ULUM AL-QURAN ILMU TAFSIR DAN KITAB PETA KONSEP

ILMU TAFSIR DAN KITAB TAFSIR

KITAB TAFSIR
ILMU TASIR

SEJARAH PERKEMBANGAN

ILMU TAFSIR TAKRIF ILMU TAFSIR  Ilmu untuk memahami al-quran, menerangkan makna dan mengeluarkan hukum-hakamnya JENIS-JENIS TAFSIR  TAFSIR AL-MATHSUR  Tafsir ayat al-quran dengan ayat alquran yang lain  Tafsir ayat al-quran dengan dgn hadith  Tafsir ayat al-quran dengan ijtihad para sahabat  TAFSIR BIL RA’YI  Tafsir menggunakan pendapat dan ijtihad sendiri SYARAT2 MENTAFSIR AL-QURAN Mahir dalam ilmu 1. Bahasa arab : nahu dan saraf 2. Usul fiqh: am, khas, mujmal dll 3. Illmu qiraat 4. Usuluddin 5. Balaghah : ma’ani, bayan, badi’ 6. Mahir ilmu asbab nuzul 7. Mahir ilmu hadith dan ilmu hadith 8. Mahir dalam ilmu fiqh 9. Nasakh dan massukh KEPENTINGAN ILMU TAFSIR a) Mampu menafsir dgn baik b) Memahami metodologi ulama dlm mentafsir alQuran c) Mengelak dan menghindarkan unsur penyelewengan dlm pentafsiran al-Quran

Sejarah Perkembangan Ilmu Tafisr 1. RASULULLAH SAW Rasulullah saw                Sbg mualim Fahami Hafaz Sebar Sumber rujukan Hafaz Tidak formal / xbuku Ayat alquran, hadith Talaqi/ musyafahah Terus kpd rasulullah saw 2. SAHABAT Sahabat Sbg mualim/mahir Faktor : b. arab , sezaman dgn nabi, suasana alquran Darjah kefahaman berbeza : keakraban, keilmuan X formal Ayat al-Quran , hadith, ijtihad 3. TABIIN DAN PEMBUKUAN

Shbt Ilmu Tafsir

Tidak formal

Ilmu Tafsir

Ilmu Tafsir

 Talaqi dan musyafahah  Al,quran , hadith, ijtihad sahabat dan tabiin  Istibat –hukum nahu arab Ibnu Abbas  Said bin Jubair, Mujahid Maula Ibnu Abbas, Akramah Maula Ibnu Abbas, Thouus Bin Kisan Alyamani dan A’tho’ bin Abi Rabah Abi Bin Kaab  Zaid bin Aslam, Abu al-A’liah & Muhammad bin Ka’ab al-Qurzi Abdullah Bin Masu’d  Alqamah bin Qais, al-Aswad bin Yazid, al-Hasan al-Basri, Qatadah bin Dia’mah as-Sadusi Perintis  Yazid bin Harun as-Sulami, Syu’bah bin al-Hajjaj, Waki’ bin alJarah, Sufyan bin Uyainah Ulama seterusnya : terperinci  Ibnu Majah, Ibnu Jarir at-Tobari, Abu Bakar bin Mardawaiyah

Mekah

Madinah Iraq

Akhir pemerintahan bani umayyah dam awal pemeritahan bani abasiyyah

formal

Kitab Tafsir dan Metodologi Kitab Tafsir alqurtubi Tafsir ibnu kathir Metodologi Ijtihad ulama, Hadith - sumber dinyatakan dgn terperinci  Ayat- tafsir dgn mudah & ringkas  Kebanyakkan hadith dinyatakan sumber asal namun ada hadith yang x dinyatakan martabatnya  Ditulis berdasarkan rujukan terhadap kitab tafsir yang mu’tabar spt al-Mura’ei  Tafsiran ayat secara sederhana  Mudah difahami  Berdasarkan kajian mendalam trhdp aq dan as & kitab tafsir mu’tabar  X membincangkan ttg ilmu kalam, ilmu fiqh,,israiliyyiat dan unsur bahasa  Bersifat kontemporari – haraki, dakwah (pengalaman sendiri) M a t h u r   Kesan perkembangan ilmu tafsir  melahirkan ramai ulama’ yang mahir dalam ilmu tafsir Lahirnya dsiplin ilmu yg lain seperti ilmu falak dan lain-lain Lahirnya masyarakat berilmu dan bertamadun

Tafsir al-quran alhakim

Tafsir fi zilal alquran

R a ’ y i

Peta konsep 1

PETA KONSEP 2 KITAB TAFSIR

TAKRIF TAFSIR BILMA’THUR Ilmu tafsir KEPENTINGAN

JENIS-JENIS

SYARAT-SYARAT

TAFSIR BILRA’YI

Peta Konsep 3

Rasulullah saw

Tabiin dan Pembukuan

Perkembangan Ilmu tafsir

Sahabat

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful