Anda di halaman 1dari 10

KERTAS KERJA

________________________________________________________________

Nama Program :
Program Mari Mengenal Hari dalam Seminggu
Tahun 1
PROJEK INOVASI MULTIMEDIA INTERAKTIF
PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
MATEMATIK
(Perancangan Projek)
________________________________________________________________

NAMA PELAJAR: FREADY FOOK LIEW
MATRIK NO: CT10210213


PENSYARAH:
PM. Dr. Ch ristina Peter Liwagu

1.0 TUJUAN

Kertas kerja ini dikemukakan bertujuan untuk menjalankan satu Projek Inovasi
yang melibatkan warga sekolah bagi memenuhi syarat Latihan Mengajar (LM)
Program pensiswazahan Guru , Pelajar Bacelor Pendidikan (Pendidikan Sekolah
Rendah) Dengan Kepujian Ambilan Mac 2011 ( Kohort 1).

2.0 PENGENALAN

Sistem Bahasa merupakan sebahagian komponen yang terdapat dalam sukatan
kurikulum KBSR Sekolah rendah. Komponen ini perlu dikuasai oleh murid. dalam
matapelajaran matematik pengajaran dan pembelajaran merujuk kepada tajuk
masa dan waktu dan salah satu bahagian yang perlu dipelajari oleh murid-murid
tahun 1 adalah topik mengenal nama hari dalam seminggu.

Corak dan budaya pembelajaran di dalam bilik darjah menjadi kebiasaan bagi
murid dan suasana ini kurang merangsang minat dan kehendak naluri mereka.
Pada peringkat 7 hingga 12 tahun, kanak-kanak bertindak aktif dan naluri suka
bermain. Namun cabaran untuk mendidik golongan ini memerlukan kreativiti dan
teknik yang menarik.

Program Mari mengenal Hari dalam seminggu dalam bab Masa dan waktu bagi
tahun 1 ini merupakan aktiviti yang menjadi platform kepada pencapaian kendiri
murid selari dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan untuk melahirkan insan
yang seimbang dan harmonis dari segi jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial.
Sifat kepimpinan juga dapat dipupuk dalam aktiviti berkumpulan dengan melihat
kerjasama yang diberikan setiap murid bagi menjayakan aktiviti yang dijalankan.
Selain itu, ia juga memberi peluang kepada murid-murid untuk menunjukkan
bakat dan kebolehan mereka dalam kemahiran matematik

3.0 OBJEKTIF

Objektif program ini adalah untuk:-
Mendapatkan strategi-strategi mengajar yang boleh menolong serta
menggerakkan kecenderungan para pelajar terhadap pelajaran khasnya
dalam mata pelajaran Matematik;
Mengubah suasana pengajaran dan pengajaran dengan mengalakkan
penggunaan ICT bagi menarik minat murid-murid khususnya murid tahun
1 dalam mengenal dan mengingat nama-nama hari dalam seminggu
Pendedahan Dunia ICT kepada murid-murid tahun 1
Menunjukkan semangat kerjasama antara guru mata pelajaran Matematik
Berbincang dan berkongsi pendapat untuk menyelesaikan masalah,
mencapai persetujuan, dan membuat keputusan tentang sesuatu perkara;
Menghayati dan mengamalkan nilai murni, sikap positif, semangat
patriotik, dan semangat kewarganegaraan.

4.0 Kumpulan sasaran
Bagi projek ini kumpulan sasaran saya adalah murid-murid tahun satu
sekolah saya memandangkan saya mengajar matematik tahun satu dan
kebanyakkan murid saya masi kurang mahir membaca dan mengeja maka saya
memilih mereka sebagai kumpilan sasar.


5.0 Format
Bagi projek nie, pemilihan bahan projek dalam bentuk powerpoint digunakan
memandangkan bahan dalam bentuk ini mudah digunakan dan dari segi bajet
pula sesuai memandangkan tiada peruntukkan bajet yang disediakan maka
format ini sesuai digunakan.

6.0 Bajet

Tiada bajet digunakan memandangkan projek ini menggunakan powerpoint
sepenuhnya.

6.0 Jangka masa
Tarikh : 30 Jun sehingga 29 0gos
Tempoh: 8 mingguKERTAS KERJA
________________________________________________________________

Nama Program :
Program Mari Mengenal Hari dalam Seminggu
Tahun 1
PROJEK INOVASI MULTIMEDIA INTERAKTIF
PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
MATEMATIK
(Pelaksanaan Projek)
________________________________________________________________

NAMA PELAJAR: FREADY FOOK LIEW
MATRIK NO: CT10210213


PENSYARAH:
PM. Dr. Ch ristina Peter Liwagu
1.0 Langkah Pertama

1.1 Tentukan kandungan

Di dalam projek inovasi bbm ini akan diselitkan kandungan pengajaran dan
pembelajaran dalam bab Masa dan waktu bagi Tahun 1 yang akan di ajar
berkaitan Hari dalam seminggu. Dalam topik ini murid diajar untuk mengenal
dan mengingat nama hari-hari yang terdapat dalam seminggu.

1.2 Aktiviti- aktiviti

Aktiviti yang terdapat di dalam inovasi ini adalah seperti berikut
Nyanyian Lagu Hari dalam seminggu
Turutan hari
Menyusun hari mengikut urutan
Hari sebelum dan selepas
Tugasan berpasangan

1.3 Strategi penilaian
Strategi yang digunakan adalah melalui penggunaan ujian pra dan
ujian pos untuk mengetahui keberkesanan BBM
Menggunakan persepsi pelajar
Pemerhatian secara langsung
Temubual dengan pelajar.

2.0 Langkah kedua

2.1 Rancangan strategi penilaian

Seperti yang telah dijelaskan pada strategi penilaian, strategi yang digunakan
adalah ujian pra dan ujian pos. Lembaran kerja pada mulanya diberikan kepada


murid-murid sebelum memulakan pengaoljaran dan pembelajaran bagi
mengetahui tahap pengetahuan mereka.

3.0 Langkah ketiga
Jika dilihat dari keefisyenan penggunaan BBM disekolah adalah amat
kurang disebabkan kekangan masa kerana masa guru yang padat menyebabkan
penajaran dan pembelajaran membosankan. Dengan inovasi ini berharap dapat
menarik minat tahun 1 untuk mempelajari pengajaran dan pengajaran yang lebih
bermakna

4.0 Langkah empat

4.1 Membangunkan prototaip

Saya telah membangunkan prototaip dengan menggunakan perisian
power point memandang saya hanya mempunyai sedikit kemahiran
menggunakan powerpoint sebagai platfom untuk membina program bbm Hari
dalam seminggu5.0 Langkah lima

5.1 Perlaksanaan penilaian formatif

Perlaksanan penilaian formatif dilakukan selepas ditayangkan kepada
murid-murid tahun 1 untuk melihat keberkesanan projek Hari dalam seminggu.
Soalan yang sama digunakan seperti soalan yang mula-mula mereka jawab iaitu
soalan pra .

6.0 Langkah 6

6.1 Lengkapkan rekabentuk

Berikut adalah beberapa gambaran bentuk inovasi6.1.1 Slide lengkap mengambarkan turutan hari

6.1.2 Slide yang menunjukkan lagu Hari dalam seminggu dinyanyikan sebagai
set induksi.


7.0 langkah 7
7.1 Perlaksanakan penilaian sumatif

Anda mungkin juga menyukai