Anda di halaman 1dari 5

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN PRASEKOLAH

MINGGU : 45 STRATEGI : TEMA DAN PUSAT PEMBELAJARAN (SAYANGI ALAM SEKITAR) TARIKH : 08 NOVEMBER 2017 HARI : RABU

IMPAK &
MASA/ TUNJANG STANDARD PEMBELAJARAN / OBJEKTIF / AKTIVITI KESEPADUAN / BAHAN
CATATAN

1. Introductions, taking attendance, greetings, recite doa.


7.30 – 7.50
2. Sing Negaraku, Negeri Johor and school song KEHADIRAN :
20 minit Routine module
3. Taking about date and day. ____ / 21
PERBUALAN AWAL
4. Routine module.

MA 6.2.2 Menghasilkan corak berdasarkan bentuk dua dimensi.

Objektif :
IMPAK :
Murid dapat membuat objek dengan menggunakan bentuk dua dimensi BM 1.2.3
__ / __
(segi tiga, segi empat sama, segi empat tepat dan bulatan) Mendengar, memahmi
Menguasai
dan memberi respons
Aktiviti : secara bertatasusila
7.50 – 8.10 __ / __ Tidak
1. Panggil 3 orang murid ke hadapan kelas. Murid diminta terhadap :
20 minit Menguasai
membalingkan dadu bentuk dua dimensi. Kemudian, murid diminta ii)arahan yang mudah
TUNJANG SAINS
menyebutkan nama bentuk yang diperolehi.
DAN TEKNOLOGI Pengukuhan :
2. Murid diperkenalkan dengan bentuk 2 dimensi dengan gambar dan Dadu bentuk dua
(MATEMATIK
kad perkataan. Murid diminta mengeja perkataan tersebut. dimensi, kad gambar,
AWAL)
3. Permainan memadankan gambar bentuk dengan kad perkataan. kad perkataan, gambar
4. Murid diberikan gambar bentuk dua dimensi. Murid diminta bentuk dua dimensi,
memotong dan menyusun bentuk tersebut untuk menjadi satu corak kertas lukisan, gunting,
sama ada rumah, pokok, kenderaan, robot dan sebagainya serta gam, pensel.
menampal di atas kertas lukisan yang diberikan.
5. Setiap murid menunjukkan hasil yang telah siap dan menyebut nama
objek yang dihasilkan.
8.10 – 9.10 PENDIDIKAN ISLAM
60 minit Sesi pengajaran dan pembelajaran diambil oleh Ustazah Nuraufa.
9.10 – 9.40 FK 2.1.4 Melakukan pergerakan dalam laluan : KM 2.1.2 IMPAK :
30 minit iii) zig-zag Mengamalkan __ / __
TUNJANG FIZIKAL pertuturan dan Menguasai
DAN ESTETIKA Objektif : perlakuan yang positif
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN PRASEKOLAH
Murid dapat berlari dan berjalan dalam laluan zig-zag sejauh 3 meter.

Aktiviti :
1. Murid diminta membuat bulatan dan memanaskan badan. Seorang
murid dipanggil berdiri di bahagian tengah bulatan untuk membuat __ / __ Tidak
memanaskan badan dari kepala hingga kaki dan diikuti rakan yang dengan rakan. Menguasai
(FIZIKAL DAN lain.
KESIHATAN) 2. Murid diperkenalkan dengan perkataan zig-zag. Murid ditunjukkan Padang, skitel kecil, Pengukuhan :
cara berjalan dan berlari dalam laluan zig-zag. wisel.
3. Murid dipecahkan kepada 5 kumpulan. Guru menyusun skitel untuk
membuat gerakan zig-zag semasa berjalan sejauh 3 meter. Kumpulan
yang selesai dahulu akan dikira sebagai pemenang.
4. Ulang langkah 3 untuk larian pula.
5. Murid membuat renggangan.
SA 4.1.2 Merekod hasil pemerhatian terhadap bayang-bayang.

OBJEKTIF : IMPAK :
Murid dapat melukis gambar bayang-bayang objek yang dipilih di dalam __ / __
kertas A4. Menguasai
PM 12.1.1
Menunjukkan sikap
AKTIIVITI : __ / __ Tidak
9.40 – 10.00 bekerjasama dalam
1. Murid diberi teka-teki dan meneka jawapan. Menguasai
20 minit melaksanakan tugas.
2. Murid diterangkan bagaimana bayang-bayang boleh terhasil dengan
AKTIVITI
menunjukkan eksperimen. Pengukuhan :
PEMBELAJARAN Lampu suluh, papan
3. Setiap murid diberikan satu kertas A4 dan pensel. Murid diminta
putih, kertas A4, pensel,
mengambil 2 objek.
2 objek yang dipilih.
4. Murid dibawa ke taman permainan. Murid diminta mendirikan objek
.
yang dipilih di atas kertas A4 yang diberikan di bawah cahaya
matahari.
5. Murid diminta melukis bayang-bayang objek yang didirikan dan
menulis nama objek yang dilukis. Kemudian, murid diminta
mewarnakan gambar tersebut.
RECESS TIME
10.00 – 10.30
Recite doa, queue up, wash hand, sit properly
30 minit
Enjoy the food and eat together
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN PRASEKOLAH
10.30 – 11.20
50 min
PUSAT
PEMBELAJARAN STESEN 1 Sari, Dhoti, kad gambar, IMPAK :
BAHASA MALAYSIA BM 3.2.3 Menyalin perkaataan. kad perkataan, gambar __ / __
pakaian orang India, Menguasai
OBJEKTIF : pensel, buku latihan,
Murid dapat menulis nama pakaian tradisional kaum di Malaysia gunting, gam. __ / __ Tidak
berdasarkan gambar. Menguasai

AKTIVITI : Pengukuhan :
1. Murid ditunjukkan pakaian tradisional. Murid diminta meneka nama
pakaian tersebut.
2. Murid ditunjukkan pakaian kaum di Malaysia bagi lelaki dan
perempuan menggunakan kad gambar serta kad perkataan. Murid
diperkenalkan nama pakaian dan ejaannya.
3. Murid dipecahkan kepada 5 kumpulan. Setiap kumpulan akan
memperoleh 1 nama pakaian tradisional. Murid diminta
menggunting gambar pakaian berdasarkan kad perkataan yang
diberikan di dalam kumpulan dan menampal pada buku latihan.
Kemudian murid diminta menulis namanya di bahagian bawah
gambar.
4. Selepas selesai, guru akan menukar ke kumpulan lain untuk
mendapatkan nama pakaian yang lain.
SAINS AWAL
STESEN 2 Kad gambar, kad IMPAK :
SA 3.2.2 Menyatakan fungsi anggota badan. perkataan, carta __ / __
gambar tubuh manusia, Menguasai
OBJEKTIF : muzik, kotak, pembesar
suara, bola ping pong, __ / __ Tidak
Murid dapat menulis fungsi bagi setiap anggota badan berdasarkan gambar
gambar anggota badan, Menguasai
yang diberikan dengan betul.
latihan, pensel.
Pengukuhan :
AKTIVITI :
1. Permainan “Cikgu Kata…..”. Murid diminta memegang anggota badan
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN PRASEKOLAH
yang disebutkan oleh guru dengan betul. Guru akan menunjukkan
anggota badan yang salah.
2. Murid diperkenalkan anggota badan manusia dengan menggunakan
carta gambar manusia. Murid ditanya apakah fungsi bagi setiap
anggota badan yang ditunjukkan.
3. Permainan ‘Music Box’. Murid yang memperoleh kotak apabila muzik
diberhentikan diminta membaling bola ping pong ke arah anggota
yang dikehendaki. Kemudian, murid tersebut diminta menyebut
nama anggota dan fungsinya.
4. Murid dipecahkan kepada 5 kumpulan. Setiap kumpulan diberikan
gambar anggota badan dan nama fungsinya. Murid diminta
memadankan gambar dengan kad perkataan tersebut. Kumpulan
yang telah selesai, diminta mengangkat tangan dan guru melihat
jawapannya sama ada betul atau tidak.
KREATIVITI DAN 5. Murid diberikan latihan.
ESTETIKA
STESEN 3
KE 3.3.5 Menghasilkan kraf tradisional menggunakan pelbagai bahan. Kad gambar, 5 keping IMPAK :
tisu tandas, 5 gelang __ / __
OBJEKTIF : getah, 3 warna air, Menguasai
Murid dapat membuat corak batik celup dengan menggunakan tisu tandas. berus warna, palet dan
surat khabar5 keping __ / __ Tidak
AKTIVITI : tisu tandas, 5 gelang Menguasai
1. Murid ditunjukkan gambar batik dan diminta meneka namanya di getah, 3 warna air,
dalam Bahasa Malaysia serta Bahasa Inggeris. berus warna, palet dan Pengukuhan :
2. Murid ditunjukkan dengan corak batik celup dengan menggunakan surat khabar
tisu tandas. Guru menunjukkan cara untuk membuatnya.
3. Murid dipecahkan kepada 5 kumpulan. Setiap kumpulan diberikan 5
keping tisu tandas, 5 gelang getah, 3 warna air, berus warna, palet
dan surat khabar. Murid menghasilkan corak batik celup di dalam
kumpulan.
4. Setiap kumpulan menunjukkan hasil yang telah siap.
11.20 – 11.30
10 minit Reflection teacher with students, give advice, recall orally the activities of the day and recite doa.
PENUTUP
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN PRASEKOLAH

Refleksi Guru :

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________