Anda di halaman 1dari 5

KONSEP PENDIDIKAN

Pendidikan melibatkan idea-idea dan


aktiviti-aktiviti yang praktikal. Manusia dari
pelbagai lapisan masyarakat biasanya
mementingkan pendidikan sebagai cara
mempertingkatkan mutu kehidupan
seseorang.
Beberapa definisi pendidikan yang
dikemukakan oleh ahli falsafah dan ahli
pendidik adalah seperti di bawah. Baca dan
cuba fahamkan.

“ Pendidikan boleh digunakan untuk


membentuk keperibadian manusia melalui
petunjuk-petunjuk atau pun prinsip-prinsip
untuk aktiviti manusia.”
(KANT)
“ Pendidikan adalah proses untuk
mempertingkatkan keadaan manusia. Sekolah
adalah dilihat sebagai persekitaran khusus untuk
berkebetulan sama dengan persekitaran
manusia. “
(DEWEY)

“ Pendidikan yang sempurna membolehkan


seseorang untuk bertindak secara adil,
berkemahiran dan bertimbangrasa dalam semua
tugasan dikendalikan dalam sektor awam dan
swasta pada setiap masa.”
(MILTON)
“ Pendididkan adalah satu aktiviti yang
mempunyai matlamat praktikal dan berbeza
daripada yang lain yang mempunyai matlamat
teoritikal”
(LANGFORD)

“ Pendidikan adalah satu pengalaman iaitu


pengalaman organisma berinteraksi dengan
alam sekitar “
(LODGE)
Konsep Pendidikan

Secara Umum :
Aktiviti yang berkaitan dengan pembentukan
dan perkembangan ilmu, kemahiran, kerohanian
dan jasmani manusia.

Secara Khusus:
Aktiviti persekolahan - mempunyai objektif,
rancangan dan organisasi untuk mendidik
murid-murid.