Anda di halaman 1dari 44

BUDAYA KERJA

BUDAYA KERJA
CEMERLANG
CEMERLANG
Dr. Mohd Aziz b. Mohd
Din
Jabatan Ilmu Pendidikan
Maktab Perguruan Kota
Bharu
• KURSUS DALAMAN
• PADA 25.4.2005
SKOP
SKOPCERAMAH
CERAMAH
 PENGENALAN
 APAKAH PEKERJAAN?
 BUDAYA KERJA
 TRANSFORMASI BUDAYA KERJA
 MENGURUS PERUBAHAN
 FAKTOR KEJAYAAN BKC
 BAGAIMANA BKC DIBENTUK
 MEKANISME UNTUK
MEMPERKENALKAN BKC
 ALAT-ALAT BKC
 PENUTUP.
PENGENALAN
 ORGANISASI DIWUJUDKAN UNTUK
MENCAPAI MATLAMAT DAN OBJEKTIF
TERSENDIRI - MENGHASILKAN OUTPUT
UNTUK MEMENUHI KEHENDAK-
KEHENDAK PELANGGAN DAN
“STAKEHOLDER”
 DIGUBAL BERDASARKAN MISI YANG
DIASASKAN KEPADA WAWASAN NEGARA
DAN IANYA BERSIFAT DINAMIK.
PENGENALAN (Sambung…)
 MISI DAN MATLAMAT PERLU DISESUAIKAN
DENGAN CABARAN-CABARAN DAN
PERUBAHAN-PERUBAHAN YANG BERLAKU.
 SEMUA PERINGKAT PENGURUSAN PERLU
MEMBERI PERHATIAN TERHADAP CARA
ORGANISASI DIURUSKAN TERMASUKLAH
BUDAYA KERJA ORGANISASI DALAM
MENGHADAPI CABARAN-CABARAN DAN
MENANGANI PERUBAHAN-PERUBAHAN
YANG BERLAKU
APAKAH PEKERJAAN ?
DOUGLAS H. POWELL (1983) –
“aktiviti yang mengandungi di dalamnya 4 unsur iaitu perasaan
tanggungjawab, penggunaan tenaga, pengalaman utk
melahirkan sesuatu dan diterima oleh masyarakat”.

PANDANGAN ISLAM -
“Melakukan usaha yang menjadi salah satu unsur bagi proses
kegiatan, samada kegiatan ekonomi, sosial, politik,
kebudayaan, pendidikan dsbnya (Ibadah Umum) dan kegiatan
yang berhubung dengan Allah spt solat, zakat, haji dll (Ibadat
Khusus)”.
APAKAH PEKERJAAN ?
• NILAI TERHADAP PEKERJAAN BERBEZA
MENGIKUT BUDAYA DAN MASYARAKAT
SERTA BERUBAH MENGIKUT MASA.
 Zaman awal kehidupan manusia – Satu kemestian.
 Zaman Yunani Kuno – pekerjaan sebagai
sumpahan dan hukuman ke atas dosa manusia dan
layak dilakukan oleh golongan hamba.
 Ajaran Kristian Ortodoks - nilai yang hampir
sama dengan tamadun kuno, pekerjaan fizikal
adalah sumpahan/hukuman Tuhan kerana dosa
Nabi Adam.
APAKAH PEKERJAAN ?
 Mazhab Protesten – Cara untuk berkhidmat kepada
Tuhan, wujud sistem ekonomi kapitalis.
 Orang Yahudi – Menganggap mereka berdosa kepada
Tuhan dan perlu bekerja kuat untuk menebus dosa.
 Ajaran Islam – Suatu kewajipan bagi setiap muslim bagi
memenuhi keperluan hidup manusia dan dianggap
sebagai ibadat. Asas etika kerja berdasarkan konsep
tauhid – kesepaduan antara alam pekerjaan dengan
alam akhirat yang bertujuan menjalin hubungan antara
manusia dengan Tuhan, manusia sesama manusia dan
manusia dengan alam sekitar.
BUDAYA KERJA

Budaya kerja merujuk kepada


nilai, kepercayaan dan sikap
pekerja terhadap pekerjaan.
ELEMEN BUDAYA
Menurut Deal dan Kennedy (1982) – terdapat 4
elemen utama dalam budaya –
 Nilai – kepercayaan asas organisasi yang
menentukan tindakbalas dan mutu
pengeluaran.
 Wira – model kepimpinan dlm organisasi
yang menjadi contoh hidup standard.
 Upacara – kaedah-kaedah kerja.
 Rangkaian budaya – sistem komunikasi tak
rasmi atau hirarki kuasa tersembunyi dlm
organisasi.
JENISBUDAYA
JENIS BUDAYAKERJA
KERJA
Menurut John D. Edwards dan Brian H. Kliener
(1988), budaya kerja dibahagikan kpd 4 jenis –
 “APATHETIC”/BUDAYA “TIDAK APA” -
kurang memberi perhatian kepada manusia
dan prestasi.
 “EXACTING” – memberi perhatian yang
lebih kepada prestasi dan output dan
kurang prihatin kepada kehendak-
kehendak manusia.
JENIS BUDAYA KERJA
 “CARING”/PENYANYANG – terlalu
menumpu kepada kebajikan pekerja dan
perhubungan manusia tetapi kurang
memberi perhatian terhadap prestasi
dan output.
 “INTEGRATIVE” – cantuman pendekatan
atau amalan positif yg terdapat dlm
buadaya “caring dan exacting”,
perhatian yg seimbang antara manusia
dan prestasi/output.
TRANSFORMASI BUDAYA KERJA
 Budaya kerja terbentuk berdasarkan kepada
beberapa andaian, kepercayaan, norma-norma
dan nilai-nilai yang dicerminkan melalui cerita-
cerita, upacara-upacara dan simbol-simbol.
 Pemimpin organisasi adalah bertanggungjawab
dalam membentuk dan mengubah budaya kerja
sesebuah organisasi.
BAGAIMANA BUDAYA
KERJA DIUBAH ?
 Memberi penekanan kepada nilai-nilai yang
diamalkan oleh ahli-ahli organisasi.
 Mengubah sikap dan minda – Anjakan pradigma,
pengislahan pemikiran dan pengurusan organisasi
yang rumit.
 Mewujudkan upacara / ritual yang sistematik dan
rutin dalam hal ehwal seharian organisasi.
 Memerlukan komitmen, kesabaran, kebijaksanaan
dan ketegasan pihak pengurusan.
 Berasaskan kepada tradisi budaya setempat.
BAGAIMANA BUDAYA
KERJA DIUBAH ?
 Pandangan Islam - perubahan yang
diinginkan ialah suatu transformasi sosial
berlandaskan konsep iman dan tauhid untuk
mencapai matlamat keredhaan Allah S.W.T.

 Firman Allah –
“Yang sepatutnya mereka cari ialah keredhaan
Allah dan Rasul sekiranya mereka benar-
benar orang yang beriman”
Surah Al-Taubah:62
MENGURUS PERUBAHAN
 Menurut Dr. Kenneth Blanchard –
perubahan budaya kerja dapat dilakukan
jika ahli-ahli organisasi memiliki ilmu –
 Informasi mengenai btk perubahan;
 Misi organisasi;
 Strategi-strategi perubahan dll.
MENGURUS PERUBAHAN
 Kejayaan pengislahan organisasi perlu
memenuhi 3 prasyarat –
 Kenapa perlu berubah?
 Berubah ke arah mana?
 Bagaimana hendak berubah?

 Prasyarat 1 memerlukan sistem motivasi


yang mantap – menggalakkan ahli
organisasi meninggalkan sikap dan tabiat yg
lama kepada budaya kerja baru.
MENGURUS PERUBAHAN
 Prasyarat 2 – perlu merangka wawasan yang
jelas ke arah mana organisasi hendak dibawa.
 Prasyarat 3 – strategi-strategi dan langkah-
langkah yang perlu diambil utk melakukan
perubahan.
PERUBAHAN
SECARA MENTAL

PERUBAHAN
PERUBAHAN
SECARA
SECARA EMOSI
ROHANI PERUBAHAN
HAKIKI

PERUBAHAN PERUBAHAN
SECARA SECARA
SOSIAL FIZIKAL
Perubahan Secara Mental

• Ubah persepsi dan definisi diri sendiri sebelum


mengubah perlakuan / tingkah laku

• Kaji semula bagaimana kita melihat diri kita sendiri…


sebagai anak? Kawan? Pemimpin? Pekerja?
Suami/isteri? Ayah/Ibu?

• Ubah cara kita berfikir. Insya Allah banyak perkara


akan berubah!

• Sentiasa berfikiran positif dan berprasangka baik


terhadap diri sendiri dan orang lain.
-Bertenaga
-Sihat
-Sangka baik -Cepat pulih
-Optimis -Wajah
-Berazam Menawan
Fikiran
-Yakin
Positif
-Ceria
-Awet Muda
-Maaf -Orang
-Semangat Sayang
-Tolong orang -Sistem
Badan
Sempurna
Perubahan Secara Emosi

• Laksanakan tugas dengan penuh semangat

• Ceria setiap masa. Ceria membuat kita lebih


bertenaga dan kreatif.

• Setiap keputusan dan tindakan mesti mempunyai


pertalian emosi. Emosi seperti insaf, marah, sayang,
teringin, seronok, bahagia dll akan mendorong kita
bertindak. Bukan suka-suka nak buat!.

• Kemaafan akan mengubah pandangan dan pendirian


kita mengenai sesuatu. Padamkan segala perasaan
BENCI terhadap orang lain.
Perubahan Secara Fizikal

• Bangun pagi, senyum • Makan buah-buahan


dan berdoa. • Kasut bersih dan tak
• Lakukan senaman. berbau hapak.
• Gosok gigi, cuci muka • Berjalan dengan pantas
dan berwuduk. dan bersemangat.
• Mandi – dari kaki ke • Wajah tenang dan
kepala. senyum.
• Pakai baju yang sesuai. • Makan malam sebelum
• Pakai minyak rambut maghrib
• Diet
Perubahan Secara Sosial

• Sentiasa cari kawan baru.


• Cari peluang untuk berinteraksi dan mengukuhkan
hubungan.
• Pecahkan tembok pemisah di kalangan kawan.
• Ikuti program yang berfaedah.
• Ziarah jiran, kawan sakit, saudara mara.
• Beri hadiah kepada kawan dan lawan.
• Solat berjemaah
Perubahan Secara Rohani

• Solat fardhu
• Istigfar dan zikir
• Solat sunat
• Baca al-Quran setiap hari
• Bersedekah
• Berbincang hal-hal akhirat
BAGAIMANA NAK BERUBAH?
• Programkan perubahan dalam • Minta maklum balas dari
minda. orang lain.
– Gambarkan sebelum tidur • Pastikan bisikan kendiri
– Tulis dan lihat selalu adalah positif.
– Sebut selalu • Padamkan memori lama yang
– Berdoa negatif.
• Bentuk matlamat yang jelas. • Berkawan dengan orang
• Bentuk kriteria yang boleh yang positif.
diukur • Jadi wira bukan sibuk
• Bentuk suasana yang mencari wira.
merangsang perubahan • Bentuk keajiban diri dan
• Selaraskan perubahan jangan harapkan keajiaban
dalaman dan luaran. • Seimbangkan perubahan
• Bersedia bantu orang dan mental, emosi, fizikal, sosial
bersedia minta bantuan. dan rohani
• Sentiasa rujuk pada jejak-jejak
kejayaan.
MENGURUS PERUBAHAN
 Menurut Zakaria Ahmad ( 1993), strategi-strategi yang
perlu diberi perhatian –
 Memahami misi, matlamat dan objektif organisasi.
 Menyatakan dengan jelas ekspektasi organisasi.
 Mengkaji dan memahami sejarah perkembangan dan
kemajuan organisasi.
 Menganalisis pencapaian masa lampau.
 Memahami dan menganalisis budaya yang telah wujud
dan diamalkan oleh organisasi.
 Menentukan dan menjelaskan strategi-strategi baru
yang hendak dilaksanakan.
MENGURUS PERUBAHAN
 Mewujudkan sistem komunikasi yg berkesan.
 Mewujudkan mekanisme penyertaan di
kalangan pengurus dan warga kerja organisasi
dlm menggubal budaya baru bagi
menghasilkan sokongan dan menanamkan
perasaan “ownership”.
 Memperkemas dan mempertingkatkan sistem
pengiktirafan dan kebajikan dlm organisasi.
 Memperkukuh lagi sifat-sifat dan perlakuan yg
diingini dlm organisasi.
MENGURUS PERUBAHAN
 Tindakan yg berkesan bagi melaksanakan
strategi-strategi di atas –
 Mengadakan satu “retreat” bagi
mengimbas kembali pencapaian
organisasi dan mengenalpasti isu-isu
strategik yang dihadapi.
Petunjuk Kecemerlangan Kerja

• HASIL
• SIKAP/PERWATAKAN/PERSONALITI
• PROSES KERJA YANG DIJLNKAN
• PENGUSAAN/PERKONGSIAN
MAKLUMAT
FAKTOR
KEJAYAAN BKC

 Komitmen
 Kerjasama
 Kesungguhan dan ketekunan
 Time Management
 Positive Attitude
BAGAIMANA BKC
BOLEH DIBENTUK
 Kesedaran Pihak Pengurusan dan
Pekerja
 Team Work
 Perancangan
 Pelan Tindakan
 Penilaian
 Check and Balance
MEKANISME YANG DIGUNAKAN
UNTUK MEMPERKENALKAN BKC

 PKPA
 Dasar-Dasar Kerajaan
 Latihan-Latihan/Seminar/Forum
 Dialog/Perundingan peringkat
antarabangsa
 Penglibatan Wakil-Wakil Negara dalam
pertubuhan dunia
ALAT-ALAT BKC
ETIKA PERKHIDMATAN AWAM
o Berazam tinggikan mutu perkhidmatan
o Bekerja dengan penuh tanggungjawab
o Berusaha mengikis sikap
mementingkan diri sendiri.
o Berkhidmat dengan penuh muhibbah
dan kemesraan.
o Bekerja ke arah memajukan pemikiran
rakyat.
ALAT-ALAT BKC
o Bekerjasama membanteras musuh
negara.
o Berpegang teguh kepada ajaran
agama.
ALAT-ALAT BKC
 Kempen Bersih, Cekap dan
Amanah
 Dasar Pandang Ke Timur
 Penggunaan Tandanama
 Kepimpinan Melalui Teladan
 Dasar Penerapan Nilai-nilai
Islam
ALAT-ALAT BKC
 PKPA
o Peningkatan Kualiti
Perkhidmatan
o Memberi Kepuasan Kepada
Pelanggan
o Kempen Budi Bahasa dan Nilai-
Nilai Murni
FAEDAH BKC
 Menyemai sikap positif pengurus /
pekerja
 Membina komitmen berpanjangan
 Mengamalkan penambahbaikan
berterusan
 Melahirkan pekerja berwawasan
 Menghasilkan produktiviti optimum
PENUTUP
o Organisasi dikenali melalui produk yang
diberikannya.
o Budaya kerja yg unggul dan cemerlang
menjadi asas kpd peningkatan produktiviti
dan kualiti sesebuah organisasi.
o Pembentukan budaya kerja berkualiti hanya
akan tercapai sekiranya warga organisasi
mempraktikkan etika kerja yg positif.
SEK IA N TE RIMA K ASIH
WASSAL AM

Anda mungkin juga menyukai