Anda di halaman 1dari 5

Pensyarah: Dr Kamisah binti Buang Disediakan oleh: Vivien Ting Pang Wei

TUTORIAL MINGGU 1

Perkembangan Intelek
Dapat ketahui tahap keupayaan, kesediaan dan kecerdasan untuk belajar. Dapat mengetahui pelbagai kemahiran. Membantu murid-murid berfikir dengan lebih kreatif dan logik. Dapat maklumat tambahan. Mengembangkan potensi. Mendedahkan murid-murid tentang cara menyelesaikan masalah.
TUTORIAL MINGGU 1 2

Perkembangan Sosioemosi
Berinteraksi dengan rakan, pelajar lain dan guruguru Menyemai sifat tolong menolong dan ambil berat kepada orang lain Dapat mengetahui bahawa emosi seseorang mungkin berlainan pada situasi yang tertentu. Dapat mengetahui cara untuk mengawal emosi mengikut keadaan. Memupuk semangat berani untuk menonjolkan diri, yakin dan tidak malu untuk bersosial dengan orang lain.
TUTORIAL MINGGU 1 3

Perkembangan Fizikal
Kesihatan dan keselamatan sebagai perkara utama. Dedahkan permainan dalaman(indoor game) dan permaianan luaran(outdoor game). Diberi peluang untuk menyertai dan menunjuk bakat yang terpendam. Dapat pengalaman dan pergerakan dalam permainan dapat mencergaskan fizikal.
TUTORIAL MINGGU 1 4

TUTORIAL MINGGU 1