Anda di halaman 1dari 6

TARIKH MASA TEMA TAJUK TAHUN HPU

: 21 April 2011 : 8.00 9.00 pagi (60 minit) : Kekeluargaan : Keluarga Bahagia : 4 MAWAR PUTIH (Lelaki : 10 dan Perempuan : 11 ) : 3.0 Menyampaikan maklumat dalam pengucapan yang mudah, betul,menarik dan berkesan.. 5.0 Membaca kuat dengan kelancaran sebutan,intonasi dan gaya pembacaan yang sesuai.

HPK

: 3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk menggunakan kata,istilah,frasa,struktur ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan Intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca

HHP

: 3.1 Aras 1 Mengumpulkan dan menyusun isi penting daripada sesuatu topik dibincangkan. Mengemukakan isi penting dengan jelas. 5.1 Aras 2 Membaca dan memahami pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan pada intonasi berdasarkan tanda baca.

OBJEKTIF

: Pada akhir pembelajaran,murid dapat : 1. Murid dapat mengumpul dan menyampaikan maklumat serta menyusun isi penting tentang dialog tersebut dengan betul berdasarkan teks. 2. Murid dapat membaca petikan dialog Keluarga bahagia yang diberikan dengan sebutan,intonasi dan gaya pembacaan yang betul.

3. Murid dapat mengenalpasti kata nama am serta kata nama khas berdasarkan petikan dialog tersebut. AKTIVITI P & P :1.Menyanyikan lagu bersama-sama tentang keluarga bahagia. 2.Bersoal jawab tentang lagu yang telah dinyanyikan 3.Murid melakonkan watak berdasarkan petikan dialog yang diberikan. 4.Membaca petikan dialog berdasarkan watak-watak yang yang telah diberikan 5.Perbincangan dalam kumpulan untuk mencari kata nama am serta kata nama khas bedasarkan teks yang diberi 6.Menyatakan pengajaran petikan dialog KEMAHIRAN BAHASA SISTEM BAHASA: Morfologi ( kata nama am,kata kerja) Sebutan dan intonasi PENGISIAN KURIKULUM : 1.Nilai murni (hormat-menghormati, bahagia, kasih sayang dan bekerjasama) 2.Kemahiran bernilai tambah -kemahiran berfikir (menghubungkait,menganalisis, penyelesaian masalah) kecerdasan pelbagai (imaginasi,muzik) STRATEGI PENGAJARAN : Direktif : Kemahiran mendengar ,bertutur, membaca dan menulis

KEMAHIRAN GENERIK

: Kemahiran belajar :Pemerolehan maklumat daripada sumber (kemahiran carian)

PENEKANAN KONSEP 5P

: Penggabungjalinan : 1.kemahiran mendengar dan bertutur 2.kemahiran membaca Penyerapan : Nilai-nilai murni :hormat menghormati, bahagia,kasih sayang dan bekerjasama Pemulihan : Meminta murid-murid membaca semula petikan dialog dengan bantuan rakan yang boleh membaca dengan baik. Pengayaan ; Membuat pembacaan di pusat sumber tentang ciri-ciri keluarga bahagia. Penilaian : Murid menjawab soalan pemahaman yang diberikan oleh guru.

BAHAN SUMBER : Bahan bercetak PENGAJARAN & PEMBALAJARAN Alat elektronik

: petikan dialog : Video klip lagu LCD dan computer riba

PENGETAHUAN PERLU ADA

: 1.Murid mempunyai pengalaman bersama keluarga. 2.Murid mempunyai kemahiran dalam mengenal pasti kata am dan kata kerja

AKTIVITI PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN LANGKAH DAN MASA SET INDUKSI ( 5 MINIT) AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 1.Tayangan video lagu a.Guru memperdengarkan lagu keluarga bahagia dan 2.video: kumpulan Saujana meminta murid menyanyi keluarga bahagia bersama-sama berpandukan lirik lagu yang tertera. 3.Soalan : b.Guru diuji pengetahuan Adakah kamu mempunyai sedia ada mengenai keluarga keluarga? c.Guru dan murid bersoal Berapakah ahli bilangan jawab tentang keluarga keluarga kamu? d.Guru memperkenalkan tajuk Apakah aktiviti yang kamu pelajaran hari ini. lakukan bersama keluarga di hujung minggu? ISI KANDUNGAN CATATAN KB: Mendengar bertutur dan membaca BBM: Lagu keluarga bahagia, komputer dan LCD Nilai: Kasih sayang, hormat menghormati

LANGKAH 1 (15 MINIT)

Petikan dialog keluarga bahagia

i.Guru memilih beberapa orang KB:Membaca, murid untuk memainkan watak Mendengar yang terdapat dalam petikan dan bertutur dialog tersebut. Nilai: ii.Murid yang dipilih diminta Kerjasama dan untuk memainkan watak tanggungjawab masing-masing dengan membaca petikan dialog BBM: dengan sebutan,intonasi dan Petikan dialog gaya yang sesuai. iii.Murid lain dikehendaki untuk mendengar secara aktif iv.Guru dan murid bersoal jawab tentang isi petikan

LANGKAH 2 (20 MINIT)

Petikan dialog keluarga bahagia Borang jadual

i.Murid diberikan borang jadual yang mempunyai dua ruangan iaitu satu ruangan untuk kata nama am dan satu lagi untuk kata kerja ii.Murid dikehendaki berbincang dalam kumpulan untuk mengenalpasti kata nama am serta kata nama khas yang terdapat dalam petikan iii.Murid dikehendaki menyenaraikan kata nama am serta kata nama khas yang dikenalpasti dalam petikan tersebut ke dalam borang jadual yang diberikan iv.Guru berbincang dengan murid jawapan yang betul v.Murid menyemak jawapan yang diberikan oleh guru

KB:Kemahiran membaca, Memproses maklumat

BBM: Petikan dialog,borang jadual

LANGKAH 3 (15 MINIT)

Menjawab silang kata

i.Guru mengedarkan borang silang kata ii.Guru memberikan penerangan kepada murid apa yang perlu dilakukan iii.Guru meminta murid menyelesaikan teka silang kata mengikut urutan nombor yang telah ditetapkan iv.Guru dan murid berbincang jawapan teka silang kata

KB: Penyelesaian masalah BBM: Borang teka silang kata

PENUTUP (5 MINIT)

Rumusan kognitif Nilai dan pengajaran: -Kita mestilah menyayangi keluarga kita -Kita mestilah menghormati orang yang lebih tua daripada kita -Kita mestilah saling bantu antara satu sama lain -Kita mestilah bekerjasama dalam melakukan sesuatu

i.Guru merumuskan isi pelajaran ii.Guru memberikan beberapa pengajaran yang boleh dijadikan panduan dan contoh iii.Guru membuat kesimpulan keseluruhan pelajaran yang dipelajari

KF:Membuat kesimpulan Nilai:kasih sayang,hormat menghormati, Mengenang jasa ayah dan ibu

Anda mungkin juga menyukai