Anda di halaman 1dari 13

AKTIVITI : SUAIKENAL TAJUK : DIRIKU, DIRIMU OBJEKTIF : ber kenalan sesama sendiri.

MAS A : 60 ~ 120 minit CATATAN BAHAN / SUMBER Pen,pensel, kertas Pelajar membuat pendedahan kendiri dan

PROSEDUR 1. Mentor mengedar kan sekeping kertas kepada setiap mentee. 2. Mentee diminta melukis tiga bulatan berasingan di atas kertas tersebut. 3. Mentee diminta melukiskan : Bulatan 1: satu simbol yang melambangkan pengalaman masa lampau ( contohnya lebah) Bulatan 2: satu simbol yang melambangkan pada masa sekarang. Bulatan 3: satu simbol yang melambangkan datang. pengalaman impian akan

3. Setiap mentee diminta menghuraikan simbol yang dilukisnya. 4. Semasa pembentangan, mentee lain digalakkan bertanya dan berkongsi pengalaman 5. Proses ini diteruskan sehingga giliran mentee terakhir.

MODUL MENTOR MENTEE

RUMUSAN
AKTIVITI : SUAIKENAL TAJUK : DIRIKU, DIRIMU 1. Ada mentee yang tidak mahu menceritakan tentang dirinya apabila kita ber tanya secara langsung tetapi dengan perantaraan simbol, mentee ber asa lebih selesa dan terbuka untuk membuat pendedahan dirinya. 2. Berkongsi pengalaman dapat mempertingkatkan kepercayaan kita kepada orang lain dan ini mewujudkan kemesraan. 3. Melalui pendedahan pengalaman diri dapat menggalakkan peserta berinteraksi. 4. Manusia bersifat dinamik dan akan berubah dari masa ke masa kerana per ubahan adalah proses kehidupan 5. Perkongsian maklumat adalah penting dalam kehidupan seharian. 6. Mendengar secar a aktif merupakan salah satu aspek yang penting dalam membina perhubungan.

MODUL MENTOR MENTEE

AKTIVITI : SUAIKENAL TAJUK : AKU OBJEKTIF: 1. Kenalpasti kekuatan dan kelemahan diri sendiri. 2. Memupuk kekuatan diri dan berusaha mengatasi kelemahan diri. MAS A: 60 ~ 120 minit PROSEDUR Langkah: 1. Mentor meminta mentee duduk dalam satu bulatan. 2. Mentor mengedarkan kertas pendua kepada setiap mentee dan meminta mentee melipat dua kertas pendua. 3. Mentor meminta mentee mencatat sifat-sifat negatif yang ada pada diri di ruang kiri kertas. 4. Mentor meminta mentee mencatat sifatsifat positif yang ada pada dirinya di ruang sebelah kanan kertas. 5. Mentee menomborkan sifat-sifat positif dan negatif diri mengikut keutamaan. 6. Mentee diminta meletakkan kertas ditengah bulatan. Mentor memilih secara rawak sekeping kertas untuk dibincangkan bersama 7. Perbincangan meliputi reaksi mentee terhadap sifat kekuatan yang dinyatakan dan memberi cadangan bagaimana kekuatan tadi boleh digunakan dengan sebaik-baiknyanya. Kertas pendua, pensil, pen CATATAN BAHAN / SUMBER

MODUL MENTOR MENTEE

RUMUSAN
AKTIVITI : SUAIKENAL TAJUK : AKU 1. Setiap individu mempunyai kekuatan dan kelemahan diri 2. Mengenali kelemahan dan kekuatan diri membolehkan individu merancangkan untuk pembangunan diri 3. Setiap insan adalah unik kerana : 3.1 mempunyai kelebihan dan kekurangan 3.2 berkeupayaan untuk memperbaiki kekurangan dan memperkembangkan potensi diri

MODUL MENTOR MENTEE

AKTIVITI : PENGURUSAN MASA TAJUK : JADUALKU menyiapkan jadual waktu belajar dan mempraktikkannya.

1. Dapat

2. Dapat menghargai masa. MAS A : 60 ~ 120 minit BAHAN / SUMBER / CATATAN Jadual belajar Pensel warna. 2. Cuba dapatkan kekuatan dan kelemahan hasil dari perbincangan. 3. Membuat jadual pengurusan masa. 4. Mengedarkan contoh jadual kosong untuk membuat jadual waktu belajar selama seminggu. 5. Buatlah jadual waktu yang dirasakan lebih pr aktikal dengan kemampuan dir i sendiri. 6 Mentee mencipta kata-kata semangat / motivasi yang boleh mendorong mentee untuk mematuhi jadual berkenaan 7. Boleh ditampal di bilik belajar masing-masing.

PROSEDUR 1. Bersoaljawab tentang pengurusan masa yang diamalkan sekarang.

MODUL MENTOR MENTEE

RUMUSAN
AKTIVITI : PENGURUSAN MASA TAJUK : JADUALKU

1. Mentee perlu merancangkan jadual yang pr aktikal dan realistic 2. Setiap mentee perlu mendisiplinkan diri dengan cara mematuhi jadual yang telah dihasilkan sendiri untuk berjaya 3. Sebagai mentee , mereka mestilah bijak memanafaatkan masa semaksimum yang mungkin untuk berjaya 4. masa itu sangat ber harga 5. setiap insan mempunyai jumlah masa yang sama 6. kebijaksanaan menguruskan masa akan meningkatkan kualiti diri

MODUL MENTOR MENTEE

AKTIVITI : MEMBINA M ATLAM AT TAJUK : AKADEM IK FANTASIA OBJEKTIF : 1. Membina matlamat dengan pelbagai cara 2. Mengikis sikap negatif dalam diri yang menghalang kejayaan seseorang 3. Matlamat yang hendak dicapai memerlukan perancangan yang terbaik 4. Menyedar kan mentee tentang pentingnya menetapkan matlamat bagi menentukan hala tuju . MAS A : 60 ~ 120 minit CATATAN BAHAN / SUMBER Dilakukan dalam bilik / kelas / tempat yang sesuai Masa perlu di ambil bagi merangsang aktiviti Ramai yang tak sampai ke matlamat ( destinasi tertentu ) kerana : malu, rendah diri, takut dan lain-lain

PROSEDUR Langkah 1. Bahagikan mentee kepada beberapa kumpulan 2. Mentee diminta menyanyi lagu tradisional yang ditentukan oleh mentor 3. Ahli kumpulan lain memberi sokongan / sor akan 4. Mentee mencatatkan ciri-ciri suami / isteri idaman / anak idaman 5. Mentee diminta menjelaskan impian / harapan mereka tersebut untuk dikongsi bersama dengan rakan rakan lain 6. Mentee dibimbing untuk melihat nilai murni tentang harapan / impian mereka.

MODUL MENTOR MENTEE

RUMUSAN
AKTIVITI : MEMBINA M ATLAM AT TAJUK : AKADEM IK FANTASIA 1. Setiap manusia mempunyai matlmat untuk berjaya di dalam kehidupan 2. Usaha konsisten akan dapat membuahkan hasil yang baik 3. Setiap usaha yang berfokus akan menghasilkan kejayaan secara maksimum 4. Sebarang cabaran perlu dihadapi secara bijaksana .

AKTIVITI : KEROHANIAN TAJUK : DIARIKU :

OBJEKTIF

1. Mentee dapat mengenal pasti ciri-ciri peribadi seorang remaja sebagai pelajar anak kepada ibu bapa, ahli masyarakat ,dan warga negara. 2. Mentee dapat mengamalkan budaya hidup yang baik dan sihat bagi menjamin kehidupan masa depan. 3. Manusia yang cemerlang dalam erti kata yang sebenarnya lazim dikaitkan dengan individu yang mempunyai peribadi yang baik dan dihormati. 4. Mentee /remaja perlu mempunyai jati diri dan mampu memperkasakan diri daripada dipengaruhi oleh anasir yang cuba merosakkan diri. MAS A : 60 ~ 120 minit PROSEDUR 1. Mentee diminta menyenaraikan sekur angkurangnya 10 ciri positif yang perlu ada pada seseorang pelajar 2. Mentee menyenaraikan 10 ciri negatif yang berlaku masa kini perlu dijauhi. 3. Mentor meminta setiap kumpulan membentangkan hasil perbincangan mereka. 4. Mentor meminta mentee menceritakan prihal r akan-rakannya yang pernah terlibat dengan gejala social. ( contoh : dadah, skodeng, rempit,bosia) 5. Mentee lain digalakkan bersoaljawab selepas sesi berkenaan 6. Mentor membuat r umusan. BAHAN / SUMBER / CATATAN Kertas A4

MODUL MENTOR MENTEE

RUMUSAN
AKTIVITI : KEROHANIAN TAJUK : DIARIKU

1. Manusia yang cemerlang dalam erti kata yang sebenarnya lazim dikaitkan dengan individu yang mempunyai peribadi yang baik dan dihormati 2. Kemahiran ini memberikan kesedaran dalam diri seseorang bahawa gaya hidup yang sihat menjamin kehidupan yang cemerlang 3. Kemahiran ini dapat menyedarkan mantee dalam menilai personaliti seseorang individu.

10

MODUL MENTOR MENTEE

AKTIVITI : KEROHANIAN TAJUK : OH REMAJA OBJEKTIF :

1. Meningkatkan kefahaman mentee terhadap scenario dan punca gejala social masa kini. 2. Mentee mencadangkan langkah-langkah bagi mengatasi masalah gejala sosial dikalangan remaja. 3. Boleh menyebut sekur ang- kurangnya 5 cara bersifat asertif. MAS A : 60 ~ 120 minit BAHAN / SUMB ER / CATATAN Keratan akhbar

PROSEDUR 1. Mentee diberikan maklumat berkaitan gejala social. 2. Mentor menerangkan senario gejala sosial yang berlaku masa kini.(contoh:sex bebas,black mental,budaya kuning,ketagihan alcohol,dadah ,dll ) 3. Mentor membuka peluang kepada peserta lain untuk berbincang tentang punca dan langkah-langkah yang boleh diambil bagi mengurang masalah gejala social. 4. Panduan mengamalkan sikap aser tif (tegas diri ) bagi menangani ajakan yang negatif ; menolak ajakan kawan untuk melakukan aktiviti yang negatif , seperti katakan tak nak, memberi alasan, meninggalkan, cakap perkara lain, cadangkan perkara lain dan sebagainya. 5. Per anan mentee untuk mengatasi gejala sosial

Panduan asertif diri

11

MODUL MENTOR MENTEE

RUMUSAN
AKTIVITI : KEROHANIAN TAJUK : OH REMAJA 1. Jati diri benteng gejala sosial dan asas amalan hidup sihat 2. Remaja perlu bijak memilih kawan 3. Remaja perlu mempunyai sifat asertif diri bagaimana mengatakan tidak kepada perkara yang negatif 4. Disiplin diri dan pegangan agama penting dalam kehidupan manusia

12

13

Anda mungkin juga menyukai