Anda di halaman 1dari 1

Langkah 2

Guru menunjukkan video tentang


alam
Guru meminta pelajar membuat
kesimpulan berdasarkan video
Guru membuat kesimpulan
daripada video yang ditunjukkan
dan mengaitkan dengan topic
yang akan dipelajari
Guru menerangkan apa itu integer
Langkah 1
SET
INDUKSI
Langkah 3
penutup
Guru menunjukkan nombor
integer dalam bentuk garis
nombor.
Guru menerangkan nombor
negatif dan nombor positif
Guru menegaskan perbezaan
antara operasi dan symbol
Guru menunjukkan cara
menyelesaikan masalah integer
menggunakan garis nombor

Guru menunjukkan video nyanyian
integerdan meminta murid menyanyi
bersama.
Guru menunjukkan cara menyelesaikan
masalah yang melibatkan penambahan
integer.
Pelajar diminta untuk menyelesaikan
beberapa soalan berdasarkan buku teks.
Guru membincangkan jawapan bersama
murid

Guru membuka laman
sesawang permainan atas
talian.
Guru memanggil beberapa
orang pelajar untuk
bermain permainan secara
atas talian.
Pelajar lain membantu
pelajar untuk
menyelesaikan masalah


Langkah 4
Guru menunjukkan cara menyelesaikan masalah menggunakan
kaedah rumah.
Guru meminta murid untuk membentuk 3 org untuk 1 kumpulan
Guru mengedarkan lembaran kerja dan cip yang berwarana
merah dan biru dan menyelesaikan masalah menggunakan
kaedah rumah.
Untuk setiap kumpulan, pelajar perlu menyiapkan tugasan dan
menulis jawapan pada kertas mahjong
Guru memilih 2 kumpulan untuk membentangkan hasil kerja.
Guru memberi komen berdasarkan pembentangan pelajar
Guru memberikan lembaran kerja sebagai
kerja rumah .
Guru menerangkan kepada pelajar
kepentingan integer didalam kehidupan
seharian