Anda di halaman 1dari 16

TOPIK 1:

ARAH DAN CABARAN


T. SHANMUGAM
PENSYARAH
JAB. PENGAJIAN PERDAGANGAN
IPG KAMPUS PENDIDIKAN TEKNIK, NILAI
KANDUNGAN TOPIK:
(1) Lanskap Persaingan
• Globalisasi
• Perubahan Teknologi
• Era Maklumat
• Tanggungjawab Sosial

(2) Sistem Ekonomi Islam


• Definasi
• Ojektif
• Ciri-ciri
WHAT IS GLOBALIZATION?
(1) LANSKAP PERSAINGAN: GLOBALISASI

Apakah Globalisasi ?
• Globalisasi merupakan satu proses untuk meletakkan dunia dibawah satu unit yang sama
tanpa dibatasi oleh sempadan dan kedudukan geografi sesebuah negara

• Melalui proses ini, dunia akhirnya tidak lagi mempunyai sempadan dengan ruang udara dan
langit. Sesebuah negara itu terbuka luas untuk dimasuki oleh pelbagai maklumat yang
disalurkan menerusi pelbagai perantaraan media komunikasi seperti internet, media
elektronik,dan teknologi siber.

• Perkembangan ini memungkinkan perhubungan diantara sesebuah negara dengan negara


yang lain dan perhubungan sesama manusia dapat dilakukan dalam tempoh yang singkat.
GLOBALISASI : PENGENALAN
• Menurut Kamus Dewan globalisasi didefinisikan sebagai fenomena yang
menjadikan dunia mengecil dari segi perhubungan manusia disebabkan
kepantasan perkembangan teknologi maklumat.
• Manakala cediakawan barat mentakrifkan globalisasi sebagai satu proses
kehidupan yang serba luas dan infiniti merangkumi segala aspek kehidupan
seperti politik, sosial, dan ekonomi yang boleh dirasai oleh seluruh umat
manusia didunia ini. Ini bermakna segala-galanya menjadi milik bersama
dalam konsep dunia tanpa sempadan.
GLOBALISASI
Lodge (1993) mendefinisikan globalisasi sebagai :

“… a process forced by global flows of people, information, trade and capital.


It is accelerated by technology, which is driven by only a few hundred multinational
corporations and may be harmful to the environment.

There in lies the conundrum of whether it is wise to leave globalization


in the hands of these few corporations, or might it not make more sense to seek
greater involvement from the global community.
CABARAN PERNIAGAAN MASA DEPAN
1. GLOBALISASI/DUNIA TANPA SEMPADAN
• Persaingan sengit ( kualiti, harga, pemasaran);
• Mobiliti pekerja/modal (kedatangan pekerja asing yang mahir/tak
mahir dan pemindahan teknologi dari luar);
• Celaru/pencemaran budaya asing melawan budaya tempatan
(generasi muda terikut-ikut dengan budaya barat/budaya lain yang
dominan/berpengaruh. Anak tempatan hilang identiti) .
CABARAN PERNIAGAAN MASA DEPAN
2. PENINGKATAN KEMAJUAN TEKNOLOGI
• Perubahan dalam teknologi pengeluaran (penggunaan
teknologi yang lebih canggih seperti robotik, jentera
berkemampuan tinggi. Pelabur asing membawa teknologi baru);
• Perubahan dalam teknologi pengangkutan/penghantaran
(perubahan produk dan tempoh ke pasaran asing semakin
pendek);
• Perubahan modal insan (peningkatan teknologi memerlukan
modal insan yang berkebolehan…. Latihan tenaga pakar,
perkembangan pendidikan bertaraf dunia, peningkatan pusat
R&D dll)
CABARAN PERNIAGAAN MASA DEPAN
3. PERKEMBANGAN TEKNOLOGI MAKLUMAT
• Kemajuan telekomunikasi (peniaga mudah menghubungi rakan
niaga dll dengan kemudahan komunikasi melalui internet, siding
video, media elektronik spt email, dll);
• Perkembangan e-dangang (peniaga meluaskan pasaran barangan
dan perkhidmatan ke seluruh dunia; pengguna membeli belah
melalui elektronik; ekonomi berkembang pesat);
• Perkembangan e-banking (penyaluran dana ke luar negara menjadi
mudah dan berupaya mengembangkan eknoomi) .
CABARAN PERNIAGAAN MASA DEPAN
4. TANGGUNGJAWAB SOSIAL
• Batasan akitiviti komersial (desakan/tekanan NGO, kerajaan,
stakeholders yang menentang tindakan/aktiviti yang bertentangan
dengan budaya dan undang-undang negara);
• Peningkatan dalam tanggungjawab sosial (syarikat multinasional
memperuntukan sebahagian dari dana keuntungan mereka untuk
melaksanakan tanggungjawab sosial. Tindakan ini menjadi
panduan dan ikutan syarikat tempatan);
• Keprihatinan terhadap alam semulajadi (pemahaman tentang
kepentingan alam semulajadi diterapkan melalui globalisasi ) .
(2) SISTEM EKONOMI
• Setiap negara di dunia mengamalkan sistem ekonomi yang berbeza.
• Antara matlamat-matlamat sesuatu sistem ekonomi ialah:
• Memenuhi keperluan dan kehendak masyarakat bagi memaksimakan kepuasan;
• Memperuntukkan sumber-sumber ekonomi secara cekap untuk meningkatkan kebajikan
masyarakat;
• Menggunakan sumber ekonomi dengan sepenuhnya tanpa pembaziran atau
pengangguran faktor.
Kerangka Sistem Ekonomi Di Dunia
Sistem Ekonomi

Sistem Ekonomi Sistem Ekonomi


Kapitalis Perancangan Pusat

Kelebihan Kelemahan Kelebihan Kelemahan

Sistem Ekonomi Sistem Ekonomi


Campuran Islam

Kelebihan Prinsip Agama


Kelemahan
Islam (Hukum
Syarak)
Sistem Ekonomi Kapitalis
• Sistem Ekonomi Kapitalis atau
sistem ekonomi pasaran bebas
Keputusan ekonomi ialah satu sistem ekonomi yang
Faktor pengeluaran dimiliki berfungsi tanpa campur tangan
ditentukan oleh pengguna
oleh individu dan pihak
dan pengeluar melalui kerajaan.
swasta
mekanisme harga
• Sistem ini juga dikenali sebagai
laissez-faire.
Ciri-ciri
Pengguna dan Pengguna dan • Pengguna dan pengeluar bebas
Sistem
pengeluar bebas pengeluar bertindak dan bersaing dalam
membuat keputusan Ekonomi bebas bersaing pasaran untuk memenuhi
ekonomi Kapitalis di pasaran matlamat mereka.

• Campur tangan kerajaan hanya


Motif pengeluar adalah terhad kepada menjaga
Motif pengguna adalah
untuk memaksimakan keselamatan dan undang-undang
untuk memaksimakan
keuntungan tanpa mengira negara agar kegiatan ekonomi
kepuasan
kebajikan rakyat berjalan lancar.

• Cth: Amerika Syarikat


Sistem Ekonomi Perancangan Pusat
Harga dan kuantiti
• Sistem Ekonomi Perancangan Sumber ekonomi dimiliki barangan dan
oleh kerajaan perkhidmatan ditentukan
Pusat juga dikenali sebagai
oleh kerajaan
ekonomi sosialis atau ekonomi
arahan.

• Kerajaan akan memutuskan Ciri-ciri


Segala keputusan Pengguna tidak
semua corak kegiatan ekonomi dalam ekonomi
Sistem Ekon
banyak
dan cara bagaimana sumber- ditentukan oleh Perancangan mempunyai
sumber ekonomi diagihkan kerajaan Pusat pilihan

• Sistem ini diamalkan di negara-


negara komunis seperti China,
Persaingan tidak wujud Motif pengeluaran adalah
Korea Utara, Cuba. kerana hanya kerajaan untuk memberikan
yang mengeluarkan barang kebajikan yang maksimum
dan perkhidmatan kepada masyarakat
Sistem Ekonomi Campuran
• Sistem Ekonomi Campuran
menggabungkan kebaikan sistem
Keputusan ekonomi ekonomi kapitalis dan sistem
Faktor pengeluaran dimiliki ekonomi perancangan pusat.
ditentukan bersama-sama
oleh pihak swasta dan
oleh pihak swasta dan
kerajaan • Dalam mekamisme pasaran –
kerajaan
individu dan pengeluar bebas
membuat keputusan tentang
Ciri-ciri barang dan perkhidmatan akan
Harga ditentukan Pengguna dan dikeluarkan
oleh mekanisme
Sistem
pengeluar
pasaran dan dikawal Ekonomi bebas membuat • Campur tangan kerajaan adalah
oleh kerajaan Campuran pilihan untuk mengatasi kelemahan
akibat dari mekanisme pasaran

Motif pengguna Motif kerajaan Motif pengeluar • Cth: Semua negara yang
adalah untuk adalah untuk adalah untuk mengamalkan sistem demokrasi
memaksimakan menjada memaksimakan seperti Malaysia dll
kepuasan kebajikan rakyat keuntungan
Sistem Ekonomi Islam
Sumber ekonomi adalah hak
Keputusan dalam
milik Allah dan individu
• Sistem Ekonomi Islam merujuk ekonomi akan ditentukan
merupakan pemegang
oleh pengguna, pengeluar
kepada kajian tentang tingkah amanah. Menentang
dan kerajaan
laku manusia dan bagaimana monopoli individu
mereka menggunakan sumber
alam ciptaan Allah dengan teknik
yang cekap dan adil mengikut Pilihan dan Ciri-ciri Harga ditentukan
Hukum Syarak. pemilikan mestilah Sistem melalui
berdasarkan hukum Ekonomi mekanisme
• Sistem ini berlandaskan syariat syarak (pemilikan Islam pasaran dan
secara halal) kerajaan
dan akhlak Islam untuk
mewujudkan keadilan dalam
masyarakat Wujud persaingan yang
Motif pengeluar adalah
sihat, adil, dan saksama
• Sistem ekonomi Islam untuk mendapatkan
antara pengeluar (tidak
diamalkan di negara Islam keredaan Allah
melanggar prinsip Islam)
seperti Arab Saudi, Iran, Iraq
dan Mesir