Anda di halaman 1dari 9

2.

3 MEMAHAMI TANGGUNGJAWAB MEMELIHARA DAN


MEMULIHARA ALAM

KUMPULAN 3
NAMA: 1) AHMAD TAUFIK BIN ROSDI
1 2)IQMAL DANIEL BIN AHMAD MASMI
3)SHAHRUL RIDWAN BIN NORYUSMIZA

KURSUS: 1DMD MTA


TAHUN: 2018
NAMA PENSYARAH: USTAZ SAYUTHI BIN GHAZALI
2 ISI KANDUNGAN

PERKARA M/S
 PENGERTIAN………………………………………………………........................3
 TANGGUNGJAWAB MANUSIA TERHADAP ALAM…………………………....4
 DALIL - SURAH AL-A’RAF AYAT 85……………………………………………….5
 SUMBANGAN DAN HIKMAH………………………………………………………6
 AKIBAT PEGABAIAN ALAM SEKITAR……………………………………………...7
 PUNCA KEROSAKAN ALAM DAN LANGKAH MENGATASI…………………...8
 LAMPIRAN…………………………………………………………………………….9
3 PENGERTIAN

 Memelihara iaitu menjaga dan melindungi


alam, manakala memulihara pula ialah
memulih alam agar dalam keadaan baik.
Tanggungjawab manusia terhadap alam dan
dalilnya
4

Tanggungjawab manusia terhadap


alam

Cara memelihara alam ialah


Cara memulihara alam ialah
dengan cara mengawal
dengan menamam pokok-
penebangan pokok, menjaga
pokok, mewartakan hutan
keindahan sungai, mengawal
simpanan, membersihkan sungai
pencemaran udara dan
dan sebagainya
mengekal habitat
5 DALIL
SURAH AL-A’RAF AYAT 85
6
SUMBANGAN ALAM HIKMAH MEMELIHARA
TERHADAP MANUSIA DAN MEMULIHARA ALAM

• Menyediakan sumber • Menghasilkan suasana yang


makanan dan minuman bersih dan sihat.
kepada manusia
• Mengawal suhu bumi
• Mengekalkan system
ekologi • Mengawal bencana alam

• Memudahkan • Dapat mengelakkan


pergerakkan manusia kepupusan habitat haiwan
seperti sungai dan dan tumbuh-tumbuhan
lautan
• Mengekalkan keindahan
• Jika alam teratur baik alam
maka pencemaran akan
dapat dikawal.
7
AKIBAT PENGABAIAN TERHADAP ALAM SEKITAR

 Berlaku tanah runtuh  Penyusutan lapisan ozon

 Banjir kilat  Hujan asid

 Tsunami  Pencemaran udara dan air


PUNCA KEROSAKAN ALAM DAN LANGKAH
MENGATASI
8

PUNCA KEROSAKAN LANGKAH MENGATASI


ALAM KEROSAKAN DAN
PENCEMARAN ALAM
 Pencemaran udara
contoh asap kilang, dan  Penggunaan teknologi
kebakaran hutan. moden seperti mengitar
semula bahan buangan.
 Pencemaran air contoh
pembuangan sampah  Pendidikan alam sekitar
dalam sungai. melalui kurikulum seperti
pameran, pertandingan dan
 Pencemaran tanah projek riadah alam sekitar.
contoh penebangan hutan
yang berleluasa.  Kempen kesedaran
melindungin alam sekitar.
 Pencemaran radioaktif
contoh operasi
perlombongan uranium.
9 PERBEZAAN ANTARA PENJAGAAN DAN
PENGABAIAN TERHADAP ALAM SEKITAR

ALAM SEKITAR YANG BERSIH ALAM SEKITAR YANG KOTOR


DAN AMAN DAN BERBAHAYA