Anda di halaman 1dari 2

BORANG SOAL SELIDIK KAJIAN PENGETAHUAN, SIKAP DAN AMALAN (KAP)

BERKENAAN KEMPEN KESIHATAN AWAM MELALUI KEMPEN 10,000


LANGKAH.
Arahan: Tandakan () pada ruangan yang disediakan
BAHAGIAN A: MAKLUMAT RESPONDEN
1.

Nama

2.

Jantina

3.

Status Perkahwinan

4.

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

1.

Bujang
Berkahwin
Lain-lain
Tahap Pendidikan
Tiada Pendidikan
Pendidikan Sekolah Rendah
Pendidikan Sekolah Menengah
Maktab/ Kolej/ Universiti
BAHAGIAN B: PENGETAHUAN KEMPEN 10,000 LANGKAH
Adakah anda pernah mendengar tentang Ya
Tidak
Kempen Berjalan 10,000 Langkah?
Adakah anda tahu berjalan merupakan
Ya
Tidak
satu senaman?
Adakah anda tahu tentang
Ya
Tidak
kepentingan Kempen 10,000 Langkah?
Adakah anda tahu Kempen 10,000
Ya
Tidak
Langkah ialah kempen hidup sihat?

BAHAGIAN C: SIKAP
Ya
Tidak
mempunyai gaya hidup aktif?
Perlukah anda mengamalkan aktiviti
Ya
Tidak
berjalan kaki?
Adakah anda sedar tentang
Ya
Tidak
kepentingan hidup sihat dan aktif?
Adakah anda menyokong kempen
Ya
Tidak
kesihatan yang dilaksanakan?
BAHAGIAN D: AMALAN
Perlukah anda bersukan dan

Saya berjalan kaki sebagai salah satu

Ya

aktiviti senaman.

Tidak

2.
3.

Saya berjalan kaki melebihi 10,000

Ya

langkah dalam seminggu.

Tidak

Saya lebih suka menggunakan tangga

Ya

berbanding lif di pejabat.

Tidak

BAHAGIAN E: BAHAN PROMOSI KEMPEN


1.

Pernahkah tuan/puan membaca, melihat dan mendengar bahan-bahan promosi dan


pendidikan kesihatan tentang Kempen 10,000 Langkah di tempat tinggal anda, seperti
yang berikut:
i.
Risalah

Ya
Tidak

ii.

Bunting

Ya
Tidak

iii.

Banner/ Kain Rentang

Ya
Tidak

iv.

Papan Tanda

Ya
Tidak

v.

Televisyen/ Radio

Ya
Tidak

vi.

Program kesihatan setempat

Ya
Tidak

2.

Pada pandangan anda, di antara bahan-bahan promosi kempen berikut, manakah yang
anda fikirkan paling berkesan dalam Kempen 10,000 Langkah ini?:
i.
Risalah
ii.

Bunting

iii.

Banner/Kain Rentang

iv.

Papan Tanda

v.

Televisyen

vi.

Radio

vii.

Program kesihatan setempat

viii.

Lawatan atau peringatan oleh sukarelawan ataupun promoter

Terima Kasih atas Kerjasama Anda