Anda di halaman 1dari 2

Tenaga Pengajar Berkualiti

Tenaga pengajar merupakan


tulang belakang yang menyokong
tumbesaran badan ataudiri setiap
pelajar.
Guru,
dalam
bahasa
mudahnya, perlu menjadi contoh
teladan
dari
segenap
aspek;
keperibadian,kematangan
berfikir,
tutur bahasa, ketinggian ilmu, prinsip
hidup dan banyak lagi kerana
merekalah ibu bapa kedua bagi
anak-anak yang sedang menjalani
tahun-tahun
persekolahan
.
Perhubungan mereka yang rapat
dengan para pelajar, biarlah apa pun
sebabnya ( jadual, kelab, inisiatif
diri ) menjadikan mereka antara
contoh hidup yang akan dinilai oleh
para pelajar. Justeru, tidak cukup
untuk seseorang guru itu menjadi
guru yang cemerlang dengan hanya
berbekal
-gulung. Tetapi
aspek
kemahiran,
pedagogi
dan
skil
untuk
berkomunikasi
dengan
para
pelajar itu lebih
meninggallkan
bekas
dalam
hidup pelajar. Guru yang baik akan
menjadikan subjek yang dianggap
umum sebagai bosan, sungguh
menarik perhartian. Bukan sedikit
bilangan pelajar meminati satu-satu
subjek itu lantas belajar dengan
bersungguh-sungguh
berpunca
daripada kemahiran pengajaran dan
kominikasi seseorang guru itu. Guru
yang baik juga tidak hanya mengajar
pelajar untuk sekadar lulus periksa
semata-mata,
tetapi
membina
potensi dalam diri pelajar ituuntuk
lahir menjadi insan yang bersedia
menghadapi cabaran-cabaran dalm

[ TM/TP/IPGM Kampus Rajang ]

hidup kelak. Guru juga tidak perlu


jumud dengan satu teks rujukan.

x
x

=
Meluaskan capaian dan jaringan
maklumatnya
tidak
akan
memudaratkan mana-mana pihak.
Malah input-input tambahan ini boleh
menjadi bahan pembakar semangat
bagi para pelajarnya untuk 'tahu
lebih' dan menjadi 'lebih tahu', yang
memahami dan menghayati ilmu
yang dipelajarinya itu. Misalnya
dalam aplikasi ilmu matematik.
Kebanyakkan
pelajar
mempelajari subjek ini tanpa
mengetahui
peri
penting
kedudukan subjek itu dalam
kehidupan mereka sehari-hari.
Dengan mengetahui aplikasinya
secara jelas, minda pelajar akan
terangsang untuk mengeluarkan
idea-idea baru yang inovatif dan
kreatif sifatnya. Guru berperanan
untuk memandu idea itu agar ia
boleh direalisasikan.

Maka gurui-guru ini tidak hanya


direkrut secara semberono tanpa
menetapkan kriteria-kriteria tertentu.
Persepsi masyarakat yang telah
berubah,
meletakkan
kerjaya
keguruan sebagai kerjaya terakhir
dalam senarai pilihan menjadikan
tidak banyak pelajar-pelajar lebih
baik memasuki bidang kerjaya ini.
Sedangkan, di Singapura contohnya,

Page 1

Tenaga Pengajar Berkualiti


kerjaya guru ini setaraf dengan
lapangan profesional yang lain
seperti doktor dan jurutera! Mana
mungkin seorang guru yang hanya
berkelulusan UPSR ingin mengajar
anak murid yang ingin mengambil
SPM. Apa yang ingin saya katakan di
sini ialah, seorang guru yang baik
perlunyapunya
tahap
ikhtisas
akademik yang lebih tinggidaripada

[ TM/TP/IPGM Kampus Rajang ]

murid yang diajarnya. Jika lebih


banyak graduan bukan sekadar
ijazah sarjana, malahan PhD boleh
turut serta memantapkan institusi
pendidikan negara, dengan teknik
yang betul, pedagogi yang betul
kemahiran yang betul, kualiti pelajar
yang dihasilkan pasti juga meningkat
tahapnya.

Page 2