Anda di halaman 1dari 25

Pendahuluan

Penjawat-penjawat awam yang beretika dan


bermoral tinggi dapat membantu kerajaan
bagi mencapai Wawasan 2020. Lanjutan
dari itu kerajaan telah mengetengahkan
kepentingan dua belas nilai dan norma-
norma kerja yang dikenali sebagai Tonggak
Dua Belas.
TONGGAK 12
1. Menghargai Masa
2. Ketekunan Membawa Kejayaan
3. Keseronokan Bekerja

4. Kemulian Kesederhanaan

5. Ketinggian Peribadi
6. Kekuatan Sifat Baik Hati

7. Pengaruh Teladan
8. Kewajipan Menjalankan Tugas
9.Kebijaksanaan Berhemat
10. Keutamaan Kesabaran

11. Peningkatan Bakat

12. Nikmat Mencipta


TONGGAK 12

 1. Menghargai Masa
Amalan Positif
Menepati Masa
Menyengerakan Tugas
Mempunyai Perancangan Waktu
Bijak Menguruskan Masa Yang Diberi
Menumpukan Masa kepada Kerja Produktif
Menetapkan Target Date
Menyelesaikan Tugas Dalam Masa Yang Ditetapkan
TONGGAK 12

 1. Menghargai Masa
Amalan Negatif
Berbual-bual Kosong
Tidak Menyenggarakan Tugas
Tidak Merancangkan Pekerjaan
Melayan Tetamu Yang Tidak Berkenaan
Tinggalkan Pejabat Untuk Urusan Peribadi
Berniaga di Waktu Pejabat
Ke Kantin Waktu Bertugas
Tiada Sence Of Urgency
Tidak Merancang Pekerjaan
Membuat Kerja Peribadi Di Pejabat
Tidak Peka Kepada Pembaziran Masa
TONGGAK 12

 2. Ketekunan Membawa Kejayaan


Amalan Positif
- Gigih, Rajin, Tekun, Sabar, Berdisiplin, Cekal dan
bersemangat dalam melaksanakan sesuatu tugas
yang diarahkan walaupun menghadapi banyak
rintangan.

- Bercita-cita tinggi

- Sanggup berkorban
TONGGAK 12
 2. Ketekunan Membawa Kejayaan
Amalan Negatif
-Mudah tersinggung
-Mudah putus asa
-Tidak bercita-cita tinggi
-Disuruh buat baru buat
-Kurang berdisiplin
-Tidak bersemangat
-Tiada inisiatif
-Suka bertangguh
TONGGAK 12
 3. Keseronokan Bekerja
Amalan Positif
-Menggap kerja sebagai ibadat
-Mempunyai Inisiatif sendiri
-Menghasilkan sesuatu yang berfaedah
-Sedia memberi kerjasama

Amalan Negatif
-Menganggap kerja sebagai beban
-Tidak diberi masa yang cukup
-Tidak diberi tanggungjawab yang mencabar
-Tidak dipercayai dan selalu dicurigai
-Hanya menunggu arahan sahaja.
TONGGAK 12
 4. Kemulian Kesederhanaan
Amalan Positif
-Tidak tamakkan pangkat dan kedudukan
-Tidak membazir dalam perbelanjaan pejabat
-Merendah diri
-Mesra dalam pergaulan
-Tidak memperagakan kemewahan
-Sedia menerima cadangan dan nasihat
TONGGAK 12
 4. Kemulian Kesederhanaan
Amalan Negatif
-Menonjol-nonjolkan diri
-Berlakuan mengada-ngada
-Berlebih-lebihan mengampu ketua
-Memperagakan kemewahan dan kedudukan
-Sombong dan meninggi diri
-Membesarkan perkara kecil
TONGGAK 12

 5. Ketinggian Peribadi
Amalan Positif
-Tertib dan baik budi bicara
-Berilmu dan berpengetahuan luas
-Berlumba-lumba membuat kebajikan
-Bersopan-santun dan sederhana dalam kelakuan
-Bekerjasama dan saling hormat-menghormati
-Bertanggungjawab
-Bersih dari sifat dengki
TONGGAK 12

 5. Ketinggian Peribadi
Amalan Negatif
-Sombong dan suka menunjuk-nunjuk
-Sukar untuk membuat kebajikan
-Mengumpat dan memfitnah rakan sejawat
-Tamak mengejar pangkat dan kedudukan
-Menghina dan merendahkan usaha orang lain
-Hasad dengki
-Berpura-pura dalam tindakan
-Pemarah dan tidak sabar
TONGGAK 12

 6. Kekuatan Sifat Baik Hati


Amalan positif
-Pemaaf dan berhemah tinggi
-Ikhlas dan bertimbang rasa
-Simpati kepada kesusahan dan masalah orang lain
-Pemurah dalam usaha kebajikan
-Ramah,berbudi mulia
-Dan berkerjasama
-Boleh menerime teguran
TONGGAK 12

 6. Kekuatan Sifat Baik Hati


Amalan Negatif
-Kasar dan kurang sopan
-Berdendam
-Bermuka-muka
-Mudah buat kritikan tetapi tidak boleh menerima
kritikan
-Suka hina dan caci orang
-Sombong & penting diri sendiri
-Cepat menuduh dan menghukum tanpa siasatan
TONGGAK 12

7. Pengaruh Teladan
Amalan Positif
-Bermoral dan berakhlak tinggi
-Tertib dan beradap sepanjang masa
-Rajin dan kuat kerja
-Amanah dan bertanggungjawab
-Berbudi mulia serta merendahkan diri
-Gemar da cintakan ilmu yang bermanafaat
TONGGAK 12

7. Pengaruh Teladan
Amalan Negatif
-Buruk perangai
-Jahil dan tidak suka membaca
-Dengki dan buruk sangka
-Mempersendakan agama
-Kedekut
-Suka mencari helah untuk mengelak tanggungjawab
-Sensitif dan pemarah
TONGGAK 12

8. Kewajipan Menjalankan Tugas


Amalan positif
-Sentiasa bertangungjawab terhadap tugas yang diberi
-Tekun dan sabar menjalankan tugas
-Boleh di harap untuk menyempurnakan tugas
-Mementingkan kualiti
-Bersikap profesional dan cekap
-Cepat,cermat dan berdisiplin
-Inisiatif
TONGGAK 12

8. Kewajipan Menjalankan Tugas


Amalan Negatif
-Tidak boleh diharapkan
-Suka bangkang dan berdalih apabila diberi tugas
-Tidak bersungguh-sungguh
-Tidak peka kepada kualiti
-Tidak taat kepada arahan
-Selalu buat silap
-Tidak ikut peraturan
-Suka bertangguh
TONGGAK 12

 9.Kebijaksanaan Berhemat
Amalan Positif
-Berhati-hati apabila berbelanja
-Mengadakan sistem kewangan yang berkesan
-Tidak membazir harta kerajaan datangnya dari rakyat
-Bertanggungjawab keatas setiap perbelanjaan
-Tahu membezakan antara keperluan dengan kemewahan
TONGGAK 12

 9.Kebijaksanaan Berhemat
Amalan Negatif
-Boros dan suka menbazir
-Tidak cermat dengan harta kerajaan
-Kurang peka dan bakhil kepada keperluan awam
-Suka berbelanja besar tidak kena pada tempatnya
-Bermewah dengan harta kerajaan
-Memperaga kehebatan dan kemewahan
TONGGAK 12

10. Keutamaan Kesabaran


Amalan Positif
 Tenang menghadapi masalah rumit
 Mempunyai perhitungan jauh
 Tahan menerima cabaran
 Tidak putus asa
 Pemaaf dan berhemah tinggi
 Cermat dalam tutur kata
TONGGAK 12

10. Keutamaan Kesabaran


Amalan Negatif
 Cepat mengalah
 Berpandangan sempit
 Tidak tahan menghadapi kesusahan
 Tidak sanggup berkorban
 Takutkan cabaran
 Selalu mengubah pendirian dan keputusan
TONGGAK 12

11. Peningkatan Bakat


Amalan Positif
-Memberi dorongan terhadap kreativiti
-Memberi pengiktirafan kepada usaha-usaha orginal
-Mengalakkan pencambahan fikiran
-Memberi galakan kepada pemikiran baru
-Berani mencuba idea-idea baru
-Mengenal dan memupuk bakat yang ada
-Menyediakan persekitaran yang dapat melahirkan idea-idea baru
TONGGAK 12

11. Peningkatan Bakat


Amalan Negatif
 Tidak memberi galakan dan menyekat pemikiran baru
 Tidak menghargai bakat yang ada
 Memperkecilkan usaha orginal
 Berpuashati dengan tahap bakat yang ada
TONGGAK 12

12. Nikmat Mencipta


Amalan Positif
 Berani mencuba
 Sentiasa mencari idea baru dalam menyelesaikan masalah
 Gembira melihat wujudnya idea dan kaedah baru dalam
pentadbiran
 Sentiasa dalam cabaran intelektual
 Merasa puas kerana sesuatu idea atau cadangan dapat
dilaksanakan dan dimanafaatkan
TONGGAK 12

12. Nikmat Mencipta


Amalan Negatif
 Takut menemui kegagalan
 Memandang remeh usaha orang lain
 Berpuashati dengan kedudukan yang sediada
 Pemikiran tidak dinamik
 Tidak suka pembaharuan
 Tidak sabar dalam penciptaan baru