri mendokong
konsep sebagaimana diwajibkan ke atas suami. Selain itu tugas isteri juga ialah untuk
menjaga kehormatan dirinya dan suaminya dan menjaga amanah dan harta suaminya
dan juga rahsia keluarga dan rumahtangga. Menjaga anak-anak dengan sempurna dan
sewajarnya menjaga kebersihan, kesihatan dan kebajikan anak-anak sesuai sebagai
tugas ibu yang penyayang dan bertanggung jawab. Selain itu tanggung jawab isteri yang
paling jelas adalah untuk menjalankan urusan rumahtangga supaya sempurna dan
teratur mengendalikan kerja-kerja rumah termasuk sekitarnya.

12
KKS 2013 – Psikologi Sosial Perhubungan Rapat

_______________________________________________________________________________________________
_

Hubungan Kehidupan Dalam Perkahwinan

Perkahwinan merupakan kebahagiaan yang tidak dapat digambarkan oleh


pasangan baru. Si suami menganggap isteri adalah intan permata yang sangat berharga
dan begitulah sebaliknya. Perkahwinan adalah ikatan yang akan membuahkan rasa
kecintaan bahkan saling bekerjasama dan bantu membantu untuk mendidik keturunan.
Setiap pasangan yang mendirikan rumahtangga mengharapkan satu perkahwinan yang
kekal dan bahagia di sepanjang hayatnya. Kebahagiaan dan keharmonian dalam
rumahtangga adalah kunci untuk mencapai setiap kejayaan. Rumah merupakan syurga
permulaan untuk membentuk satu keharmonian dan kedamaian mental. Ini memerlukan
setiap pasangan dalam rumah untuk saling hormat menghormati, bertanggungjawab
dan menyayangi antara sesama ahli keluarga. Di antara tanggungjawab yang perlu
ditunaikan apabila sesebuah perkahwiana itu didirikan . salah satu daripadanya adalah
menyediakan nafkah termasuklah tempat tinggal bersama iaitu rumah yang selesa dan
aman. Selain rumah keperluan asas hidup iaitu makanan, pakaian dan peralatan yang
munasabah dan selayaknya menurut kemampuan suami. Suami berkewajipan menahan
diri daripada menyakiti, berlaku kasar dan sebarang perbuatan yang memudaratkan
isteri tanpa sebarang sebab.

Namun hakikat yang tidak dapat dielakkan bahawa setiap perkahwinan tidak
semua mencapai kebahagiaan ada juga di antara tika waktunya berlaku sedikit
perselisihan rumahtangga. Ia juga merupakan asam garam sebuah kehidupan yang
tidak dapat dipisahkan ada segelintir individu yang bahagia dan gembira dengan
perbalahan. Walaubagaimana jika persengketaan yang kecil ini tidak diselesaikan
dengan segera ia boleh menjejaskan perhubungan suami isteri. Masalah perselisihan
faham sering terjadi di antara suami isteri akibat kurang berkemahiran berkomunikasi.
Apabila timbul sebarang konflik dalam rumahtangga, seringkali kata-kata kesat dan
negatif yang diucapkan untuk tujuan menyakitkan hati dan masing-masing ingin
menunjukkan superioritinya. Ia merupakan leteran, serangan lisan terhadap trait-trait
personaliti pasangan atau kegiatan pasangan. Campur tangan ibu bapa mertua dalam
urusan rumahtangga anak dan menantu juga boleh membawa satu hubungan yang
tidak menyenangkan antara suami dan isteri. Perbandingan antara suami dan isteri,
perbandingan antara menantu, campur tangan kuasa dalam keluarga atau memandang

13
KKS 2013 – Psikologi Sosial Perhubungan Rapat

_______________________________________________________________________________________________
_
rendah akan menyebabkan jiwa suami akan tertekan dan ini akan menyebabkan
perbalahan dan pergaduhan antara suami dan isteri.

Hidup berumahtangga memerlukan banyak komitmen – dari segi kewangan,


psikologi dan emosi. Ia menuntut kematangan emosi dan pemikiran untuk menghadapi
dan mengendalikan hakikat perkahwinan dan keibubapaan. Oleh itu setiap pasangan
perlu memberi masa dan peluang yang mencukupi untuk mengenali dan memahami diri
masing-masing. Komunikasi adalah alat yang berkesan untuk menyemai rasa saling
hormat dan memahami. Mesti wujud perbincangan mengenai apa yang masing-masing
harapkan dan rancangan mereka untuk masa depan dan bagaimana masing-masing
boleh memainkan peranan untuk mencapai satu tujuan yang sama. Bagi suami isteri,
kemahiran berkomunikasi adalah elemen yang terpenting. Mereka mesti mencari
peluang untuk berbual-bual dan mendalami perasaan masing-masing. Dengan
mendalami perasaan mereka membuka ruang untuk mengenali lebih mendalam antara
mereka, membuat keadaan hidup bersama menjadi lebih baik dan ceria seterusnya
memperbaiki perhubungan mereka. Contohnya dalam sebuah keluarga, mesti ada satu
masa untuk semua ahli berkumpul bersama seperti waktu makan malam dan bersolat
jemaah. Kesempatan yang ada ketika berjumpa dapatlah dimanfaatkan dengan berbual
dan berkongsi pendapat antara suami isteri dan seterusnya ahli keluarga tersebut.

Teman Hidup

Teman hidup mengikut kamus dewan ialah seseorang sebagai pelengkap hidup.
Orang yang dijadikan pasangan hidup samaada lelaki atau perempuan. Ciri-ciri umum
teman hidup ialah boleh dijadikan sebagai ganti ibu ayah . Sanggup melindungi
pasangan mereka daripada segala bahaya dan kecelakaan yang menimpa. Mempunyai
penuh kepercayaan kepada pasangan dan tidak mudah bersangka buruk. Kesamaan
dari segi kepercayaan, sikap, nilai, minat, latarbelakang dan personaliti. Wujud
perhubungan yang mesra antara pasangan yang diiktiraf sebagai teman hidup. Sanggup
mengharungi pahit manis hidup bersama dengan teman hidup mereka tanpa
memikirkan risiko yang bakal dihadapi.
Faktor-faktor peribadi yang harus ada pada diri pasangan teman hidup
kesamaan dalam prinsip pemadanan. Pasangan ini biasanya mempunyai ciri sosial dan
fizikal secara relatifnya sama. Sistem keperluan komplementari, memilih pasangan

14
KKS 2013 – Psikologi Sosial Perhubungan Rapat

_______________________________________________________________________________________________
_
yang bukan dari kelompok sendiri. Ini kerana keduanya mempunyai keperluan masing-
masing. Contoh, ada individu yang bersifat lembut memilih pasangannya yang lebih
berani. Tetapi ciri ini agak kabur kerana gagal memberi satu gambaran yang jelas
kerana ada juga individu yang suka mencari pasangan yang sama kelompok.
Kecerdikan di kalangan wanita merupakan faktor yang terpenting dalam menentukan
individu lain tertarik kepadanya terutama bagi yang berlainan jantina. Ciri-ciri yang
menyenangkan iaitu mempunyai trait personaliti yang positif terhadap pasangan.
Kedekatan, kita cenderung untuk menyukai atau tertarik dengan individu yang lebih
dekat dari segi jaraknya dengan kita.
Faktor-faktor tarikan dalam memperolehi teman hidup ialah tarikan antara peribadi
iaitu berdekatan. Jarak fizikal yang wujud antara keduanya. Manusia lazimnya
menjalinkan sesuatu hubungan dengan individu yang dekat dengannya. Contoh,
sekampung, sekolej, sekerja dan sebagainya. Persamaan dari segi umur, bangsa,
kaum, agama juga merupakan faktor dalam menentukan teman hidup. Keadaan emosi
juga penting untuk kita memulakan sesuatu persahabatan terlebih dahulu dengan orang
yang kita hendak kenali. Samaada pada ketika itu kita dalam keadaan gembira atau
duka atau marah memainkan peranan dalam menentukan mood untuk kita lebih
mengenali seseorang. Penilaian yang dilakukan oleh persepsi individu berkenaan ke
atas dirinya. Ini juga dikenali sebagai timbal balik atau respon kepada sesuatu tindakan.

Kekasih

Dalam sesuatu hubungan rapat, mungkin seringkali kita tertanya-tanya sama


ada kita sedang bercinta atau hanya mempunyai perasaan sebagai sahabat karib
sahaja. Lazimnya jikalau seseorang itu dilamun percintaan, ia akan dapat membezakan
perasaannya tetapi kekeliruan wujud jikalau mereka tidak akui kewujudan perasaan
tersebut. Hubungan kasih atau cinta merupakan satu perasaan atau keadaan emosi
yang tegang kerana individu yang dilamun perasaan kasih akan sentiasa memikirkan
temannya. Ia merupakan satu fenomena ganjil yang dialami oleh manusia, walaupun
sekali dalam seumur hidupnya. Pelbagai lagu, syair, puisi dan drama memaparkan
tentang percintaan, masalah serta pergolakan yang dialami oleh pasangan kekasih. Ini
menunjukkan betapa pentingnya hubungan kasih itu dalam sesuatu masyarakat itu.
Seperti hubungan mesra, percintaan juga didorong oleh beberapa faktor. Sebagai
contoh, kecantikan dari persepsi seseorang itu tentang teman yang dikasihinya,

15
KKS 2013 – Psikologi Sosial Perhubungan Rapat

_______________________________________________________________________________________________
_
kedekatan fizikal yang selalu menyebabkan pertemuan antara dua insan itu, umur yang
sama, faktor-faktor persamaan lain seperti bangsa, agama dan lain-lain dapat
mendorong tercetusnya perasaan kasih atau cinta.

Sternberg (1986) mengatakan bahawa ada lapan bentuk dan jenis cinta yang
dialami oleh manusia. Ia adalah seperti cinta berahi, cinta bodoh, cinta sempurna, cinta
sahabat, cinta romantik, cinta kosong, perasaan suka dan tiada cinta langsung. Cinta
romantik umpamanya mempunyai komponen intim dan berahi tetapi tidak ada
keterlibatan di antara kedua-dua individu berkenaan. Bagi cinta kosong, hanya terdapat
keterlibatan sahaja tanpa dua perasaan yang lain. Jikalau individu itu hanya suka sahaja
kepada seseorang itu maka perasaan intim itu sahaja wujud. Akhir sekali, jikalau tiada
perasaan yang wujud langsung dalam diri seseorang itu terhadap seseorang yang lain,
ini bermakna tiada perasaan cinta yang wujud atau dialami olehnya.

Byrne(1987) menyatakan bahawa pengalaman cinta itu berubah mengikut masa


dan umur. Bagi pasangan yang dapat mengekalkan perasaan kasih hingga ke akhir
hayat, mereka ini mempunyai hubungan hormat menghormati di antara satu sama lain.
Walaubagaimanapun, hubungan percintaan dalam perkahwinan tidak selalunya berakhir
dengan kejayaan. Sebagai contoh pasangan yang telah bercerai, mereka ini dilaporkan
bahawa mereka jarang bercakap tentang perasaan-perasaan positif yang dialami tetapi
sebaliknya komunikasi mereka tertumpu kepada penilaian yang negatif di antara satu
sama lain. Kritikan yang menyakitkan hati dan banyak berleter. Ini akan meningkatkan
kebosanan dan justeru itu perceraian tidak dapat dielakkan.

Dalam teori pergantungan menyatakan “attachment pattern not only characterize


the way children reloted to their parents but that variation in those pattern stay with us
form the cradle to the grave” ini telah dinyatakan oleh Bowlby (1979), fungsi kasih
sayang kepada kekasih dibahagikan kepada tiga sistem iaitu sistem seksual yang lebih
memenuhi keperluan nafsu seks, sistem ambil berat dan sistem pergantungan.

Sahabat

Sahabat mengikut Kenny dan Kashi (1992) telah menyatakan bahawa


perhubungan persahabatan rapat adalah bercirikan seseorang itu banyak
menghabiskan masa dan dalam berbagai situasi dan aktiviti serta tidak melihatkan

16
KKS 2013 – Psikologi Sosial Perhubungan Rapat

_______________________________________________________________________________________________
_
individu lain yang tidak berkenaan . Ia juga saling memberi sokongan emosi serta
perhatian kepada apa yang berlaku pada sahabatnya. Dalam menjalani kehidupan
seharian kita boleh mencari ramai kawan namun belum tentu kawan yang ramai itu
dapat menjadi seorang sahabat yang baik. Oleh hal yang demikianlah, kita biasa
mendengar kata-kata orang tua bahawa “kawan untuk ketawa senang dicari , tapi
kawan untuk menangis susah dicari”. Sahabat dikategorikan kepada dua iaitu sahabat
rapat dengan sahabat tidak rapat. Di antara ciri-ciri sahabat rapat ialah bersifat pemurah
,sensitif, empati, ikhlas, bertanggungjawab dan pendedahan kendiri. Selain itu juga,
elemen paling penting dalam kewujudan sesebuah persahabatan yang rapat adalah
pendedahan kendiri serta beransur-ansur dari biasa kepada yang paling peribadi
(intimate). Manakala, bagi sahabat yang tidak rapat biasanya merupakan individu yang
kita suka bersama ( fun to be with ) . Persahabatan semasa zaman kanak-kanak
(childhood friendship) timbul kerana keinginan untuk berkongsi aktiviti yang sama
mengembirakan . Di antara faktor-faktor kewujudan sesebuah persahabatan rapat
dalam masyarakat pada hari ini ialah faktor-faktor kedekatan dan kebiasaan.

HIDUP BERSEORANGAN – Saya Ingin Hidup Sendirian

Bersendirian merupakan keadaan apabila seseorang itu menjauhkan diri dari


orang lain . Bersendirian boleh menjadi satu pengalaman yang menarik atau tidak
menarik. Jika berjalan bersendirian dalam satu lorong gelap pada waktu larut malam
atau waktu sunyi sepi ia boleh menjadi satu pengalaman yang agak tidak selesa. Tetapi
solitude, satu bentuk cara mengasingkan diri daripada orang lain boleh mendatangkan
ganjaran yang positif. Penulis, ahli muzik seringkali dapat menghasilkan karya-karya
kreatif jauh daripada gangguan orang ramai. Ahli agama bersendirian untuk mendapat
ketenangan spritual. Di dalam kehidupan seharian, individu bersendirian untuk
mengulangkaji pelajaran sebagai persediaan untuk menghadapi ujian atau bersendirian
untuk memikirkan masalah yang dihadapi. Malahan, hidup sendirian boleh menjadi satu
pengalaman yang menarik, kerana ia memberi peluang untuk berdikari di samping
menawarkan rasa pencapaian yang boleh dibanggakan .

17
KKS 2013 – Psikologi Sosial Perhubungan Rapat

_______________________________________________________________________________________________
_
Kesunyian boleh berlaku disebabkan oleh perubahan yang memisahkan diri
individu dengan teman dan juga dengan mereka yang menjalinkan perhubungan intim.
Kesunyian yang dialami adalah akibat daripada kegagalan dalam interaksi sosial dan
mencetuskan satu pengalaman emosi yang tidak menyenangkan . Kesunyian boleh
bersifat kualitatif di mana perhubungan sosial yang dijalin dengan orang lain bersifat
superficial atau kurang memuaskan sebagaimana yang dikehendaki. Kesunyian boleh
juga bersifat kuantitatif apabila individu kekurangan kawan daripada bilangan yang
diperlukan. Natijahnya , tidak ada perhubungan antara bersendirian dan kesunyian .
Kita boleh merasa bahagia apabila bersendirian atau merasa sunyi sewaktu dikelilingi
oleh orang ramai. Dan sememangnya kita boleh merasa sunyi apabila bersendirian.
Oleh hal yang demikian , maka ada golongan sasterawan yang menulis dalam karyanya
“Sepi Itu Indah” ini kerana adanya segelintir individu yang gemar kepada kesunyian .

MEMILIH PASANGAN

Masalah memilih bakal pasangan hidup, perlu diberi perhatian di awal


perkenalan dengan pasangan masing masing. Islam sangat bersifat selektif. Sebab itu
disyarakkan diadakan fitrah pertunangan supaya terdapat jangka masa yang cukup
untuk mengenali pasangan. Mengenali pasangan bukanlah pada dasarnya keluar
berjalan-jalan ‘dating’ dan berborak tanpa batasan. Kita di suruh kenal atau ‘takruf’
pasangan terlebih dahulu bukanlah dalam istilah luaran atau fizikal semata mata. Erti
kenal termasuk hati budi dan pegangan hidupnya. Untuk kenal orangnya, hati budinya,
disarankan carilah orang yang boleh dipercayai agamanya merisik corak hidupnya dan
perangainya. Risik merisik latar belakang pasangan perlu dibuat untuk mengetahui
sejauh manakah pergaulan dan kewarakannya. Pada dasarnya, kita boleh kenal melalui
dari corak kelakuan sahabat sahabat yang akrab dengannya. Kita kenal tetapi kita perlu
bersifat pemilih supaya terjamin akhlak dan agamanya. Kelas yang di maksudkan bukan
hanya merujuk kepada golongan yang berkelulusan agama, berjanggut dan berserban
sahaja. Kelas yang baik adalah golongan yang mengamalkan ajaran agama kerana
golongan ini akan menghormati pertalian perkahwinan. Mereka yang ada kefahaman
dan penghayatan Islam akan memegang perkara asas dalam Islam , sentiasa 'alert',

18
KKS 2013 – Psikologi Sosial Perhubungan Rapat

_______________________________________________________________________________________________
_
sanggup menerima teguran dan memberi teguran dan saling bersifat 'membina' untuk
menjaga akhlak dalam Islam.
‘Kufu’ amat diberatkan, dari segi pendirian, pemahaman agama dan keturunan
juga perlu diseimbang. Jika terdapat keturunan golongan atasan, wajar dia mencari
keturunan yang sama supaya tidak wujud jurang yang berbeza antara pasangan. Begitu
juga daripada segi harta, seorang ulama dari Indonesia, Mawardi menjelaskan ia perlu
dititikberatkan kerana seseorang yang datang dari keluarga miskin, sukar untuk seiring
dengan keturunan kaya. Bahkan ulama yang ke belakang ini juga mementingkan tahap
umur. Memang betul, soal jarak umur di antara Rasulullah s.a.w, 25 dan Siti Khadijah,
40 tidak wujud kerana Rasulullah, Siti Khadijah dan Aisyah mempunyai akhlak yang
sempurna. Dan tidak seperti kita yg serba cetek ilmu dan amalannya. Malah rupa dan
fizikal wanita yang cepat rosak boleh diselaraskan bersesuaian dengan suaminya bila
sudah lama berumahtangga.

Kasih bukan bermakna berkasih atau bercinta tetapi yang sebenarnya yang
ditekankan ialah di antara kedua dua belah pihak lelaki dan wanita itu perlu wujud unsur-
unsur kasih sebelum berkahwin. Merujuk kepada sebuah hadis, keberkatan memang di
titik beratkan. Apabila ‘nawaitu’ atau niat kita dipasakkan dengan betul. Insya-Allah
perkahwinan akan diberkati dan dilindungi. Setiap gerak geri dan tindak tanduk
mendapat pengawasan dan hidayah daripada Allah

Bersekedudukan

Mengikut kamus dewan edisi ketiga 1994 menyatakan bersekedudukan


bermaksud tinggal bersama seperti pasangan suami isteri tanpa mempunyai ikatan
perkahwinan mengikut undang-undang. Mengikut istilah Inggeris ia dinyatakan sebagai
“free-sex” yang berasal daripada perkataan “free-sexual intercourse” yang membawa
maksud hubungan seksual tanpa ikatan sah mengikut undang-undang dan hukum
agama. Pada zaman sekarang, hubungan seksual tanpa ikatan sah ini merupakan satu
isu yang biasa diperkatakan pada segelintir individu yang menolak kepada hukum
tuhan. Selain itu juga, jika dilihat dari aspek agama, tiada satu agama pun di muka bumi
ini yang menghalalkan perbuatan bersekedudukan ini . Fenomena ini berlaku kerana
manusia pada masa kini yang terlalu inginkan kelainan daripada yang lain, mahu diri

19
KKS 2013 – Psikologi Sosial Perhubungan Rapat

_______________________________________________________________________________________________
_
dianggap tidak kolot dan ketinggalan zaman maka bersekedudukan tanpa ikatan
perkahwinan dianggap sebagai satu perkara biasa sehingga ada pasangan yang telah
mempunyai bilangan anak yang ramai tapi masih belum memperakuikan perhubungan
mereka melalui undang-undang. Selain daripada itu, gejala ini berlaku akibat sikap
meteralistik dan mementingkan kemewahan dunia sehingga sanggup menjual harga diri.
Faktor kurangnya didikan agama juga boleh mendorong kepada berlakunya gejala ini .

HUBUNGAN YANG SURAM DAN MASALAH DALAM PERHUBUNGAN

Kebahagiaan dan keharmonian dalam rumahtangga adalah kunci untuk


mencapai setiap kejayaan. Rumah merupakan syurga permulaan untuk membentuk
satu keharmonian dan kedamaian mental. Namun begitu, sekiranya kebahagian yang
dicari selama ini menemui derita di persimpangan jalan menuju kebahagiaan, akan
berakhirnya kebahagiaan dan bermulanya episod mimpi ngeri dalam hidup apabila
pasangan saling bertindak ganas terhadap pasangan atau ahli keluarganya.

Keganasan keluarga bukan satu fenomena yang baru wujud di negara kita malah
fenomena keganasan keluarga telah lama wujud di dalam keluarga generasi yang
terdahulu. Keganasan keluarga merupakan salah satu penyebab menjadi suram, ini
termasuklah penderaan atau penganiayaan terhadap isteri penderaan terhadap kanak-
kanak dan penderaan terhadap orang tua. Keganasan keluarga terhadap isteri
merupakan satu tingkah laku yang boleh disamakan dengan tingkah laku kriminal di
mana mangsa dianiayai secara fizikal dan emosi jika diperpanjangkan tanpa adanya
noktah di persimpangan jalan boleh menyumbang kepada kerosakan emosi yang teruk
disamping kesan-kesan penderaan fizikal ke atas tubuh si mangsa yang menjadi mercu
tanda kemegahan dan kebanggaan kaum lelaki.

Keganasan boleh diertikan sebagai satu bentuk kekejaman atau penganiayaan


dengan sengaja sama ada dalam bentuk penganiayaan fizikal, mental, seks, dan
pengabaian tanggungjawab. Keganasan keluarga pula boleh didefinisikan sebagai suatu
kelakuan yang disengajakan untuk mendera orang lain serta membinasakan harta-
benda. Keganasan keluarga juga boleh digambarkan sebagai sesuatu kelakuan dengan
niat untuk mencederakan secara fizikal terhadap individu yang lain (Steinmetz, 1987).
Keganasan keluarga juga didefinisikan sebagai satu bentuk kezaliman atau penganaian

20
KKS 2013 – Psikologi Sosial Perhubungan Rapat

_______________________________________________________________________________________________
_
tanggungjawab. Kebanyakan keganasan keluarga terhadap isteri berlaku dalam bentuk
keganasan fizikal dan psikologikal atau kedua-duanya sekali. Keganasan fizikal
melibatkan tindakan seperti pukulan dengan tangan atau menggunakan objek keras
atau tajam, menumbuk, menikam, menendang dan mencekik. Keganasan fizikal akan
membawa kesan psikologikal yang mendalam kepada mangsa.

Selain daripada keganasan dalam perhubungan sumbang mahram yang berlaku


apabila ahli keluarga yang ada pertalian darah sendiri yang telah mencemari kesucian
ahli keluarganya. Penganaiaya akan menghina si mangsa dengan penghinaan yang
boleh mencederakan emosi seperti memaki, menyumpah, menuduh dan seumpamanya.
Disamping itu penganiaya akan membuat si mangsa merasa dirinya seperti orang gila.
Selain dari itu, si mangsa didesak untuk membuat sesuatu keputusan secara kelam-
kabut dan cara menakutkan, mengancam dan mengugut kebahagian dan nyawa
mangsa serta orang yang disayanginya akan dicederakan seandainya mangsa
bersuara. Tidak cukup dengan mahkota kesucian itu dirampas malahan jiwa mereka
hancur dihiris apabila individu yang sepatutnya melindungi tapi akhirnya dialah yang
memusnahkan .

Sumbang mahram turut berlaku berpunca daripada sifat penganiaya akan


menggunakan kuasanya sebagai lelaki untuk menghambaabdikan si mangsa. Segala
keputusan-keputusan di dalam keluarga dibuat oleh si penganiaya sahaja. Isteri atau si
mangsa tidak mempunyai suara dalam membuat sebarang keputusan. Penganiaya
bersifat seperti “Master of the castle”. Golongan ini membuat mangsa takut dengan
menggunakan air muka, isyarat (gestures), atau perbuatan-perbuatan seperti
memecahkan barang-barang kaca di hadapan mangsa, dan mendera binatang
kesayangan mangsa.

Selain daipada dua situasi di atas pengambilan alkohol sering dikaitkan dengan
asimilasi tingkahlaku agresif. Ini biasanya berlaku dalam golongan yang berpendapatan
rendah yang kerap menerima tekanan hidup. Apabila suami meminum alkohol secara
berlebihan dan pertimbangan rasional tidak lagi dapat mengawal diri maka akan
berlakulah penderaan terhadap orang yang paling rapat dengannya iaitu isteri.
Ketagihan dadah serta kaki judi juga boleh menyebabkan berlakunya hubungan menjadi
suram. Apabila mabuk akan mencetuskan pergaduhan atau konflik yang berkisar
mengenai isu kewangan, peranan isteri, reaksi dan sebagainya.

21
KKS 2013 – Psikologi Sosial Perhubungan Rapat

_______________________________________________________________________________________________
_

Gangguan Pada Hubungan

Hubungan rapat yang dimulai dari komunikasi antara satu sama lain dapat
meningkatkan ke arah hubungan yang semakin erat, akrab, komitmen antara satu sama
lain dan sampai pada hubungan intim iaitu kepada sahabat, kekasih dan perkahwinan.
Akan tetapi, pada tahap mana pun, setiap hubungan itu akan terganggu bahkan kadang
kala sampai terputus. Sumber-sumber konflik yang dapat mengganggu hubungan antara
satu sama lain, adalah perilaku tertentu seperti tidak mempercayai, tingkah laku yang
tidak menyenangkan, emosi yang tidak stabil, ketidaksamaan yang terungkap dalam
sikap, kebiasaan dan nilai atau tingkah laku yang berpura-pura. Selain itu kata-kata dan
perbuatan yang positif mula diganti dengan kata-kata negatif dan saling menyalahi
antara satu sama lain.

Kesan Putus Hubungan

Putusnya hubungan rapat dapat menimbulkan perasaan bersalah. Jika yang


putus dalam hubungan percintaan, kesannya adalah lebih berat daripada hubungan
persahabatan. Ini kerana putus hubungan cinta dapat menimbulkan perasaan tidak
tenang dan selalu menimbulkan perasaan sakit hati dan kemarahan antara satu sama
lain. Dalam hal ini, jika sudah ada alternatif lain atau hubungan dengan orang lain yang
setara sebagai pengganti, kesannya tidak terlalu berat jika hubungan itu putus begitu
saja. Terdapat reaksi positif dan negatif kesan daripada putus hubungan :
1) Reaksi aktif yang positif adalah usaha untuk memperbaiki hubungan itu
2) Reaksi aktif yang negatif adalah memutuskan untuk menyudahi hubungan itu
3) Reaksi pasif yang positif adalah menunggu perkembangan sampai pulih
4) Reaksi pasif yang negatif adalah mengabaikan hubungan itu dan menunggu
sampai dengan sendirinya terjadi perkembangan yang buruk.

Kesepian

Kesan lain dari hubungan rapat yang terpisah antara satu sama lain adalah
kesepian. Kesepian adalah perasaan yang timbul jika harapan untuk terlibat dalam

22
KKS 2013 – Psikologi Sosial Perhubungan Rapat

_______________________________________________________________________________________________
_
hubungan yang akrab dengan seseorang itu tidak tercapai. Perasaan ini timbul pada
orang yang harus pindah ke kota lain dan meninggalkan sahabat-sahabatnya di kota
lama, orang yang ditinggalkan pergi jauh oleh kekasih, putus cinta atau kematian orang
tua. Oleh kerana sifat itu berkait dengan perasaan, kesepian bersifat subjektif. Ia harus
dibezakan dari pengertian bersendiri. Bersendiri lebih bersifat objektif iaitu suatu
keadaan di mana seseorang tidak bersama dengan seseorang yang disayangi.
Contohnya seseorang dapat menunggu bas secara bersendirian, dan dia tidak merasa
sepi kerana dia akan sampai ke rumah dan bertemu dengan keluarga yang dicintainya.
Dalam hubungan ini dapat diketahui bahawa masa remaja adalah masa yang
penuh kemungkinan terjadinya kesepian, kerana remaja mengalami pelbagai proses
perpisahan dalam tempoh yang singkat seperti berpindah sekolah, putus cinta dan
sebagainya. Adalah satu akibat dari kesepian pada remaja ini adalah sifat putus asa
sehingga terjadi remaja bunuh diri. Oleh itu untuk mengatasi sifat putus asa ini, remaja
perlu berketrampilan sosial yang baik. Oleh kerana itu, salah satu cara untuk membantu
orang-orang yang menderita dari kesepian adalah memberikan latihan ketrampilan
sosial contohnya dengan memberikan latihan kognitif iaitu dengan dengan cara
mengusahakan perubahan skema seseorang. Misalnya dari sifat pemalu menjadi berani
dan sifat tidak percaya pada diri sendiri menjadi percaya pada diri.

Bagaimana Untuk Mengaplikasikan Topik Perhubungan Rapat Untuk Menjadi


Kaunselor Yang Berkesan Dan Penutup

23
KKS 2013 – Psikologi Sosial Perhubungan Rapat

_______________________________________________________________________________________________
_
Untuk menjadi seorang kaunselor yang berkualiti seseorang individu itu mestilah
mempunyai ilmu yang mantap dan kemahiran yang tinggi dalam pelbagai aspek
menolong. Salah satu aspek penting untuk menjadi kaunselor yang berkesan adalah
dengan mengaplikasikan ilmu yang dipelajari semasa dalam latihan sebagai seorang
kaunselor. Mengadakan perhubungan yang rapat dengan klien adalah salah satu kriteria
dalam membina hubungan atau ‘rapport’ dengan klien bagi menjalinkan keberkesanan
sesi kaunseling. Justeru itu, topik ini amat perlu dipelajari dan diaplikasikan oleh pelajar
apabila bergelar kaunselor nanti.

Dalam membina hubungan menolong dengan klien, kaunselor yang mempunyai


ilmu tentang perhubungan rapat ini dapat meneroka dengan lebih mendalam masalah
yang dihadapi oleh klien dan mengenal pasti punca-puncanya. Kaunselor yang
berkesan juga memahami peringkat-peringkat perhubungan dan aspek-aspek yang
terkandung dalam sesebuah perhubungan. Ini adalah untuk memberi perangsang
kepada klien agar sentiasa tenang dengan memberi tanggapan pertama yang positif.
Tingkah laku yang ditunjukkan dapat meyakinkan klien dan memberi kemesraan agar
proses kaunseling berjalan dengan lancar dan matlamat mudah dicapai.

Pengetahuan ini juga dapat digunakan oleh kaunselor untuk membawa klien
menghadapi realiti dengan cara menyelaraskan mental, emosi, tingkah laku, komunikasi
lisan dan bukan lisan. Ilmu dan kemahiran yang ada pada kaunselor dapat
menenangkan klien yang dirundung kesedihan umpamanya ditinggalkan kekasih, baru
kematian ibu bapa dan sebagainya. Kaunselor juga dapat memberi celik akal kepada
klien tentang kesan-kesan jika ia berterus-terusan dibelenggu oleh kesedihan itu.
Kaunselor juga perlu menggalakkan klien berfikiran positif dan mengambil langkah-
langkah yang proaktif dalam membina kembali keyakinan diri yang ada pada klien.

Bibliografi

Drs. H. Abu Ahmadi. 1991 . Psikologi Sosial. Jakarta Indonesia

24
KKS 2013 – Psikologi Sosial Perhubungan Rapat

_______________________________________________________________________________________________
_

Mark L.Knapp, Anita L Vangelisti. 2000 . Interpersonal Communication And Human


Relationships. A Pearson Education Company. USA

Ma’rof Redzuan. 2001 . Psikologi Sosial. Universiti Putra Malaysia Serdang

Rahmat Ismail & Mohd Fadzilah Kamsah. 1997 . Kemahiran Kekeluargaan Menjadi
Ibubapa Cemerlang. Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd

Robert S.Feldman. 1998. Social Psychology. Prentice Hall, Upper Saddle River, New
Jersey

Sarwono, Sarlito Wirawan. 1997 . Psikologi Sosial : Individu dan Teori-Teori Psikologi
Sosial. Jakarta : Balai Pustaka.

Siti Fatimah Abdul Rahman. 1999 . Interaksi Bermakna – Masa Berkualiti Bersama
Keluarga. Institut Kefahaman Islam Malaysia

Susan S.Hendrick. 1995 . Close Relationships : What Couple Therapists Can Learn.
Brooks/ Cole Publishing Company

25