KONSEP PENDIDIKAN

Pendidikan melibatkan idea-idea dan aktiviti-aktiviti yang praktikal. Manusia dari pelbagai lapisan masyarakat biasanya mementingkan pendidikan sebagai cara mempertingkatkan mutu kehidupan seseorang.

Beberapa definisi pendidikan yang dikemukakan oleh ahli falsafah dan ahli pendidik adalah seperti di bawah. Baca dan cuba fahamkan.

“ Pendidikan boleh digunakan untuk membentuk keperibadian manusia melalui petunjuk-petunjuk atau pun prinsip-prinsip untuk aktiviti manusia.”
(KANT)

“ Pendidikan adalah proses untuk mempertingkatkan keadaan manusia. Sekolah adalah dilihat sebagai persekitaran khusus untuk berkebetulan sama dengan persekitaran manusia. “
(DEWEY)

“ Pendidikan yang sempurna membolehkan

seseorang untuk bertindak secara adil, berkemahiran dan bertimbangrasa dalam semua tugasan dikendalikan dalam sektor awam dan swasta pada setiap masa.”
(MILTON)

“ Pendididkan adalah satu aktiviti yang mempunyai matlamat praktikal dan berbeza daripada yang lain yang mempunyai matlamat teoritikal”
(LANGFORD)

“ Pendidikan adalah satu pengalaman iaitu pengalaman organisma berinteraksi dengan alam sekitar “
(LODGE)

Konsep Pendidikan Secara Umum : Aktiviti yang berkaitan dengan pembentukan dan perkembangan ilmu, kemahiran, kerohanian dan jasmani manusia. Secara Khusus: Aktiviti persekolahan - mempunyai objektif, rancangan dan organisasi untuk mendidik murid-murid.