HBEF 3103 Asas Teknologi Pengajaran

DOMAIN - DOMAIN
TEKNOLOGI PENGAJARAN

AHMAD KHUSHAIRY HJ. SAAIDIN

Teknologi Pengajaran
‡ Konsepnya berubah mengikut trenda kerana perubahan teknologi kerana landasan teori yang digunakan ‡ Melibatkan proses (urutan prosedur) ‡ Melibatkan sumber ‡ Matlamat: pembelajaran ‡ Cara: pengajaran

Konsep TP ‡ bukan alat dan bahan pengajaran sahaja ‡ Cara yang sistematik dalam: merancang membina melaksana menilai seluruh proses pengajaran dan pembelajaran. (Tickton. 1970) .

1970) .Konsep TP ‡ Berpandukan objektif-objektif khusus ‡ Berdasarkan teori pembelajaran manusia dan teori komunikasi ‡ Gabung sumber manusia dan bukan manusia (Tickton.

problemsolving approach to education. a way of thinking sceptically and systematically about learning and teaching.Konsep TP Education technology is concerned with the design and evaluation of curricula and learning experiences and with the problems of implementing and renovating them. it is rational. Rowntree (1974) . Essentially.

‡ Amalan penggunaan pengetahuan untuk menyelesaikan masalah.‡ Teori konsep. . konstruk. prinsip dan cadangan yang menyumbang kepada badan pengetahuan.

bahan dan persekitaran pembelajaran ‡ Sistematik satu siri tindakan yang tersusun .‡ Proses: satu urutan prosedur INPUT ACTION OUTPUT ‡ Sumber: sistem.

Domain-domain TP ‡ ‡ ‡ ‡ Memperincikan konsep melihat bagaimana konsep direalisasikan Melihat rasional dan adakah ia realistik .

teori Pengurusan organisasi ‡ Rekabentuk ‡ Penerbitan ‡ Penilaian ‡ Pemilihan Mesej Manusia Bahan Peralatan Teknik Tempat Pengurusan kakitangan ‡ Logistik ‡ Penggunaan ‡ Pengedaran P E L A J A R .Domain Teknologi Pengajaran (1977) FUNGSI PENGURUSAN PENGAJARAN FUNGSI PENGEMBANGAN PENGAJARAN FUNGSI SUMBER PEMBELAJARAN ‡ Penyelidikan.

idea. . prosedur. peralatan dan organisasi untuk menganalisis masalah2 serta mereka bentuk.Definisi TP oleh AECT 1977 Teknologi Pengajaran merupakan satu proses yang kompleks dan bersepadu yang melibatkan manusia. menilai dan menguruskan penyelesaian kepada masalah2 dalam keadaan di mana proses pembelajaran itu adalah bermatlamat dan terkawal.

Fungsi Pengembangan Pengajaran Suatu proses yang berperinkatperingkat ‡ bermula dengan analisis masalahmasalah pembelajaran ‡ membuat penyelidikan untuk mengkonsepsikan satu model teoretikal .

Fungsi Pengembangan Pengajaran REKA BENTUK ‡ Analisis pelajar ‡ Objektif ‡ Strategi ‡ Pilih media ‡ Tentukan aplikasi .

Fungsi Pengembangan Pengajaran ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ PENERBITAN PENILAIAN PEMILIHAN LOGISTIK PENGGUNAAN PENYEBARAN .

Sumber Pembelajaran Ia itu apa sahaja yang menyimpan dan / atau menghantar maklumat kepada pelajar .

Sumber Pembelajaran ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ MESEJ MANUSIA BAHAN PERALATAN TEKNIK TEMPAT .

Pengurusan Pengajaran Mengawas dan mengawal 2 fungsi tadi: ‡ ‡ fungsi Pengembangan Pengajaran fungsi sumber pembelajaran ‡Pengurusan Organisasi dan ‡Pengurusan Kakitangan .

P oleh AECT 1994 Terdapat 5 domain Setiap satu ada teori dan amalannya sendiri ‡ Berfungsi sendirian atau berinteraksi dengan domain yang lain .Domain Teknologi Pengajaran (1994) ‡ ‡ ‡ ‡ Kesinambungan dari domain tahun 1977 Definisi T.

. and evaluation of processes and resources for learning. development.Definisi TP oleh AECT 1994 Instructional Technology is the theory and practice of designing. utilization. management.

Domain Teknologi Pengajaran (1994) PEMBANGUNAN Teknologi Teknologi Teknologi Teknologi percetakan ercetakan audiovisual audiovi ual berasaskan komputer erasaskan bersepadu ersepadu PENGURUSAN Pengurusan projek Pengurusan sumber Pengurusan sistem penyampaian Pengurusan maklumat PENGGUNAAN TEORI AMALAN Penggunaan media Difusi Di usi dan inovasi Perlaksanaan Polisi dan peraturan PENILAIAN PENI AIAN Analisis masalah Pengukuran rujukan kriteria Penilaian formatif Penilaian sumatif REKA BENTUK Reka bentuk sistem pengajaran Reka bentuk mesej Strategi pengajaran Ciri-ciri pelajar .

Impak TP ‡ Kesesuaian kaedah ‡ Kesesuaian isi kandungan ‡ Mengambilkira peranan TP dari awal. ‡ Mengubah pengalaman pengajaran . semasa merancang kurikulum ‡ Mengubah sistem atau pendekatan pengajaran.