Anda di halaman 1dari 12

PERBANDINGAN TEORI KELUARGA:

TERAPI KELUARGA
PENYELESAIAN BERFOKUS
&
TERAPI KELUARGA
STURKTUR
Disampaikan Oleh:
Nurul Najwa Binti Ahmad / 930514-09-5088
Nuurul Ezzah Binti Mohd Sobli / 920612-03-5514
Pismp Semester 8 Ambilan Jan 2013
Bimbingan Dan Kaunseling

Latar Belakang Teori Dan


Pelopor

STEVE DE
SHAZER

Steve de Shazer, lahir


pada 25 Jun 1940 di
Milwaukee, US
Dikenali sebagai pengarang
buku pertama Solution
Focused Brief Therapy,
sebagai pelopor pertama
dalam bidang terapi
keluarga dan sebagai
pemaju utama kepada
pendekatan SFBT pada
tahun 1978 bersama
isterinya
Insoo
Kim
Steve de
Shazer
(25Berg.
Jun,
1940, Milwaukee - 11
September, 2005, Vienna)
adalah seorang
psychotherapist, pengarang,
dan pemaju dan perintis
Solution Focused Brief
Therapy.
Beliau menerima Ijazah
Sarjana Muda Seni Halus dan
MSc dalam Kerja Sosial dari
University of WisconsinMilwaukee.

SALVADOR
MINUCHIN

Dilahir dan dibesarkan di San


Salvador de Jujuy di
Argentina
13 Okt 1921
Bagi
Minuchin,, Keluarga
yang
sihat dan berfungsi
mempunyai struktur hierarki
yang tertentu. Struktur
hierarki telah menjadi asas yang
membantu beliau membantu
keluarga untuk berubah dan
Bersama-sama
dengan dan
berfungsi.
beberapa orang kawannya
berusaha untuk membangunkan
Terapi Struktur Keluarga: melatih
anggota masyarakat kulit hitam
untuk menyelesaikan masalah
keluarga. (wujud perbezaan
Minuchin
tidak pernah
budaya)
memperoleh apa-apa latihan
formal dalam bidang rawatan
keluarga. Namun, Minuchin
mempunyai gambaran yang jelas
dengan apa yang dimaksudkan
sebagai keluarga sihat dan
berfungsi.

Konsep Teori
Steve De Shazer

Salvador Minuchin

Terapi berfokuskan
kepada penyelesaian
yang diinginkan oleh
individu

Tugas pakar terapi


adalah menolong
mereka mencari
struktur yang sesuai
supaya keluarga
tersebut mempunyai
resolusi yang
berpotensi untuk
menghadapi
sebarang krisis,
khasnya krisis
keluarga.

*penyelesaian adalah
lebih utama diberi
penekanan berbanding
permasalahan
*setiap permasalahan
ada penyelesaian

Matlamat Teori
Steve De Shazer

Menyelesaikan
masalah dengan
penyelesaian yang
diinginkan oleh
individu.

Salvador Minuchin
Terapi keluarga struktur
percaya bahawa masalah
akan kekal berada pada
keluarga yang tidak
berfungsi
Konsep utama terapi adlh
untuk membangunkan
struktur yang baru dan
bersesuaian demi
menyelesaikan
masalah dengan
berkesan. (Aponte and
VanDeusen, 1981)

PERBEZAAN TEKNIK
SOLUTION
FOCUSED
FT.
Teknik
yang digunakan
berfokus
kepada celik akal untuk
mendapatkan penyelesaian &
keadaan atau apa yang
dilakukan sebelum klien
menghadapi masalah tersebut
tidak memberi fokus kepada
masalah.
Kaunselor berpendapat apabila
fokus diberikan kepada
penyelesaian, keluarga tidak akan
bermasalah & keluarga berfungsi
Teknik yang membawa kepada
celik akal:
1. EXCEPTION-FINDING
QUESTION
2. MIRACLE QUESTION
3. SCALING QUESTION
4. COPING QUESTION

STRUCTURAL FAMILY T.
Teknik yang digunakan berfokus
untuk membina semula struktur
keluarga.
Kaunselor berpendapat keluarga
yang tidak berfungsi apabila
struktur keluarganya tidak jelas /
mempunyai masalah
Terdapat 6 teknik yang digunakan
dalam Structural Family Therapy
1. JOINING
2. DIAGNOSIS STRUCTURAL /
RESTUCTURING
3. BOUNDARIES MARKING
4. REFRAMING / melabelkan
semula
5. INTENSITY
6. UNBALANCING

PERBEZAAN TEKNIK
S
O
L
U
T
I
O
N
F
O
C
U
S
E
D
T.

EXCEPTION-FINDING
QUESTION
Penyoalan kepada keadaan
di mana klien bebas
daripada permasalahan
yang dihadapi
MIRACLE QUESTION
Membawa klien
berimaginasi apa yang akan
terjadi sekiranya masalah
dialami secara ajaib dapat
diselesaikan.
SCALING QUESTION
Satu teknik penyoalan/
pertanyaan yang meminta
klien menilai keadaan
dirinya

S
T
R
U
C
T
U
R
A
L
F
A
M
I
L
Y
T.

JOINING
Bergabung dengan ahli
keluarga untuk dapatkan
kepercayaan & bentuk
semula struktur keluarga
DIAGNOSIS STRUCTURAL
atau RESTRUCTURING
Mengenal pasti &
menstruktur kembali
struktur keluarga yang tidak
berfungsi
BOUNDARY MARKING
Membentuk semula
sempadan / membuka
disengaged boundary &
membina semula struktur
keluarga yang baru

PERBEZAAN TEKNIK
S
O
L
U
T
I
O
N
F
O
C
U
S
E
D
T.

COPING QUESTION
Pertanyaan yang meminta
klien mengemukakan
pengalaman keberhasilan
dalam menangani masalah
yang dihadapi
COMPLIMENTS
Peneguhan yang diberikan
oleh kaunselor kepada klien
kepada tahap kemajuan
yang ditunjukkan

S
T
R
U
C
T
U
R
A
L
F
A
M
I
L
Y
T.

REFRAMING
Menukar tanggapan kepada
suatu pengertian yang lebih
positif
INTENSITY
Penstrukturan yang
dilakukan secara berulangulang menyebabkan klien
terfikir kepada perulangan
UNBALANCING
Menyokong ahli keluarga
yang tertindas

PENILAIAN TERHADAP TEORI


SOLUTION FOCUSED FT.

KEKUATAN
Membawa satu persepsi kepada
satu sistem keluarga bahawa
setiap permasalahan ada
penyelesaian
KELEMAHAN
Keluarga yang kritikal & tidak
berfungsi memerlukan masa yang
lama untuk mendapat proses celik
akal dan melaksanakan
penyelesaian.

STRUCTURAL FAMILY T.
KEKUATAN
Mempunyai pandangan yang jelas
punca keluarga bermasalah iaitu
berpunca daripada struktur
keluarga.
KELEMAHAN
Memerlukan kerjasama semua
ahli untuk memahami peranan &
fungsi dalam keluarga. Sekiranya
kerjasama tidak diperoleh,
struktur keluarga berfungsi yang
baru tidak dapat dibentuk
Tidak dapat dicapai sekiranya
kaunselor tidak kompeten dalam
kemahiran kaunseling

KESIMPULAN

Bitter (2005), ringkasan daripada Solution


Focused Family Therapy adalah seperti berikut:

Jika penyelesaian berfungsi, maka teruskan.


Sekiranya penyelesaian tidak berfungsi, lakukan
perubahan (cari alternatif lain/berbeza)
Penyelesaian yang kecil akan membawa kepada
perubahan positif yang besar.
Penyelesaian tidak semestinya terikat dengan
permasalahan.
Permasalahan mempunyai penyelesaian dan tidak
berlaku secara berpanjangan.
Masa depan dapat dibina dan dirancang dengan lebih
baik.

KESIMPULAN

Penggunaan Structural Family Theory dalam


sesi kaunseling keluarga akan berjaya
sekiranya sistem kekelurgaan memahami
peranan masing-masing dan berfungsi dengan
sempurna.

RUJUKAN
James R. Bitter.
(2009). Theory and Practice of Family
Theraphy and
Counseling. Canada:
Brooks/Cole
Lily Mastura Harun & Ramlan Hamzah.
(2007). Asas
Kaunseling
Keluarga. Shah Alam: Shah Alam: Universiti
Teknologi Mara
Wan Anor Wan Sulaiman & Risalshah Latif. (2014).
Kaunseling Keluarga :
Isu Dan Cabaran. Universiti
Malaysia
Sabah.
Diakses
daripada
http://www.ums.edu.my/fpp/images/download/proseding_sk
k2014/ Wan_Anor_Bin_Wan_Sulaiman.pdf