Anda di halaman 1dari 31

AZFARHAH ZULKIFLI (3081017481)

PERKEMBANGAN BAHASA

Perkembangan bahasa adalah bahagian penting daripada sifat kognitif manusia.


Memahami perkembangan bahasa merupakan aspek penting untuk memahami dasar dan
mengingati pelbagai komponen linguistik. Aspek kognitif komunikasi dalam bahasa
difahami sebagai sama di antara primat, non-primat, dan manusia dalam beberapa aspek
dan berbeza dalam aspek-aspek lain iaitu cenderung komunikasi, decorative ucapan,
bahasa pengambilalihan, ucapan telegraphic, komponen morphosyntactic, komponen
pragmatis.

Perkembangan bahasa adalah sebuah proses yang bermula awal dalam kehidupan
manusia, ketika seseorang mulai menguasai bahasa dengan belajar. Perkembangan
bahasa anak-anak bermula dari yang sederhana sampai yang kompleks. Namun dalam
usia empat bulan, bayi boleh membaca bibir dan membezakan bunyi ujaran. Bahasa yang
disebut bayi dipanggil mengoceh.

Biasanya, bahasa bermula sebagai mengingati kata-kata sederhana yang berkaitan tanpa
makna, tapi sebagai anak-anak yang membesar, kata-kata yang memperoleh makna
dengan hubungan antara kata-kata dibentuk. Pada waktunya, ayat bermula dari kata-kata
yang bergabung bersama untuk mencipta makna logik. Sebagai orang semakin meningkat
usianya, makna-makna baru dan persatuan-persatuan baru dicipta dan kosa kata
meningkat dengan lebih perkataan dipelajari.

Bayi menggunakan tubuh mereka, menangis dan lain vokal untuk mengkomunikasikan
keinginan, keperluan dan kecenderungan. Walaupun sebahagian besar anak-anak mulai
menyanyi dan akhirnya dengan kata-kata dalam berbagai usia dan kelajuan yang berbeza,
mereka belajar bahasa pertama mereka tanpa sedar arahan dari orang tua atau pengasuh.
Bahkan kajian menunjukkan bahawa pembelajaran awal bermula dalam rahim ketika
janin dapat mengenali suara dan pola bicara dari suara ibunya.

1
PRASYARAT BIOLOGI

Ahli Bahasa tidak bersetuju tentang faktor-faktor biologi menyumbang terhadap


perkembangan bahasa, namun sebahagian besar bersetuju bahawa kemampuan untuk
mendapatkan sistem yang rumit seperti itu adalah unik untuk spesies manusia. Selain itu,
banyak yang percaya bahawa kemampuan kita untuk mempelajari bahasa lisan mungkin
telah dikembangkan melalui proses evolusi dan bahawa dasar untuk bahasa mungkin
diturunkan secara genetik. Kemampuan untuk bercakap dan memahami bahasa manusia
memerlukan vokal tertentu serta sistem saraf dengan kemampuan tertentu.

Beberapa bukti bahawa bahasa adalah biologi meliputi:

 Terbukti ada wilayah otak yang bertanggungjawab atas pengeluaran dan


pemahaman bahasa (Broca’s Area dan Wernicke’s Area)

 Semasa lateralization otak, tampaknya ada tempoh sensitif untuk produksi ujaran

 Noam Chomsky (1957) mencadangkan bahawa manusia secara biologinya untuk


belajar bahasa pada waktu tertentu dan dengan cara tertentu. Dia berkata bahawa
anak-anak lahir dengan pengambilalihan bahasa (LAD)

PENGARUH PERSEKITARAN

"Perilaku melihat perkembangan bahasa tidak lagi dianggap sebagai penjelasan yang
layak tentang bagaimana anak memperoleh bahasa, namun banyak kajian
menggambarkan persekitaran mempengaruhi kemampuan bahasa anak - anak. Michael
Tomasello (2003, 2006; Tomasello & Carpenter, 2007) menekankan bahawa anak-anak

2
muda sangat tertarik dalam dunia sosial mereka dan pada awal perkembangan, mereka
dapat memahami bahawa niat orang lain.

"Salah satu komponen daripada anak muda lingkungan linguistik (anak-diarahkan


perbualan) juga dikenali sebagai bayi bercakap atau bahasa ibu, yang merupakan bahasa
yang digunakan dalam bahasa yang lebih tinggi dari biasanya dengan kata-kata dan ayat
yang sederhana. Walau bagaimanapun, pentingnya peranan dalam bahasa berkembang
dipertikaikan banyak ahli bahasa. Mereka berpendapat ia memiliki fungsi penting
menangkap perhatian bayi dan menjaga komunikasi.

Kanak - kanak menggunakan strategi selain diarahkan anak berucap seperti membentuk
semula, mengembangkan, dan melabel:" Membentuk semula adalah mengulang sesuatu
yang anak berkata, mungkin menukarnya menjadi soalan atau menegaskan kembali
kepada anak belum dewasa dengan ucapan dalam bentuk ayat sepenuhnya. Memperluas
ialah menegaskan kembali, dalam bentuk linguistik canggih, apa yang dikatakan oleh
seorang anak. Melabel adalah mengenalpasti nama-nama objek.

PRASYARAT SOSIAL

Sangatlah penting bahawa anak-anak dibenarkan untuk berinteraksi sosial dengan orang
lain yang boleh menyanyi dan menjawab soalan. Pemerolehan bahasa untuk
mengembangkan kejayaan, anak-anak harus berada dalam suatu persekitaran yang
membolehkan mereka untuk berkomunikasi sosial dalam bahasa tersebut.
Ada beberapa teori yang berbeza tentang mengapa dan bagaimana anak-anak
mengembangkan bahasa.

Yang paling popular dan masih banyak diperdebatkan penjelasan ialah bahawa bahasa
itu diperolehi melalui peniruan. Dua teori yang paling diterima dalam pengembangan
bahasa adalah psikologi dan fungsional. Penjelasan psikologi berfokus pada proses
mental yang terlibat dalam pembelajaran bahasa kanak-kanak. Penjelasan fungsional
melihat kepada proses sosial termasuk dalam pembelajaran bahasa pertama.

3
Empat komponen utama bahasa :
 Fonologi melibatkan peraturan - peraturan tentang struktur dan urutan bunyi
ucapan.
 Semantik adalah terdiri daripada kosa kata dan bagaimana konsep dinyatakan
melalui kata-kata.
 Tatabahasa melibatkan dua bahagian.
o Pertama, sintaksis, adalah peraturan di mana kata-kata disusun menjadi
ayat.
o Kedua, morfologi, adalah penggunaan membuat tatabahasa (menunjukkan
tegang, aktif atau bunyi pasif dan lain - lain).
 Pragmatik melibatkan peraturan untuk komunikasi yang sesuai dan berkesan.
Pragmatik melibatkan tiga kemahiran:
o Menggunakan bahasa untuk menyapa, menuntut dan lain – lain.
o Menukar bahasa untuk berbicara berbeza, bergantung kepada siapa anda
bercakap
o Peraturan seterusnya seperti menyalakan, memuat, topik yang tetap.

PERKEMBANGAN FONOLOGI

Dari lahir sampai sekitar satu tahun, bayi mulai membuat bunyi-bunyian. Sekitar dua
bulan, bayi akan terlibat dalam berdekut, yang kebanyakan terdiri daripada bunyi vokal.
Sekitar empat bulan, berdekut berubah menjadi ocehan yang merupakan konsonan vokal
yang berulang-ulang kombinasi. Bayi memahami lebih daripada mereka boleh katakan.
Dari 1-2 tahun, bayi dapat mengenali pengucapan yang betul daripada kata-kata yang
pernah didengari. Bayi juga akan menggunakan strategi fonologi untuk menyederhanakan
pengucapan. Beberapa strategi termasuk pengulangan konsonan pertama vokal dalam
sebuah suku kata ( 'TV' -> 'didi') atau memadam tanpa suku kata dalam sebuah suku kata
( 'banana' -> 'nana'). 3-5 tahun, fonologi terus meningkatkan kesedaran serta pengucapan.
6-10 tahun, anak-anak dapat menguasai pola suku kata stres yang membantu

4
membezakan perbezaan kecil antara kata-kata serupa.

PERKEMBANGAN SEMANTIK

Dari lahir hingga satu tahun, pemahaman (bahasa yang kita faham) berkembang sebelum
pengeluaran (bahasa yang kita gunakan). Ada sekitar 5 bulan tertinggal di antara
keduanya. Bawaan bayi mempunyai pilihan untuk mendengar suara ibu mereka. Bayi
dapat mengenali kata-kata dan menggunakan gerak tubuh. Dari 1-2 tahun, kosakata
meningkat hingga beberapa ratus kata. Ada kosakata lonjakan antara 18-24 bulan, yang
merangkumi pemetaan cepat. Pemetaan yang cepat adalah kemampuan bayi untuk belajar
banyak hal-hal baru dengan cepat. Majoriti kosakata baru terdiri daripada kata benda
(nouns) dan kata-kata aksi (verb). 3-5 tahun, anak-anak biasanya mengalami kesulitan
menggunakan kata-kata dengan benar.

Anak-anak mengalami banyak masalah seperti underextensions, memuat perkataan


umum dan mengaplikasikannya secara khusus (contohnya, 'Selimut') dan overextensions,
memuat perkataan tertentu dan mengaplikasikannya terlalu umum (contoh, 'kereta' untuk
'van'). Anak-anak boleh memahami metafora. Dari 6-10 tahun, anak-anak dapat
memahami makna kata-kata yang didasarkan pada definisi mereka. Mereka juga mampu
menghargai makna beberapa kata-kata dan menggunakan kata-kata tepat melalui
metafora dan permainan kata-kata. Cepat pemetaan berlanjutan.

PERKEMBANGAN TATABAHASA

Dari 1-2 tahun, anak-anak mulai menggunakan ucapan telegraphic, yang mempunyai dua
kombinasi kata, misalnya 'pampers basah'. Brown (1973) mengamati bahawa 75%
daripada anak-anak dua kata ucapan dapat dirangkum dalam keberadaan daripada 11
semantik. 11 kepentingan hubungan semantik awal dan contoh berdasarkan pada Brown,
1973:
 Atribut: 'rumah besar'
 Agen-Tindakan: 'Ayah memukul'

5
 Tindakan-Objek: 'memukul bola'
 Agen-Objek: 'Ayah bola'
 Nominative: 'itu bola'
 Demonstrative: 'ada bola'
 Perulangan: 'banyak bola'
 Non-eksistensi: 'semua bola tiada'
 Posesif: 'Ayah kerusi'
 Entiti + lokatif: 'buku jadual'
 Aksi + lokatif: 'pergi kedai'

Sekitar 3 tahun, anak-anak terlibat dalam ayat - ayat sederhana, yang merupakan 3 patah
perkataan. Ayat sederhana mengikuti peraturan orang dewasa dan mendapatkan secara
berperingkat. Tatabahasa morfologi ditambah sebagai ayat yang sederhana ini mula
muncul. 3-5 tahun, anak-anak terus menambah tatabahasa morfologi dan secara
berperingkat menghasilkan struktur tatabahasa yang kompleks. 6-10 tahun, anak-anak
memperbaiki struktur tatabahasa yang kompleks seperti suara pasif.

PERKEMBANGAN PRAGMATIK

Dari lahir hingga 1 tahun, bayi boleh terlibat dalam kongsi pemerhatian (berkongsi
sesuatu pemerhatian dengan orang lain). Bayi juga boleh terlibat dalam kegiatan
mengambil gilirannya. 1-2 tahun, mereka boleh terlibat dalam mengambil gilirannya dan
topik penyelenggaraan. Pada usia 3-5, anak-anak dapat menguasai niat illocutionary, tahu
apa yang anda maksudkan meskipun anda mungkin tidak akan mengatakannya dan
menukar haluan, yang menukar perbualan kepada orang lain. Usia 6-10, shading terjadi,
yang menukar topik perbualan secara berperingkat. Anak-anak mampu berkomunikasi
dengan berkesan dalam menuntut tatacara, seperti di telefon.

6
RUJUKAN

Haliza Hamzah, Joy N.Samuel, Rafidah Kastawi (2008). Perkembangan Kanak-kanak

Program Perguruan Pendidikan Rendah Pengajian Empat Tahun. Kuala


Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn. Bhd.

Mohamad bin Aman, Kasim bin Abd. Majid (2003). Asuhan dan Pendidikan Awal
Kanak-kanak Tingkatan 4. Selangor: Aras Mega (M) Sdn. Bhd.

Rohani Abdullah, Nani Menon, Mohd. Sharani Ahmad (2003). Panduan Kurikulum
Prasekolah. Bentong: PTS Publication & Distributors Sdn Bhd.

Zulkifli bin Yaakob (2007).Perkembangan Bahasa dan Pembelajaran Kanak-kanak.


Selangor: Meteor Doc. Sdn. Bhd.

7
ABDUL RAZAK ISMAIL (3081014831)

PERKEMBANGAN BAHASA KANAK - KANAK

Umur 3 tahun, umumnya kanak-kanak tahu bagaimana menggunakan 900 hingga 1,000
perkataan. Jumlah ini meningkat kepada 2,600 perkataan apabila mencapai umur 6 tahun.
Apabila kanak-kanak mula menjejakkan kaki ke sekolah, perbendaharaan kata mereka
bertambah dari semasa ke semasa sehingga mencecah 80,000 perkataan. Perkembangan
pesat bahasa ini disumbangkan oleh kepesatan minda kanak-kanak mengingat makna
perkataan baru selepas mendengarnya bagi kali pertama atau bercakap sekali dua dengan
rakan-rakannya.

Walaupun kadang-kadang sebutan sesuatu perkataan kurang tepat, ia diperbaiki dengan


teguran dan kekerapan bercakap dengan orang dewasa seperti ibu, bapa atau adik-beradik
saudara. Kanak-kanak mula bercakap menggunakan ayat yang ringkas dan mudah.
Jawapan mereka juga mudah dan singkat. Semakin lama bercakap, mereka dapat
memahami sebab dan akibat, kerana perkembangan mental yang bertambah baik. Sebutan
dan tatabahasa yang baik menjadikan orang dewasa dapat memahami bahasa mereka.
Jika tidak difahami, mereka cuba menerangkannya dengan lebih jelas.

Perkembangan bahasa kanak-kanak dapat dilihat daripada segi kemampuan menerima,


memahami dan melahirkan semula. Kemampuan ini berkembang beransur-ansur
mengikut masa saling berkait antara satu sama lain. Dengan perkembangan bahasa yang
semakin meningkat ini, kanak-kanak tersebut akan dapat membuat huraian dengan lebih
baik dan cekap dalam situasi perbualan. Perkembangan bahasa kanak-kanak bermula
sejak kanak-kanak lahir iaitu daripada tangisan pertama.

8
Sapir (1921:8) mendefinisikan, bahasa adalah semata-mata suatu kaedah yang bukan
naluri untuk manusia menyampaikan idea, emosi, dan keinginan melalui ciptaan simbol-
simbol lahir secara sedar.

Crystal (1995), mendefinisikan bahawa bahasa adalah satu penggunaan bunyi yang
sistematik dan konvensional (lambang atau simbol tulisan) untuk tujuan komunikasi dan
luahan perasaan.

Memahami perkembangan bahasa adalah penting kerana ia memudahkan proses


pengajaran (Berk, 2001) dan ia berkait rapat dengan kemahiran membaca dan menulis.
Dengan meningkatkan perkembangan bahasa, ia akan memudahkan pelajar mempelajari
konsep-konsep abstrak (Santrock, 2007).

PERKEMBANGAN BAHASA MENURUT BERBAGAI KOMPONEN

Perkembangan bahasa kanak - kanak dapat dilihat juga daripada pemerolehan bahasa
mengikut komponen-komponennya.

Perkembangan Pragmatik

Perkembangan komunikasi anak sesungguhnya sudah dimulai sejak dilahirkan, pertama


dari tangisannya bila bayi merasa tidak nyaman, misalnya kerana lapar, lampin basah.
Dari sini bayi akan belajar bahawa ia akan mendapat perhatian ibunya atau orang lain
saat ia menangis sehingga kemudian bayi akan  menangis bila meminta orang dewasa
melakukan sesuatu buatnya.

Pada usia 3 minggu bayi tersenyum saat ada rangsangan dari luar, misalnya wajah
seseorang, tatapan mata, suara dan gelitikan. Ini disebut senyum sosial. Usia 12 minggu
mulai dengan pola dialog sederhana berupa suara balasan bila ibunya memberi
tanggapan. Usia 2 bulan bayi mulai menanggapi ajakan komunikasi ibunya. Usia 5 bulan
bayi mulai meniru gerak-geri orang, mempelajari bentuk ekspresi wajah.

9
Pada usia 6 bulan bayi mulai tertarik dengan benda-benda sehinga komunikasi menjadi
komunikasi ibu, bayi dan benda-benda. Usia 7-12 bulan anak menunjuk sesuatu untuk
menyatakan keinginannya. Gerak-geri ini akan berkembang disertai dengan bunyi-bunyi
tertentu yang mula konsisten. Pada masa ini sampai sekitar 18 bulan, peranan gerak-geri
lebih menonjol dengan penggunaan satu suku kata.

Usia 2 tahun, anak kemudian memasuki tahap sintaksis dengan mampu merangkai
kalimat 2 kata, bertindak balas terhadap pasangan bicaranya dan masuk dalam dialog
singkat. Anak mulai memperkenalkan atau merubah topik dan mulai belajar memelihara
alur percakapan dan menangkap persepsi pendengar. Perilaku ibu sebagai fasilitatif akan
membantu anaknya dalam memperkenalkan topik baru. Lewat umur 3 tahun, anak mulai
berdialog lebih lama sampai beberapa kali giliran.

Lewat umur ini, anak mulai mampu mempertahankan topik yang selanjutnya dan mulai
membuat topik baru. Hampir 50 peratus kanak-kanak 5 tahun dapat mempertahankan
topik melalui 12 kali giliran. Sekitar 36 bulan, terjadi peningkatan dalam keaktifan anak
berbicara  memperoleh  kesadaran sosial dalam percakapan. Ucapan yang ditujukan pada
pasangan bicara menjadi jelas, tersusun baik dan teradaptasi baik untuk pendengaran.

Sebahagian besar pasangan berkomunikasi dengan anak adalah orang dewasa, biasanya
orang tua. Saat anak mulai membangun jaringan sosial melibatkan orang di luar keluarga,
mereka akan memodifikasi pemahaman diri dan bayangan diri dan menjadi lebih sedar
akan lingkungan sosial. Persekitaran linguistik mempunyai pengaruh bermakna pada
proses belajar berbahasa. Ibu memegang peranan dalam membangun dan
mempertahankan dialog yang benar. Anak berada pada fase mono dialog, percakapan
sendiri dengan kemauan untuk melibatkan orang lain. Monolog kaya dengan lagu, suara,
kata-kata tak bermakna, fantasi dan ekspresi perasaan.

 Perkembangan Semantik

Kerana faktor lingkungan sangat berperanan dalam perkembangan semantik, maka pada
umur 6-9 bulan anak telah mengenal orang atau benda yang berada di persekitarannya.
Leksikal dan pemerolehan konsep berkembang pesat pada masa pra sekolah. Terdapat

10
indikasi bahawa anak dengan kosa kata lebih banyak dan lebih popular di kalangan
teman-temannya.

Dianggarkan terjadi penambahan 5 perkataan perhari di usia 1,5 sampai 6 tahun.


Pemahaman perkataan bertambah tanpa pengajaran langsung orang dewasa. Terjadi
strategi pemetaan yang cepat pada usia ini sehingga anak boleh menyambung suatu kata
dengan rujukannya. Pemetaan yang cepat adalah  langkah awal  dalam proses
pemerolehan leksikal. Selanjutnya secara berperingkat anak akan mengertikan lagi
maklumat-maklumat baru yang diterima.

Definisi kata benda anak usia pra sekolah meliputi fisik seperti bentuk, ukuran dan
warna, fungsi, pemakaian dan lokasi. Definisi kata kerja anak pra sekolah juga berbeza
daripada kata kerja orang dewasa atau anak yang lebih besar. Anak pra sekolah dapat
menjelaskan  siapa, apa, di mana, untuk apa, untuk siapa, dengan apa, tapi biasanya
mereka belum memahami pertanyaan bagaimana dan mengapa atau menjelaskan proses.

Anak akan mengembangkan kosa katanya melalui cerita yang dibacakan orang tuanya.
Begitu kosa kata berkembang, keperluan untuk mengorganisasikan kosa kata akan lebih
meningkat, dan beberapa rangkaian semantik atau antara relasi akan terbentuk.

Perkembangan Sintaksis

Susunan sintaksis paling awal terlihat pada usia kira-kira 18 bulan walaupun pada
beberapa anak terlihat pada usia 1 tahun bahkan lebih dari 2 tahun. Awalnya berupa
kalimat dua kata. Rangkaian dua kata, berbeza dengan “kalimat satu kata” sebelumnya
yang disebut holofrastis . Kalimat satu kata biasa ditafsirkan dengan mempertimbangkan
konteks penggunaannya.

Peralihan dari satu kata menjadi kalimat yang merupakan rangkaian kata terjadi secara
bertahap. Pada waktu kalimat pertama terbentuk iaitu penggabugan dua kata menjadi
kalimat, rangkaian kata tersebut berada pada jalinan intonasi. Jika kalimat dua kata
tersebut memberi makna lebih dari satu, maka anak akan membezakannya dengan
menggunakan pola intonasi yang berbeza. Perkembangan pemerolehan sintaksis

11
meningkat dengan pesat pada waktu anak menjalani usia 2 tahun, yang mencapai
puncaknya pada akhir usia 2 tahun.

Tahap perkembangan sintaksis secara singkat terbahagi dalam

1. Masa pra-lingual, sampai usia 1 tahun


2. Kalimat satu kata, 1-1,5 tahun
3. Kalimat rangkaian kata, 1,5-2 tahun
4. Konstruksi sederhana dan kompleks, 3 tahun.

Lewat usia 3 tahun anak mulai menanyakan hal-hal yang abstrak dengan kata tanya
“mengapa”. Penggunaan kalimat kompleks bermula selepas anak menguasai kalimat
empat perkataan sekitar usia 4 tahun.

Perkembangan Morfologi

Tempoh perkembangan ditanda dengan peningkatan panjang ucapan, yang diukur dalam
morfem. Panjang ucapan, mean length of Utterance (MLU) adalah alat ramalan kompleks
bahasa pada anak yang berbahasa Inggeris. MLU sangat erat berhubungan dengan usia
dan merupakan prediktor yang baik untuk perkembangan bahasa. Dari usia 18 bulan
hingga 5 tahun, MLU meningkat kira-kira 1 hingga2 morfem per  tahun. Beberapa
sumber yang membahas tentang morfem dalam kaitannya dengan morfologi semuanya
merupakan bahasa inggeris yang sangat berbeza dengan bahasa melayu.

Perkembangan Fonologi

Perkembangan fonologi melalui proses yang panjang dari dekode bahasa. Sebahagian
besar pembinaan morfologi anak akan bergantung pada kemampuannya menerima dan
mengeluarkan unit fonologi. Selama usia pra sekolah, anak tidak hanya menerima
inventaris fonetik dan sistem fonologi tapi juga mengembangkan  kemampuan
menentukan bunyi mana yang dipakai untuk membedakan makna. Pemerolehan fonologi
berkaitan dengan proses konstruksi suku kata yang terdiri dari gabungan vokal dan
konsonan. Bahkan dalam mengumam, anak menggunakan konsonan-vokal (KV) atau

12
konsonan-vokal-konsonan (KVK). Proses lainnya berkaitan dengan asimilasi dan
substitusi sampai pada persepsi dan produksi suara.

RUJUKAN

Haliza Hamzah, Joy N.Samuel, Rafidah Kastawi (2008). Perkembangan Kanak-kanak

Program Perguruan Pendidikan Rendah Pengajian Empat Tahun. Kuala


Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn. Bhd.

Mohamad bin Aman, Kasim bin Abd. Majid (2003). Asuhan dan Pendidikan Awal
Kanak-kanak Tingkatan 4. Selangor: Aras Mega (M) Sdn. Bhd.

Rohani Abdullah, Nani Menon, Mohd. Sharani Ahmad (2003). Panduan Kurikulum
Prasekolah. Bentong: PTS Publication & Distributors Sdn Bhd.

Zulkifli bin Yaakob (2007).Perkembangan Bahasa dan Pembelajaran Kanak-kanak.


Selangor: Meteor Doc. Sdn. Bhd.

13
ADIBAH BINRI RAMLI (3081015711)

PERKEMBANGAN KOMUNIKASI

Komunikasi adalah satu proses interaksi untuk berhubung sesama manusia yang pada
awalnya komunikasi hanya berlaku sangat sederhana dimulai dengan idea-idea yang
abstrak atau pemikiran dalam otak seseorang individu untuk mencari atau menyampaikan
maklumat yang kemudiannya menjadi tutur bahasa untuk disampaikan secara langsung
ataupun tidak langsung. 

Komunikasi juga merupakan proses informasi dan pesanan dengan orang lain pada waktu
dan tempat tertentu. Komunikasi meliputi hubungan surat dan percakapan sebagaimana
komunikasi non-verbal (seperti ekspressi wajah, bahasa tubuh dan isyarat), komunikasi
visual (penggunaan gambar seperti lukisan, foto, video atau film) dan komunikasi
elektronik seperti percakapan melaui telepon, surat elektronik, televisi kabel dan siaran
satellit). Komunikasi memudahkan kehidupan seseorang dan juga penting dalam dunia
perniagaan, pendidikan, dan sebagainya.

Kehidupan manusia di dunia melibatkan komunikasi. Komunikasi pula melibatkan


perlakuan yang berbentuk isyarat, pertuturan, penulisan atau penyelidikan. Nilai
komunikasi adalah bergantung kepada sejauhmana kita dapat menguasai bidang
komunikasi ini. Komunikasi merupakan satu bidang seni yang memindahkan maklumat,
sikap dan idea dari seseorang kepada orang lain. Komunikasi antara manusia dapat

14
diperbaiki dengan pelbagai cara, antaranya ialah dengan pemerhatian, mendengar apa
yang tersurat dan tindak balas.

Bayi yang baru lahir mengawal komunikasinya dengan dunia sekitarnya melalui bahasa
tangis. Bahasa tersebut membolehkan seseorang bayi mendapat segala apa yang
diperlunya dan keinginannya. Selaras dengan perkembangan interaksi serta kematangan
terutama yang berkaitan dengan proses komunikasi. Proses tersebut semakin meningkat
dan meluas.

Bahasa adalah segala aspek komunikasi di mana pemikiran dan perasaan seseorang
disatukan supaya dapat menyampaikan makna kepada orang lain. Oleh itu,
perkembangan bahasa bermula dari tangisan pertama sehingga mampu bertutur.

Komunikasi terbahagi kepada tiga jenis:-

i. komunikasi diantara binatang.


Selain manusia, binatang juga diberi kelebihan berkomunikasi. Mereka sentiasa
bertukar insyarat untuk mendapatkan makanan dan sebagainya. Charles Darwin
merupakan ahli biologi pada abad ke 19 berpendapat bahawa setiap spesis
berkemampuan menukar informasi atau insyarat merupakan satu faktor penting
bagi mempertahankan hidupnya. Sebagai contoh, lebah melakukan tarian bagi
memberitahu lebah-lebah yang lain satu tempat untuk mendapatkan makanan.
Gajah pula mengeluarkan suara tekanan rendah bagi memanggil gajah yang lain
yang jauh berbatu-batu.
ii. Bahasa.
Pada zaman sekarang, lebih dari 6000 bahasa banyak digunakan sekarang. Ketika
wujudnya satu bahasa ke satu bahasa, bahasa yang biasa dulu digunakan oleh
manusia lenyap begitu sahaja. Bahasa-bahasa yang baru digunakan pula akan
berkembang dan terus digunakan sehingga wujudnya bahasa yang lain. Bahasa
yang betul disebut jarang digunakan tetapi bertahan dalam bentuk penulisan.

15
Manakala bahasa loghat yang merupakan bahasa kuno telah dihidupkan kembali
dan dipergunakan. Para ahli kajian yang mengkaji kebudayaan zaman dulu kala
memiliki beberapa teori mengenai terciptanya bahasa manusia. Sistem bahasa
yang paling awal adalah campuran antara vokal dengan menggunakan tangan atau
insyarat tubuh untuk memberi pesanan. Ada kemungkinan asal dari emosi seperti
ketawa atau menangis. Beberapa ahli teori mempercayai bahasa adalah
pertumbuhan hidup berkelompok seperti bekerja sama.

iii. Simbol dan huruf.


Bahasa juga boleh dimiliki dalam bentuk tulisan. Tulisan yang tertua dari bahasa
tertulis berusia dalam sekitar 5000 tahun. Akan tetapi komunikasi bertulis telah
lama dimulakan dalam bentuk gambar atau tanda-tanda yang dibuat berunsurkan
alam.

Sejarah perkembangan ilmu komunikasi


Ilmu komunikasi adalah ilmu yang dipelajari oleh manusia supaya memudahkan
seseorang menyampaikan apa yang terkandung dalam fikirannya kepada orang lain.
Selain itu, manusia bukan sahaja menggunakan komunikasi ini hanya untuk
menyampaikan kepada manusia tetapi juga kepada haiwan. Walaupun binatang tidak
dikurniakan akal fikiran seperti manusia, tetapi ia juga mudah memahami maksud yang
disampaikan oleh manusia. Perkembangan komunikasi semakin berkembang dengan
wujudnya alat-alat komunikasi seperti telefon, telegraf, radio dan alat-alat komunikasi
yang lain. Yang terkini telah wujudnya ICT di zaman globalisasi kini dan wujudnya Pusat
Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) UM memberikan peluang pada majalah
Komunikasi untuk berkibar secara on-line. Pada 1 Desember 2008 majalah Komunikasi
UM memudahkan pembaca dalam mengakses berita-berita terkini. Oleh itu,
komunikasi penting dalam perkembangan bahasa.

16
Berkomunikasi secara efektif dan efisien
Pada zaman sekarang, banyak hal-hal dan masalah yang sentiasa bermain dalam fikiran
kita dan akhirnya meminta satu cara atau sistem berkomunikasi secara efektif dan efisien.
Kita memerlukan kebolehan berkomunikasi supaya diri kita tidak dipandang serong oleh
orang lain. Kita hidup di dunia yang bermasyarakat memerlukan sistem komunikasi yang
baik supaya mudah difahami oleh orang lain. Malah, warga OKU yang tidak dapat
bercakap (bisu) dikurniakan kebolehan berbahasa insyarat supaya mereka tidak terlepas
dari berkomunikasi dengan orang lain. Oleh itu, komunikasi amat penting bagi semua
manusia yang hidup di muka bumi ini.

PERKEMBANGAN INTERAKSI

Interaksi adalah suatu jenis tindakan atau aksi yang terjadi sewaktu atau lebih dua objek
mmpengaruhi atau memiliki kesan antara satu sama lain. Idea kesan dua arah ini penting
dalam konsep interaksi, sebagai lawan dari hubungan satu arah pada sebab akibat.
Kombinasi-kombinasi sederhana dapat menonton pada suatu fenomena baru yang
mengejutkan. Dalam pelbagai bidang ilmu, interaksi memiliki makna yang berbeza.

Kanak-kanak boleh dilihat bukan sebagai penerima latihan bahasa yang pasif daripada
ibu bapa mereka dan bukan sebagai pemprosesan bahasa aktif yang memiliki struktur
dalaman sebagai penentu utama perolehan bahasa. Interaksi dapat dilihat melalui
beberapa faktor seperti persekitaran sosial, kematangan, dan biologi yang memainkan
peranan penting dalam perkembangan bahasa. Elemen-elemen ini berinteraksi antara satu
sama lain dan melakukan penyesuaian antara keduanya. Terdapat dua pendekatan utama
dalam perkembangan interaksi iaitu pendekatan kognitif dan pendekatan sosial. Piaget
(1926) dan ahli teori kognitif yang lain mengatakan pemahaman kanak–kanak tentang
bahasa asal daripada perkembangan kognitif, contohnya, keupayaan untuk mewakili
objek secara mental. Bahasa merupakan satu cara untuk melahirkan pemikiran yang
simbolik. Interaksi sosial berpendapat bahawa perkembangan bahasa lahir daripada

17
perkembangan sosial. Interaksi sosial yang menghasilkan operasi dua hala antara ibu
bapa dan kanak–kanak memberikan pengalaman bahasa dan merupakan interaksi sosial
yang penting bagi kanak–kanak.

Halliday (1975) berpendapat bahawa kanak–kanak memperolehi bahasa kerana mereka


memperoleh keperluan untuk berinteraksi dengan masyarakat. Pertuturan yang berlaku
diperingkat awal adalah bertujuan untuk memenuhi keperluan instrumental, tatatertib,
interaksi, peribadi dan imaginasi. Halliday juga beranggapan bahawa proses kognitif
penting dalam perkembangan bahasa khususnya dalam usaha kanak-kanak mentafsir
makna yang terdapat dalam situasi sosial dan menggambarkan makna tersebut dalam
bentuk bahasa.

Ciri teori interaksi


Pembelajaran ialah satu proses yang aktif. Sesuatu pengetahuan tidak akan diterima
secara terus tetapi akan diproses telebih dahulu. Pengetahuan yang baharu haruslah
diseimbangakan dengan pengetahuan yang sedia ada supaya dapat diterima dengan
berkesan. Proses pembelajaran berlaku dalam beberapa cara mengikut keadaan dan masa
tertentu, contoh, sesuatu perkara itu mudah diterima sekiranya berkaitan dangan perkara
yang menggembirakan.

Diantara pengajaran dan pembelajaran tiada hubungan secara langsung. Pembelajaran


tidak boleh disamakan dengan pengajaran. Sesuatu yang diajar tidak semestinya dapat
dipelajari sepenuhnya. Ini kerana guru harus memahami strategi pembelajaran murid
untuk menimbulkan suasana pembelajaran yang berkesan.
Dalam pengajaran bahasa, guru perlu menentukan bahawa bahan-bahan pengajaran
bahasa yang dipilih mempunyai perkara-perkara seperti tersebut :
 Latihan yang membolehkan murid menggunakan bahasa dengan betul.
 Aktiviti-aktiviti bahasa yang bermakna untuk membolehkan murid menggunakan
struktur bahasa yang dipelajari dengan cara yang berkesan.

18
KESIMPULAN

Secara kesimpulannya, kita dapat gambarkan betapa pentingnya komunikasi dalam


kehidupan seharian. Komunikasi membolehkan kita untuk terus hidup lancar dan
sempurna. Oleh itu, interaksi juga penting dalam kehidupan. Interaksi membolehkan
seseorang memahami apa yang disampaikan oleh orang lain dengan cepat dan mudah.
Interaksi sesama manusia dalam penting dalam hidup bermasyarakat pada zaman era
globalisasi kini. Tanpa komunikasi, manusia tidak dapat meneruskan kehidupan dengan
lebih sempurna. Semua benda hidup yang dicipta memerlukan komunikasi. Haiwan juga
perlu berkomunikasi untuk menyelamatkan diri dan rakan-rakannya dari ancaman musuh
dan untuk mendapatkan makanan. Jika binatang-binatang tersebut tidak dapat
berkomunikasi sesama mereka, ini dapat membahayakan binatang-binatang yang lain.
Komunikasi juga ada kaitnya dengan interaksi. Tanpa interaksi, komunikasi tidak dapat
berjalan dengan penting di dunia ini, oleh yang demikian, interaksi perlu diteruskan
dengan komunikasi supaya setiap manusia dapat meneruskan kehidupan dengan
sempurna. Oleh itu, komunikasi dan interaksi saling berkait dan tidak dapat dipisahkan
seperti aur dan tebing. Banyak teknologi-teknologi terkini yang dicipta bagi memudahkan
komunikasi antara sesama manusia. Sebagai contoh, dahulu manusia berkomunikasi
hanya melalui telefon dan kini terciptanya ICT yang membolehkan kita berkomunikasi
dengan jarak yang jauh dan mudah.

19
RUJUKAN

1. http://defickry.blogspot.com/komunikasi
2. http://defickri.wordpress.com/2007/08/09/zaman-pengetahuan-sebahagian-bagian/
3. http://zahirzainudin.blogspot.com/2009/07/perkembangan -bahasa-kanak-
kanak.html
4. http://indonesia.siutao.com/tetesan/komunikasi.php
5. http://www.scribd.com/doc/15591205/PERKEMBANGAN-KANAK-KANAK

20
AZMIRA BINTI ZUKRI (3081017981)

PENGENALAN

Komunikasi merupakan satu hal terpenting bagi kita sebagai manusia. Tanpa
berkomunikasi manusia boleh diibaratkan tersesat dalam belantara kehidupan. “Orang
yang tidak pernah berkomunikasi dengan manusia lain boleh diibaratkan akan ‘tersesat’,
kerana ia tidak boleh memasukkan dirinya dalam lingkungan sosial”(Dedy Mulyana,
2003:5). Pentingnya komunikasi dapat dilihat dari segi perkembangan teknologi
komunikasi itu sendiri. Pekembangan media komunikasi sungguh menakjubkan pada
masa kini. Sebagai contoh, tekologi percetakan dahulunya digunakan dengan
menggunakan kertas dan mesin cetak, manuskrip dan buku yang ditulis dengan
menggunakan pen. Namun begitu, ia telah meningkat dari tahun ke tahun dengan
munculnya alat cetak sederhana yang mengharuskan mesin tersebut menyusun satu demi
satu huruf yang diperlukan. Dengan menggunakan alat ini jelas ia menunjukkan bahawa
penngunaanna memerlukan ketelitian dan waktu yang cukup lama.pada tahun 1956,
Gutenberg mencipta satu alat mesin cetak yang mengambil masa percetakan yang sangat
singkat. Selain itu kemajuan teknologi komunikasi boleh mengaburkan batas-batas
geografis atau wilayah. Dengan munculnya alat-alat elektronik seperti komputer yang
menyebabkan teknologi komunikasi berkembang dengan pesatnya. Dengan kemunculan
internet yang menyebabkan munculnya e-mail atau surat elektronik yang boleh dianggap
sebagai pengganti sistem pos. walaubagaimanapun dengan kemunculan teknologi baru
seperti talefon bimbit dengan kemudahan SMS (short message service) ia mampu
mengatasi kemungkinan-kemungkinan yang timbul bila menggunakan e-mail. Semakin

21
majunya teknologi dalam berkomunikasi maka ia akan membawa impak yang besar
kepada manusia. Implikasi ini berkaitan erat dengan hubungan antara manusia dalam
komunikasi yang menurut Little John (1996:251-280). Ia melibatkan empat dimensi iaitu
emotional arousal, composure, and formality; intimay and similarity; immediacy (liking);
dan dominance-submission. Kepantasan alat dalam menyampaikan sesuatu dalam
komunikasi amat peting kerana ia telah menjadi tolak ukur bagi perkembangan manusia
sebagai individu  sosial yang memerlukan interaksi dengan individu lain.

PENGERTIAN KOMUNIKASI

Dalam konteks hubungan sosial, setiap individu akan berinteraksi dengan individu
lainnya. Interaksi tersebut dilakukan karena adanya maksud, baik itu untuk
mempengaruhi individu mahupun tujuan-tujuan tertentu lainnya. Dalam proses
berinteraksi inilah lahirnya komunikasi.

BILA MANUSIA BERKOMUNIKASI?

Wilbur Schrammd an William E Porter berkata 5 teori dimana manusia mulai


berkomunikasi dengan menggunakan bahasa. Pertama, teori bow-wow yang
menggambarkan bahawa manusia pertama kali menggunakan bahasa lisan dengan meniru
bunti-bunyian yang bersifat alami, seperti suara rintik hujan mahupun gemuruh. Kedua,
teori poo-poo merupakan era di mana manusia menggunakan bahasa yang sesuai dengan
perwakilan emosi yang mereka alami seperti perasaan takut, kesakitan, gembira dan
sebagainya. Ketiga,  teori sing-song, yaitu bahasa yang digunakan dalam komunikasi
pada masa awal merupakan ucapan atau nyanyian saat mereka merayakan sesuatu.
Misalnya dapat di saksikan dalam upacara-upacara unggun api yang dilakukan oleh suku-
suku india. Keempat, teori Yo-heave-ho merupakan bahasa komunikasi yang
berkembang dari ungkitan yang terjadi kerana pergerakan fizik. Kelima, teori yuk-yuk
menerangkan bahawa terjadinya kata kerana adanya bunyi yang berkaitan dengan
peristiwa-peristiwa tertentu. perkembangan komunikasi manusia semakin hari semakin
berkembang. Perkembangan ini dimulakan dengan masa sejarah dimana manusia untuk
pertama kali mengenal dengan apa yang disebut tulisan. Memang pada awalnya

22
kemampuan tulisan tidaklah sekompleks dan semaju sekarang. Manusia awal
menggunakannya dengan simbol-simbol yang sangat sederhana dan berlangsung selama
lebih dari berada-abad tahun lamanya. Ini dibukitikan dengan adanya gambar-gambar
sederhana yang ditemukan di gua-gua. Bahkan sebuah penelitian menemukan bahwa
manusia mulai pertama kali menggunakan bahan tulisan dengan aksara yang lebih maju
dan tersusun pada masa 4000 tahun sebelum masehi dengan ditemukannya tanah liat
yang bertulis di sekitar Sungai Tigris atau Babylonia (Irak).

MODEL DAN LEVEL TAHAP KOMUNIKASI

Berkaitan dengan model-model teori (genres) komunikasi, Little John menggambarkan


bahawa berbagai aspek teori komunikasi yang ada sulit untuk dapat mengklasifikasikan
teori komunikasi. Bahkan beragam sistem kategori telah banyak pula dilakukan oleh para
pakar, termasuk beberapa skema yang juga digunakan,  untuk dapat menyatakan secara
sempurna tentang teori komunikasi itu sendiri. Ia bukan bererti, kesulitan tersebut
menghalangi kita untuk mempelajari teori komunikasi. Terdapat lima model yang
dilontarkan oleh Little John (1995: 13-17) antaranya ialah:

 Structural and Fuctional Theories


 Cognitive and Behavioral Theories

 Interactionist Theories

 Interpretative Theories

 Critical Theories

STRUCTURAL AND FUCTION THEORIES

Structural and Fuctional Theories, lebih  mengkhususkan pada  kategori umum dan
hubungannya di antara berbagai cara dari berbagai sistem. Sebagai contoh dalam sebuah
sistem organisasi baik di perusahaan mahupun di organisasi kemasyarakat, kita dapat

23
mengetahui fungsi dari setiap orang dalam setiap tahap mahupun kedudukan tertentu
beserta tanggungjawab yang harus dipikulnya. Akan tetapi, di sisi lain kita tidak dapat
melihat dengan jelas bagaimana perasaan mahupun apa yang dialami oleh orang tertentu
dalam suatu tahap yang berkaitan dengan hubungannya dengan orang yang berada di atas
mereka.

COGNITIVE AND BEHAVIORAL THEORIES

Cognitive and Behavioral Theories  lebih menekankan pada aspek pemikiran manusia.
Teori ini lebih menjelaskan tentang aspek psikologi dari suatu individu dibandingkan
dengan kelompok masyarakat yang sangat dinamik. Lebih tepat untuk menggambarkan
bagaimana individu itu dimakna secara umum daripada menguraikan tindakan-
tindakannya yang berhubungan dengan individu lain.

INSTRACTIONIST THEORIES

Antara peranan instractionist theories ialah melihat bahawa kebiasaan individu itu tidak
dapat terlepas dari norma mahupun aturan yang dibentuk oleh sekelompok individu
(masyarakat). Bahkan dalam peningkatan tertentu. Interactionist Theories menjelaskan
bagaimana individu mahupun sekelompok individu itu berubah dari satu situasi ke situasi
lainnya, dari satu keadaan ke keadaan lain.

INTERPRETATIVE THEORIES

Interpretative theories adalah yang digunakan untuk melihat individu itu baik dari
pengalaman, teks (dokumen) mahupun struktur sosial di mana individu itu berada.
Sedangkan pada Critical Theories menekankan pada aspek nilai atau keinginan dalam
menilai setiap kegiatan, beragam situasi mahupun institusi.

UNSUR-UNSUR SEBUAH TEORI KOMUNIKASI

24
Terdapat dua ciri khas dalam melihat sebuah teori. Pertama, semua teori adalah tentang
sesuatu hal yang berkaitan dengan teori. Terdapat banyak teori yang terdapat dalam teori
komunikasi yang ada pada saat ini belum ada satupun yang membahas secara tuntas
tentang komunikasi. Ia hanyalah menjelaskan fenomena-fenomena atau gejala-gejala
tertentu dan kadang-kadang mengabaikan fenomena atau gejala lainnya. Kedua, teori
dipandang sebagai sebuah konstruksi ciptaan manusia. Dengan demikian teori bersifat
relative. Selain hal di atas, Little John menambahkan bahwa dalam setiap teori
komunikasi ada dua unsur (basic elements) di dalamnya, yaitu konsep dan penjelasan.

EMPAT FASA TEORI KOMUNIKASI MANUSIA

Everett M Rogers (1986:26) mencatat tentang empat fasa perkembangan komunikasi


manusia. Fasa-fasa tersebut adalah The Writing Era, The Printing Era,
Telecommunication Era, dan  Interactive Communication Era.

THE WRITING ERA


The Writing Era, dapat dilihat jelas dalam era komunikasi dimulai dengan tulisan yang
mulai dapat difahami yang dipelopori oleh bangsa Sumeria.  Ia dikembangkan lebih jauh
saat ditemukannya mesin cetak oleh Gutenberg..

THE PRINTING ERA


The Printing Era, Rogers memaparkan bahawa pada fasa ini komunikasi manusia lebih
maju dengan memanfaatkan teknologi cetak.  Pada mulanya kemunculan bahan cetak ini
berawal dari Cina dengan ditemukannya bahan baku pembuatan kertas. Selanjutnya
teknologi pencetakan mulai berkembang dari Cina kemudian Korea hingga akhirnya ke
Jerman dengan ditemukannya mesin cetak. 

TELECOMMUNICATION ERA

25
Telecommunication Era, adalah komunikasi dengan jarak yang berjauhan
(communication at a long distance). Menurut Rogers (1986: 29-30) pada era  yang mulai
berkembang pesat pada medium tahun 1800-an ini memasuki era teknologi elektronik.

INTERACTIVE COMMUNICATION ERA


Interactive Communication Era,  merupakan era yang paling hebat dimana
telekomunikasi terjadi antara dua media yang berbeza dan difasilitasi dengan kemunculan
komputer.

26
AZWANI BINTI AHMAD AZMI (3081016231)

PENGENALAN

Bahasa merupakan alat komunikasi dan interaksi yang sangat penting bagi manusia.
Melalui bahasa kita dapat mengetahui maklumat baru. Bahasa sebagai alat untuk
menyampaikan fikiran, pendapat, dan perasaan. Oleh kerana itu, bahasa sangat penting
bagi kehidupan manusia.

Pemerolehan bahasa merupakan salah satu hal yang menarik utuk dikaji kerana hal itu
berhubungkait dengan aspek perkembangan anak. Hal ini terbukti telah banyak kajian
dibuat oleh pakar dalam pelbagai bidang yang relevan seperti linguistik umum, psikologi,
neurologi, biologi. Salah satunya tentang pemerolehan bahasa. Menurut II. Taine pada
tahun 1876 dalam penelitiannya menggunakan kaedah buku hariannya. Buku ini
mengenai catatan perkembangan bahasa anak yang sering disebut “biografi bayi” (baby
biography). Kemudian disusuli dengan karya yang lain misalnya karya Preyer 1889,
Clara dan Wilhelm Stern 1907. Pada tahun 30-an muncul pelopor John B. Watson yang
menerbitkan buku Behaviorism yang memiliki ciri-ciri (Kushartanti : 2005 : 11).

Pada tahun pertama, kehidupan kanak-kanak ini mengalami pertumbuhan dan


perkembangan yang sangat pesat. Perkembangan kanak-kanak pada saat inilah sangat
penting dan menentukan kualiti kanak-kanak di masa depan. Usia 0 – 6 tahun ini
merupakan masa awal kehidupan kanak-kanak yang sering kita sebut sebagai Masa Emas
(Golden Age). Oleh itu, kanak-kanak pada usia ini harus dilengkapi dengan cara
membina dan mengembangkan kecerdasan dan kemampuan bahasanya agar berkembang

27
secara menyeluruh.

Hardjoprawiro (2007: 2) pula mengatakannya dengan istilah ”usia kritikal”. Ketika usia
kritital ini kanak-kanak mempunyai kemampuan yang prima dalam mempelajari bahasa-
bahasa. Belajar bahasa lisan lebih baik dilakukan pada masa anak berada pada ketika pra
sekolah, sedangkan penguasaan bahasa menulis boleh dikembangkan di sekolah
menengah.

PERKEMBANGAN INTERAKSI
Perkembangan otak kanak-kanak mempunyai pertumbuhan yang pesat sebanyak 75%
daripada saiz otak orang dewasa apabila mencapai umur lima tahun.Pada peringkat awal
prasekolah, kebanyakan perkembangan kanak-kanak meningkat dengan pesatnya.
Pembelajaran bahasa ialah proses mental dan linguistik. Dalam pembelajaran bahasa,
proses pembentukan hipotesis tentang tatabahasa amat penting. Kebolehan menggunakan
struktur-struktur bahasa yang betul dari segi tatabahasa dan makna penting untuk
membolehkan seseorang kanak-kanak berkomunikasi dalam masyarakat bahasa itu.
Kognitif Cara iaitu kanak-kanak berfikir dan menyelesaikan masalah. Kanak-kanak pada
peringkat pra-sekolah banyak menggunakan simbol dalam perbualan untuk menunjukkan
keupayaan penggunaan bahasa. Menurut Jean Piaget, kanak-kanak menunjukkan
peningkatan yang pesat dalam memahami persekitaran dan pemikiran sesuatu benda yang
berada di sekeliling. Kanak-kanak sudah mula berfikir perkara akan datang dan
berbincang perkara lepas. Mereka tidak lagi hanya menumpukan pada perkara yang
berkaitan dengan masa depan. Perkembangan kognitif kanak-kanak pada peringkat ini,
menggunakan simbol bagi menunjukkan sesuatu objek dan membuat perbandingan antara
satu sama lain. Keupayaan mereka menggunakan simbol ini ditunjukkan melalui
bermain, mengingat dan kemahiran menggunakan bahasa. Sebagai contoh, seorang
kanak-kanak dapat meniru perbuatan rakannya yang menari ballet walaupun mereka
melihat beberapa hari yang lepas. Ini kerana keupayaan mereka menunjukkan sesuatu
objek agak terhad dalam bahasa dan mereka cuba menyampaikan maksud dengan
menggunakan simbol. Menurut Piaget lagi, kanak-kanak pada peringkat praoperasi tidak

28
dapat menerima pendapat orang lain serta membandingkan sesuatu objek dengan objek
yang lain seperti bola adalah bulat. Memori kanak-kanak mempunyai ingatan yang
pendek kerana beberapa faktor, antaranya adalah: Mudah terganggu apabila terdapat
bunyi bising ataupun perkara yang berwarna-warni. Daya tumpuan yang singkat.
Tumpuan meningkat apabila kanak-kanak berumur 3-8 tahun.
Perkembangan Sosial dan Kognitif pula menurut Piaget, kanak-kanak meneroka perkara-
perkara menarik dan berharga melalui interaksi dengan orang lain dan objek. Proses ini
dikatakan proses mental bagi menghasilkan produk ‘mengetahui’ yang melibatkan
aktiviti: mengingat beri makna kepada simbol, mengkategorikan, mereka cipta,
berimaginasi dan menyelesaikan masalah.
Perkembangan psiko-sosial dan sosio-emosi membentuk personaliti, hubungan dan
peranan sosial serta interaksinya dengan persekitaran. Ini dapat mewujudkan proses
perhubungan saling bertindak iaitu interaksi dan transaksi antara organisma individu dan
persekitaran. Ibu bapa dapat mempengaruhi perkembangan kognitif kanak-kanak dengan
memindahkan pengetahuan berkenaan maklumat dan budaya dalam menunjuk ajar
mereka melalui tingkah laku ibu bapa itu sendiri. Sebagai contoh, apabila kanak-kanak
menghadapi masalah, mereka mempunyai tendensi bercakap sendirian bagi
menyelesaikan masalah itu. Ini dinamakan ‘private speech’ yang diperkenalkan oleh
Vygotsky. Menurut Piaget pula, kecenderungan kanak-kanak bercakap sendirian
disebabkan sifat egosentrik mereka, lalu beliau menamakan ‘egocentric speech’.
Pengaruh Budaya ke atas Pemikiran Kanak-kanak Kanak-kanak didedahkan dengan
organisma lain yang ada di persekitaran bagi membantu perkembangan kognitif melalui
pendedahan berkaitan program-program prasekolah dan tadika yang memberikan aktiviti
dan pengalaman mengikut peringkat umur kanak-kanak itu. Guru dan ibu bapa
memainkan peranan penting dalam mendedahkan dan memberi mereka pendidikan yang
berkesan kepada kanak-kanak. Ini dilakukan dengan menyediakan persekitaran yang
menarik bagi merangsang minda kanak-kanak melalui: Pendedahan Latihan Pelaziman
Galakan Tanggungjawab ke atas tugas tertentu. Sebagai contoh rancangan ‘Sesame
Street’ dan ‘Head Start’ memainkan peranan membantu kanak-kanak yang datang
daripada keluarga yang miskin dalam memperbaiki pembelajaran kanak-kanak berkaitan
nombor, perkataan dan tatabahasa. Ini sekali gus mengeratkan hubungan antara kaum

29
supaya bersatu hati. ‘Head Start’ adalah program yang dibentuk bagi membantu kanak-
kanak prasekolah yang mengalami masalah kewangan.
Bahasa Perubahan dalam bahasa atau pertuturan. Pada umur 5 tahun, kanak-kanak sudah
mula bertutur dengan baik dan mula menguasai asas-asas bahasa seperti semantik,
sintaksis, dan pragmatik. Ia berkembang dan diperbaiki apabila mereka mula meningkat
dewasa.
Mereka menggunakan: Perencanaan segera Menggabungkan bunyi perkataan dengan
konsep perkataan. Penambahan melampau Perkataan menunjukkan objek daripada
kategori lain. Penambahan terkumpul Perkataan digunakan bagi kumpulan yang lebih
kecil daripada perkataan sebenar. Gaya bahasa merujuk kepada memperbanyakkan
perbendaharaan kata. Gaya bahasa merujuk penggunaan perkataan untuk kegunaan harian
dalam interaksi sosial dengan orang dewasa. Bagi mempelajari perkataan, kanak-kanak
mestilah memahami maksud, mengetahui perkataan antara perkataan dan memahami
maksud setiap perkataan itu. dan perkembangan bahasa mereka. Penting bagi ibu bapa
terlibat dalam proses perkembangan secara langsung. Kanak-kanak prasekolah
mempunyai keupayaan menyelesaikan masalah berkenaan tatabahasa. Ini sekali gus
menghasilkan komunikasi tindak balas bagi memulakan hubungan sosial bahasa mereka.
Ini boleh dilakukan dengan berkomunikasi secara betul sejak dari awal lagi. Perkara ini
boleh dilakukan dengan mengulangi sebutan sebagai melatih mereka. Sebutan yang betul
boleh digunakan seperti menggunakan komunikasi non-verbal dan memanjangkan ayat
telegrafik.
Halliday (1975) telah mencuba menghuraikan perkembangan bahasa kanak-kanak dari
sudut sosiolinguistik. Halliday beranggapan bahawa perkembangan bahasa kanak-kanak
melibatkan proses kognitif dan proses interaksi bahasa. Halliday telah menggunakan
bukti-bukti daripada pemerhatian terhadap perkembangan bahasa kanak-kanak bagi
menguji hipotesisnya tentang perkembangan bahasa kanak-kanak.

Halliday berpendapat bahawa kanak-kanak memperoleh bahasa kerana mereka


mempunyai keperluan untuk berinteraksi dengan ahli masyarakat dalam persekitaran
mereka. Pertuturan yang dilakukan pada peringkat awal bertujuan untuk memenuhi
fungsi

30
instrumental,pentertib,interaksi,peribadi,heuristik dan imaginatif. Setelah kanak-kanak
menguasai keenam-enam fungsi tersebut, barulah timbul fungsi yang ketujuh, iaitu fungsi
informatif yakni untuk menyampaikan maklumat kepada orang lain.

Pada pandangan Halliday, interaksi bahasa atau perbualan amat penting untuk membantu
kanak-kanak-menguasai sistem bahasa.

Walau bagaimanapun, Halliday juga beranggapan bahawa proses kognitif penting dalam
perkembangan bahasa khususnya dalam usaha kanak-kanak mentafsirkan makna yang
terdapat dalam situasi sosial mereka dan kemudian menggambarkan makna tersebut
dalam bentuk bahasa.

Bahasa berfungsi sebagai alat komunikasi di mana ilmu yang ditimba, dibaca, didengar,
difahami dan dibicarakan. Bagi menajamkan pemikiran seseorang itu, penguasaan bahasa
yang baik dapat membantunya memahami bahan bacaan yang disediakan. Penggunaan
bahasa yang baik bermula daripada rumah dan gurunya yang pertama adalah ibu
bapa.Penguasaan bahasa bagi anak-anak harus diterapkan dari awal lagi melalui
persekitaran rumah yang kaya dengan bahasa. Kelilingilah anak dengan bahan-bahan
rujukan yang dapat memperkaya dan membina pembangunan bahasanya.Galakkan anak
mengeluarkan pendapatnya dengan mengemukakan soalan-soalan yang terbuka
kepadanya. Kerap berbual-bual dengan anak agar mindanya terangsang. Ini adalah kerana
sewaktu tempoh pembentukan seorang kanak-kanak, otaknya dapat menampung segala
maklumat yang diterima dan apa yang telah dipelajarinya itu akan dicurahkan semula.

Oleh itu, kekerapan bertutur dalam sesuatu bahasa itu akan dapat menajamkan kemahiran
berfikirnya dan merangsang sifat ingin tahu anak-anak.

31

Anda mungkin juga menyukai