Anda di halaman 1dari 31

DAYA KESEIMBANGAN, DAYA RICIH DAN MOMEN LENTUR

C 2007 / UNIT 3 /1

DAYA TINDAKBALAS

OBJEKTIF AM : Memahami dan mengetahui lakaran gambarajah jasad bebas dan kiraan daya tindakbalas. OBJEKTIF KHUSUS: Di akhir unit ini, pelajar diharap dapat : Melakar gambarajah jasad bebas bagi rasuk. Menentukan nilai dan arah tindakbalas rasuk.

DAYA KESEIMBANGAN, DAYA RICIH DAN MOMEN LENTUR


C 2007 / UNIT 3 /2

INPUT 3A

3.0 PENGENALAN
Dalam unit yang lepas, anda telah didedahkan mengenai asas rasuk, penyokong dan tindakbalas pada penyokong rasuk. Di dalam Unit 3, anda akan didedahkan berhubung penentuan nilai bagi daya tindakbalas. Pengetahuan ini seterusnya akan digunapakai untuk Unit 4 dan Unit 5. Pelajar dinasihatkan menyediakan kalkulator saintifik untuk mempelajari unit ini dan seterusnya kerana ia melibatkan banyak kerja pengiraan.

Alamak. tertinggal di rumah

Sekiranya anda telah membuat persediaan yang telah diberitahu, bolehlah beralih ke halaman berikut untuk memulakan Unit 3.

SELAMAT MAJU JAYA

DAYA KESEIMBANGAN, DAYA RICIH DAN MOMEN LENTUR


C 2007 / UNIT 3 /3

GAMBARAJAH JASAD BEBAS Sebelum mengetahui dengan lebih lanjut berhubung dengan gambarajah jasad bebas, imbas kembali pelajaran dalam Unit 1 berhubung daya luaran dan daya dalaman. Anda perlu faham konsep daya dalaman bagi memudahkan kefahaman berhubung gambarajah jasad bebas. Pertimbangkan satu rasuk AB yang dibebankan seperti pada rajah 3.1(a). Sekiranya rasuk tersebut dikerat pada satah XX dan terpisah dua; AX dan XB. Maka untuk berada dalam keseimbangan, terbentuk daya dalaman; daya V dan momen M yang bertindak seperti dalam gambarajah jasad bebas (rajah 3.1(b))

X W

X Rajah 3.1(a) : Rasuk dikerat pada satah XX M M V A W x V Rajah 3.1(b) : Gambarajah Jasad Bebas x B W W

Daya pugak V ini disebut daya ricih, bertindak pada titik X. Akibat daripada pasangan daya ricih, V ini; rasuk AB boleh terputus pada satah XX. Momen M pula disebut momen lentur dan bertindak pada titik X. Akibat dari momen lentur ini, rasuk tersebut akan melentur dalam satah pugak yang mengandungi paksi memanjang rasuk.

DAYA KESEIMBANGAN, DAYA RICIH DAN MOMEN LENTUR


C 2007 / UNIT 3 /4

NILAI DAN ARAH TINDAKBALAS Suatu rasuk yang disokong mempunyai beberapa nilai anu (nilai daya tindakbalas yang tidak diketahui). Bilangan anu ini bergantung kepada jenis tupang/penyokong sesebuah rasuk. Sila imbas kembali pelajaran dalam Unit 2 berhubung jenis penyokong dan daya tindakbalas. Berikut disertakan panduan berkenaan tanda lazim. Tanda lazim ini merupakan panduan arah dalam pengiraan; ianya sangat penting dalam pengiraan daya tindakbalas.
Tanda lazim. 1. Daya kekanan positif dan daya kekiri negatif. ( + ve & +ve & -ve) - ve) -ve)

2.Daya ke atas positif dan daya ke bawah negatif. (

3.Momen ikut jam positf dan momen lawan jam negatif. (

+ve &

3.3

PENGIRAAN DAYA TINDAKBALAS Berikut dinyatakan garis panduan bagi memudahkan pengiraan daya tindakbalas: Tentukan bilangan daya tindakbalas pada setiap penyokong. Lakarkan rasuk, beban dan andaian arah daya tindakbalas. (iii) Tentukan nilai tindakbalas dengan menggunakan persamaan asas statik. Seterusnya ialah contoh pengiraan dan analisis untuk mendapatkan tindakbalas pada penyokong rasuk yang dibeban. Setiap contoh mengemukakan jenis rasuk dan agihan beban yang berlainan. Anda dinasihatkan meneliti dan memahami setiap contoh yang diberi.

DAYA KESEIMBANGAN, DAYA RICIH DAN MOMEN LENTUR


C 2007 / UNIT 3 /5

3.3.1

Rasuk Ditupang Mudah Dengan Beban Titik Rajah 3.2 menunjukkan sebuah rasuk yang ditupang mudah. Rasuk ini disokong dengan penyokong pin dititik A dan penyokong rola dititik B . Tentukan nilai tindakbalas pada penyokong tersebut. 10 kN

A 2m 2m

Rajah 3.2 : Rasuk Tupang Mudah

Penyelesaian Langkah 1:- Menentukan bilangan daya tindakbalas pada setiap penyokong Terdapat dua daya tindakbalas pada penyokong A dan satu tindakbalas pada B. Rajah 3.3 menunjukkan sistem daya yang wujud.

Tips:- Daya tindakbalas pada penyokong pin dan rola

Ax Ay By

Rajah 3.3

DAYA KESEIMBANGAN, DAYA RICIH DAN MOMEN LENTUR


C 2007 / UNIT 3 /6

Langkah 2: Lakarkan kedudukan beban dan daya tindakbalas . (rujuk rajah 3.4 )
10kN Ax

Ay

By

2m
Rajah 3.4

2m

Langkah 3: Menentukan daya tindakbalas dengan menggunakan persamaan asas statik.


Tips:- Persamaan Asas Statik Tips :-Tanda Lazim Daya kekanan positif dan daya kekiri negatif Daya ke atas positif dan daya ke bawah negatif . Momen pusingan arah jam adalah positif dan momen lawan arah jam adalah negatif.

Fy = 0 Fx = 0 M=0

fx = 0 Ax = 0 fy = 0 Ay + By 10 = 0 Ay + By = 10 ....(i)
Tips:- Momen boleh di ambil pada mana-mana titik penyokong, A atau B. Jika anda mengambil momen di A; anda akan memperolehi nilai By dan sebaliknya

Ambil momen di titik A: MA = 0 +ve 10 (2) By (4) = 0 20 By = 4 By = 5 kN

DAYA KESEIMBANGAN, DAYA RICIH DAN MOMEN LENTUR


C 2007 / UNIT 3 /7

sambungan.... Dari persamaan (i):Ay + By = 10 Ay = 10 5 Ay = 5 kN Tips:- Sebagai semakan, ambil momen di titik B bagi mendapatkan nilai Ay. Ambil momen di titik B: MB = 0 +ve Ay (4) - 10 (2) = 0 Ay = 20/4 Ay = 5 kN (ok!)

Rasuk Ditupang Mudah Dengan Beban Titik Sendeng. Rajah 3.5 menunjukkan sebuah rasuk yang ditupang mudah. Rasuk ini disokong dengan penyokong pin dititik A dan penyokong rola dititik B . Tentukan nilai tindakbalas pada penyokong tersebut. 10 kN 200 kN 60 A 3m C 4m
Rajah 3.5

D 3m

Penyelesaian Langkah 1: Menentukan bilangan daya tindakbalas pada setiap penyokong. Terdapat dua tindakbalas di A dan satu tindakbalas di B. Daya sendeng 200 kN perlu dipecahkan kepada dua komponen daya iaitu daya ufuk dan daya pugak.(Rajah 3.6)

DAYA KESEIMBANGAN, DAYA RICIH DAN MOMEN LENTUR


C 2007 / UNIT 3 /8

Tips: Memecah komponen daya sendeng 200 kos 60 200 sin 60

Rajah 3.6

Langkah 2: Lakarkan kedudukan beban dan daya tindakbalas. 100 kN AX AY A 3m C 4m D 3m BY B 200 sin 60 200 kos 60

Rajah 3.7

Langkah 3: Menentukan daya tindakbalas dengan menggunakan persamaan asas statik. fx = 0 Ax 200 kos 60 = 0 Ax = 100 kN fy = 0 Ay 100 200 sin 60 + By = 0 Ay + By = 17.32 + 100 Ay + By = 117.32 ...(i)

DAYA KESEIMBANGAN, DAYA RICIH DAN MOMEN LENTUR


C 2007 / UNIT 3 /9

Momen boleh di ambil pada mana-mana titik penyokong A atau B Jika anda mengambil momen di A anda mendapat nilai By dan begitulah sebaliknya. Ambil momen dititik B: MB = 0 +ve Ay(10) 100 (7) 200 sin 60 (3) = 0 Ay (10) = 873.21 873.21 10 AY = 87.32 kN Ay = Dari persamaan (i): Ay + By = 117.32 By = 117.32 87.32 By = 30 kN Sekarang cuba pelajar ambil momen dititik A untuk mendapatkan nilai By sebagai semakan.

DAYA KESEIMBANGAN, DAYA RICIH DAN MOMEN LENTUR


C 2007 / UNIT 3 /6

3.3.3 Rasuk Ditupang Mudah Dengan Beban Teragih Seragam Rajah 3.8 menunjukkan sebuah rasuk yang ditupang mudah. Tentukan daya tindakbalas pada rasuk tersebut. 20 kN/m

A 3m

C 4m
Rajah 3.8

Penyelesaian
Tips: Beban teragih seragam diberi dalam nilai beban per unit jarak. Jadi untuk mendapatkan jumlah beban, nilai daya per unit jarak perlu didarab dengan jarak yang diwakilinya. (e/g: 20 kN/m x 4m = 80kN) Untuk analisis, kedudukan beban teragih seragam dianggap terletak pada pertengahan bebanannya. (e/g: 4m 2 = 2m iaitu 5m dari hujung A ataupun 2m dari hujung B) Rajah 3.9 menunjukkan gambaran ini.

80 kN Ax Ay 3m 2m
Rajah 3.9

By 2m

DAYA KESEIMBANGAN, DAYA RICIH DAN MOMEN LENTUR


C 2007 / UNIT 3 /7

fx = 0 Ax = 0 fy = 0 Ay 80 + By = 0 Ay + By = 80 kN ...............(i) MA = 0 80 ( +ve

4 + 3 ) By (7) = 0 2 400 By = 7 By = 57.14 kN Dari persamaan (i): Ay + By = 80 Ay = 80 57.14 Ay = 22.86 kN

3.3.4

Rasuk Ditupang Mudah Dengan Beban Teragih Seragam Dan Momen. Rajah 3.10 menunjukkan sebuah rasuk yang ditupang mudah. Dapatkan nilai tindakbalas bagi rasuk tersebut. 20kNm

5 kN/m

A 2m

D 2m
Rajah 3.10

B 2m

DAYA KESEIMBANGAN, DAYA RICIH DAN MOMEN LENTUR


C 2007 / UNIT 3 /8

Penyelesaian 20kNm Ax

10 kN

Beban teragih seragam telah ditukar ke bentuk beban tumpu

Ay 2m

By 2 m 1m 1m
Rajah 3.11

fx = 0 Ax = 0 fy = 0 Ay - 10 + By = 0 Ay + By = 10kN .....................(i)

MA = 0

+ ve 2 20 + 5(2) ( + 4 ) By (6) = 0 2 70 By = Dari6persamaan (i): By = 11.67 kN Ay + By = 80 Ay = 10 11.67 = -1.67 kN ( ) Nilai negatif bagi Ay menunjukkan arah sebenar daya tindakbalas adalah ke bawah.

DAYA KESEIMBANGAN, DAYA RICIH DAN MOMEN LENTUR


C 2007 / UNIT 3 /9

AKTIVITI 3A

SEBELUM MENERUSKAN KE INPUT YANG BERIKUTNYA, SILA UJI KEFAHAMAN ANDA. SILA SEMAK JAWAPAN ANDA PADA MAKLUMBALAS DI HALAMAN BERIKUTNYA. 3.1 Lengkapkan rajah 3.12 dan 3.13 dengan nilai daya yang diperlukan bagi menjadikannya seimbang .

a.

200 kN

b. 56 kN

Rajah 3.12

DAYA KESEIMBANGAN, DAYA RICIH DAN MOMEN LENTUR


C 2007 / UNIT 3 /10

c.
450 kN 120 kN ii.

i.

200 kN

d.
i. 350 kN 60

ii.

125 kN

e.
ii. i. 65 kN

30

25kN Rajah 3.13

75 kN

DAYA KESEIMBANGAN, DAYA RICIH DAN MOMEN LENTUR


C 2007 / UNIT 3 /11

3.2 a.

Tentukan daya tindakbalas bagi rasuk 3.14 dan 3.15 15 kN 20 kN

A 2m

C 2m

D 2m

b. 40 kN
30

A 4m c.

C 1m

30 kN
15

20 kN

A 3m

C 2m

D 3m

Rajah 3.14

DAYA KESEIMBANGAN, DAYA RICIH DAN MOMEN LENTUR


C 2007 / UNIT 3 /12

d.

30 kN/m

A 2m

C 5m

e. 25 kN/m

A 6m

f.

30 kN/m

15 kN/m

A 1.5 m

C 1.5 m

D 1.5 m

Rajah 3.15

DAYA KESEIMBANGAN, DAYA RICIH DAN MOMEN LENTUR


C 2007 / UNIT 3 /13

MAKLUMBALAS AKTIVITI 3A

3.1 a. b. c. d. e. 200 kN 56 kN i. 250 kN i. 175 kN i. 60.62 kN

ii. 120 kN ii. 178.11 kN ii. 70 kN

3.2 a) b) c) d) e) f) Ax = 0 Bx = 34.64 Kn Bx = -28.98 kN Bx = 0 Bx = 0 Bx = 0 Ay =16.67 kN Ay =4 kN Ay =12.35 kN Ay =51.43 kN Ay =225 kN Ay =41.25 kN By =18.33 kN By =16 kN By =15.41 kN By =8.57 kN By =225 kN By =26.25 kN

DAYA KESEIMBANGAN, DAYA RICIH DAN MOMEN LENTUR


C 2007 / UNIT 3 /18

INPUT 3B

3.3.5

Rasuk Juntai Dengan Beban Teragih Seragam dan Beban Titik Rajah 3.16 menunjukkan satu rasuk juntai. Tentukan daya tindakbalas bagi rasuk tersebut. 10 kN 5 kN/m

A 1m

C 3m
Rajah 3.16

D 1m

B 2m

Penyelesaian 15 kN Ax Ay 1m 1.5m 1.5 m 1 m


Rajah 3.17 Tips. Rajah 3.17 cuma membantu anda menggambarkan kedudukan beban, anda tidak perlu melakar rajah tersebut dalam penyelesaian.

10 kN

By 2m

DAYA KESEIMBANGAN, DAYA RICIH DAN MOMEN LENTUR


C 2007 / UNIT 3 /19

fx = 0 Ax = 0 fy = 0 Ay 15 + By -10 = 0 Ay + By = 25 kN ....................(i) Ambil momen di B: MB = 0 + ve 3 Ay (5) - 15 ( + 1 ) + 10 (2)= 0 2 17.5 By = 5 By = 3.5 kN Dari persamaan (i): Ay + By = 25 Ay = 25 3.5 = 21.5 kN 3.3.6 Rasuk Juntai Dengan Beban Teragih Seragam Dan Beban Titik Rajah 3.18 menunjukkan satu rasuk juntai. Tentukan daya tindakbalas pada rasuk tersebut.

25 kN 10 kN/m

1m

4m
Rajah 3.18

2m

DAYA KESEIMBANGAN, DAYA RICIH DAN MOMEN LENTUR


C 2007 / UNIT 3 /20

Penyelesaian 10 kN 40 kN 25 kN
Tips: Pecahkan komponen daya teragih seragam kepada dua bahagian untuk memudahkan pengiraan tindakbalas.

Ax Ay 1m 4m
Rajah 3.19

By 2m

10kN/m x 1m = 10kN 10kN/m x 4m = 40kN

fx = 0 Ax = 0 fy = 0 10 +Ay 40 + By -25 = 0 Ay + By = 75 kN ....................(i) Ambil momen di titik A: MA = 0 + ve 10(1) (0.5) + 40 (2) By (4) + 25 (6 ) = 0 4By = 225 By = 56.25 kN Dari persamaan (i) Ay + By = 75 Ay = 75 56.25 = 18.75 kN

DAYA KESEIMBANGAN, DAYA RICIH DAN MOMEN LENTUR


C 2007 / UNIT 3 /21

3.3.7

Rasuk Julur Dengan Beban Teragih Seragam Dan Beban Titik Sendeng Rajah 3.20 menunjukkan satu rasuk julur. Tentukan daya tindakbalas pada rasuk tersebut. 20 kN 10 kN/m
30 Rasuk julur ada tiga nilai anu. Daya ufuk, daya pugak dan momen.

A 3m

B 3m

C 4m

Rajah 3.20

Penyelesaian fx = 0 Ax + 20 kos 30 = 0 Ax = - 17.32kN ( )


Tips: Memecah komponen daya sendeng 20kos 30 20 sin 30

fy = 0. Ay 20 sin 30 - 10(4) = 0 Ay = 50 kN ....................(i) Ambil momen di A: MA = 0 -MA + 20 Sin 30 (3) + 40 (8) = 0 MA = 350 kNm

Rajah 3.17(b)

DAYA KESEIMBANGAN, DAYA RICIH DAN MOMEN LENTUR


C 2007 / UNIT 3 /22

Rasuk Julur Dengan Beban Teragih Seragam Dan Beban Titik Rajah 3.21 menunjukkan sebuah rasuk julur. Tentukan daya tindakbalas pada rasuk tersebut. 15 kN 20 kN/m A 2m
Rajah 3.21

B 2m

Penyelesaian:
15kN Beban tumpu 80kN 20kN/m x 4m 15kN 80kN

Cx Cy
Rajah 3.22 MC

fx = 0 Cx = 0 fy = 0 80 15 + Cy = 0 Cy = 95 kN Ambil momen di titik C: MC = 0 + ve 80(2) 15 (2) + MC = 0 MC = 190 kNm

DAYA KESEIMBANGAN, DAYA RICIH DAN MOMEN LENTUR


C 2007 / UNIT 3 /23

AKTIVITI 3B

SEBELUM MENERUSKAN KE INPUT YANG BERIKUTNYA, SILA UJI KEFAHAMAN ANDA. SILA SEMAK JAWAPAN ANDA PADA MAKLUMBALAS DI HALAMAN BERIKUTNYA. 3.3 Tentukan daya tindakbalas bagi rasuk dalam rajah 3.23 hingga 3.27 di bawah: a. 10 kN 5 kN

A 2m

C 3m

D 3.5 m

Rajah 3.23

b.

25 kN 10 kNm

C 2m

A 2m

D 2m

Rajah 3.24

DAYA KESEIMBANGAN, DAYA RICIH DAN MOMEN LENTUR


C 2007 / UNIT 3 /24

c. 40 kN 25 kNm 20 kN
30

C 1m

A 1m

D 3m

E 2m

Rajah 3.25

d. 20 kN/m 55 kNm

A 4m

C 1m
Rajah 3.26

B 3m

e. 30 kN/m 40 kNm

A 4m

B 3m
Rajah 3.27

DAYA KESEIMBANGAN, DAYA RICIH DAN MOMEN LENTUR


C 2007 / UNIT 3 /25

3.4

Tentukan daya tindakbalas bagi rasukdalam rajah 3.28 hingga 3.30 di bawah: a. 8 kN/m 20 kN/m

C 2m

A 1m

D 2m

Rajah 3.28

b. 45 kN 30 kN

A 2m

B 3m
Rajah 3.29

c. 20 kN/m

A 1.5 m

B 3m

Rajah 3.30

DAYA KESEIMBANGAN, DAYA RICIH DAN MOMEN LENTUR


C 2007 / UNIT 3 /26

3.5

Sila isi tempat kosong berdasarkan rajah 3.31 di bawah. P = 50 kN W =30 kN/m Q= 40 kNm S T

4m

3m
Rajah 3.31

2m

a. Beban tersebut disokong oleh rasuk :__________________________ b. Jenis Penatang S ialah :______________________ c. Jenis Penatang T ialah :______________________ d. Beban P ialah : ___________________ e. Beban Q ialah :___________________ f. Beban W ialah : __________________ g. Tentukan daya tindakbalas pada kedua-dua penatang rasuk tersebut. i. ii. iii. Ax = _______________ Ay = _______________ By = _______________

DAYA KESEIMBANGAN, DAYA RICIH DAN MOMEN LENTUR


C 2007 / UNIT 3 /27

MAKLUMBALAS AKTIVITI 3B

3.3 Daya ufuk (fx) a b c d e Bx = 0 Ax+ = 0 Ax = 17.32 kN Ax = 0 Ax = 0 Daya Pugak (fy) Ay = 2.5 kN By = 12.5 kN Ay = 35 kN By = - 10 kN Ay = 13.75 kN By = 36.25 kN Ay = 13 kN By = 7 kN Ay = 50 kN By = -70 kN

3.4 Daya ufuk (fx) a b c Ax = 0 Ax = 0 Ax = 0 Daya Pugak (fy) Ay = 34.67 kN By = 21.33 kN Ay = 75 kN Ay = 60 kN MA = - 240 kNm MA = - 45 kNm Momen

3.5 a. Terletak mudah b. Pin c. Rola d. Daya tumpu e. Daya momen f. Daya teragih seragam g. i. ii. Ax = 0 Ay = 161.67 kN iii. By = 158.33 kN

DAYA KESEIMBANGAN, DAYA RICIH DAN MOMEN LENTUR


C 2007 / UNIT 3 /28

PENILAIAN KENDIRI

1.

Tentukan nilai tindakbalas pada penatang bagi rasuk dalam rajah 3.32 hingga 3.34 di bawah.

a.
20 kN 25 15 kN 30

A 2m

C 2m
Rajah 3.32

D 2m

b. 30 kN/m 25 kNm

A 4m
Rajah 3.33

C 1m

D 2m

c.
10 kN

20 kN/m

A 3m

C 2m
Rajah 3.34

DAYA KESEIMBANGAN, DAYA RICIH DAN MOMEN LENTUR


C 2007 / UNIT 3 /29

2. a.

Tentukan nilai tindakbalas pada penatang bagi rasukdalam rajah 3.35 hingga 3.37 di bawah.

45 kN 60 kN/m

A 2m 3m

D 2m
Rajah 3.35

b. 15 kN/m 20 kN/m

A 1.5m 1m

D 2m
Rajah 3.36

c. 40 kN 60 kN

60

A 2m

B 3m

Rajah 3.37

DAYA KESEIMBANGAN, DAYA RICIH DAN MOMEN LENTUR


C 2007 / UNIT 3 /30

3. a.

Tentukan nilai tindakbalas pada penatang bagi rasuk dalam rajah 3.38 hingga 3.40 di bawah.

5 kN/m

15 kN/m

A 1m b.

B 1.5 m

C 2m
Rajah 3.38

20 kN/m

50 kNm

A 3m

C 1.5 m 2m

Rajah 3.39

c. 30 kN 20 kN/m 50 kNm

A 3m

B 5m
Rajah 3.40

DAYA KESEIMBANGAN, DAYA RICIH DAN MOMEN LENTUR


C 2007 / UNIT 3 /31

MAKLUMBALAS PENILAIAN KENDIRI

Anda digalakkan membuat rujukan tambahan dan menyemak jawapan dengan pensyarah. Sekiranya anda hadapi kesukaran, anda boleh ikuti panduan di bawah

Pergi ke perpustakaan

Ulangkaji

Kumpulan perbincangan

Jumpa pensyarah

___________________________________________________________________________________

SEKIRANYA ANDA TELAH BERJAYA MENJAWAB DENGAN BETUL, MARILAH BERALIH KE UNIT 4