Anda di halaman 1dari 3

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Kurikulum : Badminton

Tajuk : Teknik Pukulan smesy

Tarikh/Hari : 12 September 2018 (Khamis)

Masa : 2:00 petang – 2:55 petang

Bilangan Murid :49 orang

Pengalaman Sedia Ada : Murid pernah belajar pukulan kilas.

Objektif Pembelajaran : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:

Kognitif: 1. Melakukan pukulan smesy dengan teknik yang

betul.

2. Melakukan pergerakan yang betul supaya dapat

Membuat pukulan smesy.

Psikomotor: 1. Dapat menyatakan situasi untuk melakukan

pukulan smesy semasa permainan

badminton.

Afektif: Murid-murid menunjukkan semangat kesukanan tinggi

ketika melakukan aktiviti.

Alat Bantu Mengajar : Raket, bulu tangkis, jaring

Nilai : Kerjasama, disiplin, berusaha

Langkah/ Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran dan Catatan


Masa Pembelajaran
Permulaa 1. Guru mengambil kehadiran Nilai:
n murid. Disiplin
(5 minit) 2. Pengurusi melaporkan
kehadiran kepada guru
pembimbing.
3. Guru mengarahkan murid untuk
memasang jaring badminton.
Langkah 1 1. Guru memilih dua orang murid 1. Pemanasan badan: Alat Bantu
(10minit) untuk menetuai aktiviti  Slow Jog Mengajar:
pemanasan badan.  Side Step Raket
2. Guru menerangkan situasi  Highknee
untuk melakukan pukulan .2.Demokrasi: Nilai:
smesy. 1. Pada kedudukan Displin,
3. Guru membuat demokrasi bagi sedia. Berusaha
melakukan pukulan smesy 2. Perhatikan posisi
tanpa bulu tangkis. pegangan raket
4. Murid memberikan tumpuan (Grip) dengan
ketika demostrasi dilakukan. benar.
3. Bergeraklah
dengan cepat
untuk mengambil
posisi yang tepat
untuk melakukan
pukulan.
4. Sikap badan
harus tetap lentur,
kedua lutut
dibengkokkan dan
tetap
berkonsentrasi
pada bulu tangkis.
5. Cariwaktu yang
tepat untuk
melakukan
pukulan.
6. Perkenaan raket
dan shuttlecock
berada di atas
kepala dengan
cara meluruskan
lengan untuk
menjangkau bulu
tangkis setinggi
mungkin.
7. Gunakanlah
tenaga
pergelangan
tangan
semaksimal
mungkin dengan
cepat pada saat
memukul kok.
8. Akhiri rangkaian
gerakan pukul itu
dengan gerak Ian-
jut ayunan raket
yang sempurna ke
depan badan.
Langkah 2 1. Guru demokrasi pukulan Pukulan smesy: Alat Bantu
(15 minit) smesy dengan bulu tangkis. 1. Pergerakan posisi: Mengajar:
2. Murid melakukan pukulan Footwork. Raket, bulu
smesy menggunakan alat. 2. Persiapan: Posisi tangkis,
siap jaring
3. Murid membuat latihan satu 3. Tembakan smesy.
per satu dengan guru. Nilai:
4. Guru membetulkan pukulan Kerjasama,
smesy murid. Displin,
Berusaha

Langkah 3 1. Murid dibahagikan mengikut Latihan pukulan smesy: Alat Bantu


(25 minit) pasangan berdua, satu Mengajar:
gelanggang mempunyai 6 Raket, bulu
orang murid. tangkis,
2. Setiap pasangan akan bersaing jaring
sesama sendiri.
3. Permainan dimulakan dengan Nilai:
menggunakan servis tinggi, dan Kerjasama,
membuat pukulan smesy. Displin,
4. Pasangan yang mendapat 7 Berusaha
mata dahulu dikira sebagai
pemenang.

Penutup 1. Guru memilih seorang Nilai:


(5 minit) murid untuk menetuai Disiplin
aktiviti menyejuk badan.
2. Murid mengemaskan alat-
alat badminton.