Anda di halaman 1dari 9

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MATA PELAJARAN BADAN BERUNIFORM –PERSATUAN BULAN KELAS / 5 VALLUVAR / 20 ORANG


SABIT MERAH BIL MURID

TARIKH / HARI / 2.8.2017 RABU 25 MASA 8.00 – 9.00


MINGGU

TAJUK / TEMA PERTOLONGAN CEMAS

STANDARD 4.2 PERTOLONGAN CEMAS ASAS : IKATAN KAIN ANDUH


PEMBELAJARAN
(DSKP)

PENGETAHUAN Murid mengetahui asas pertolongan cemas, jenis kain pembalut dan ikatan simpul buku sila.
SEDIA ADA :

OBJEKTIF Pada akhir pembelajaran , murid dapat :


PEMBELAJARAN :
1. Murid dapat menerangkan langkah membuat anduh besar (balutan lengan, balutan tapak tangan, balutan
lutut dan balutan kepala) dengan menggunakan kain anduh bulan sabit merah.

2. Murid dapat demonstrasi membuat anduh besar ((balutan anduh besar, balutan tapak tangan, balutan lutut
dan balutan kepala dengan menggunakan kain anduh dengan betul.
Slaid power point, kain anduh, gambar
BAHAN BANTU
MENGAJAR

NILAI Teliti, tepat, , toleransi, bekerjasama, tolong menolong

KEMAHIRAN Membanding beza, mengklasifikasi


BERFIKIR
1.) Guru telah memperkenalkan kain anduh dan kegunaanya kepada murid.

2.) Guru menunjukkan bahagian yang terdapat pada kain anduh.

SET INDUKSI
( 5 minit )
LANGKAH 1 1) guru memperkenalkan jenis-jenis pembalutan dengan menggunakan slaid power point kepada murid.
( 10 minit )
- balutan anduh besar, balutan tapak tangan, balutan lutut dan balutan kepala.

2.) Guru memperkenalkan jenis-jenis balutan luka serta kecederaan yang terlibat.

3.) Guru menerangkan tentang kecederaan dan luka yang berlaku pada waktu kecemasan.

4.) Guru menerangkan tentang peranan ahli PBSM pada waktu kecemasan kepada murid.
1.) Guru melakukan demontrasi ikatan balutan tapak tangan ke atas seorang murid.
2.) Murid tidak terlibat akan melihat dan memahami cara guru merawat dan memberi bantuan awal kepada
mangsa.

LANGKAH 2
( 25 minit )

3.) Guru meminta murid untuk memilih pasangan dan setiap pasangan dikehendaki memiliki kain anduh.
4.) Guru memberi arahan kepada murid untuk mengikat balutan tapak tangan kepada mangsa dan memberi
arahan untuk tukar peranan selepas seorang jadi mangsa.
5.) Guru melakukan demontrasi ikatan balutan anduh besar ke atas seorang murid.
.
6.) Guru memberi arahan kepada murid untuk mengikat balutan anduh besar kepada mangsa dan memberi
arahan untuk tukar peranan selepas seorang jadi mangsa.

7.) Guru melakukan demontrasi ikatan balutan luka lutut ke atas seorang murid.

8.) Guru memberi arahan kepada murid untuk mengikat balutan luka lutut kepada mangsa dan memberi
arahan untuk tukar peranan selepas seorang jadi mangsa.
9.) Guru melakukan demontrasi ikatan balutan kepala ke atas seorang murid.

10.) Guru memberi arahan kepada murid untuk mengikat balutan luka lutut kepada mangsa dan memberi
arahan untuk tukar peranan selepas seorang jadi mangsa.
1.) Guru melakukan cara ( pilihan guru ) bagi ikatan balutan.

LANGKAH 3
 Balutan tapak tangan
( 15 minit )
 Balutan anduh besar

 Balutan luka lutut

 Balutan kepala

2.) Guru akan memberi arahan untuk tukar pasangan yang berlainan.

3.) Guru akan memberi arahan kepada murid.

4.) Guru akan memberitahu kepada murid jenis luka yang dihadapi
oleh mangsa dan murid perlu mengikat balutan yang betul berdasarkan jenis luka yang dihadapi oleh
mangsa.

5.) Guru akan menyemak pembalutan murid satu per satu.

6.) Guru memberi arahan kepada murid untuk mengikat balutan kepada mangsa dan memberi
arahan untuk tukar peranan selepas seorang jadi mangsa.
1.) Guru akan membuat penilaian dan rumusan.

2.) Guru bertanyakan kepada murid mengenai jenis luka yang terdapat pada anggota badan.

PENUTUP
3.) Murid menjawab jenis ikatan balutan yang sesuai bagi gambaran kecederan luka yang digambarkan oleh guru.
( 5 MINIT )

4.) Guru merumuskan pengajaran kepada murid.