Perikanan Pinggir Pantai

Langkawi

CIRI-ciri

perikanan pinggir pantai

Langkawi

Pengkalan pendaratan ikan

Zon A

400 orang berdaftar

Bot kecil dan sederahana

Tradisional namun peralatan terkini

Pukat

Ciri-ciri

: Pengkalan pendaratan ikan

‡ 33 pusat pendaratan ikan ‡ Penarak sebagai pusat utama ‡ Penubuhan berdasarkan undang2 berikut:
± Akta Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia, Akta 49,1971 Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia Act 49, 1971 ± Akta Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia 1971, KaedahKaedah Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (Kompleks Perikanan, Labuhan Perikanan Dan Jeti Pendaratan Ikan) yang berkuatkuasa pada 9 April 2010.

Ciri-ciri

: Zon A

‡ 5 batu nautika ‡ Hanya peralatan tradisional & pukat bilis

Ciri-ciri

: Bot K cil

S

h

‡ Vessel 0 19.9 GRT ‡ Fiber glass, besi atau kayu

Ciri-ciri

: Nel y

y

berdaftar

‡ Jabatan Perikanan Malaysia ‡ Seramai 400 orang nelayan ‡ Nelayan tulen 120 hari di laut

Ciri-ciri

:Tradisional tapi Modern

‡ Berbentuk tradisional ‡ Namun peralatan canggih:
± Sistem pengesanan global (GPS) ± Mesin menarik pukat ± Fish Finder ± Enjin

Masalah
Langkawi

Perikanan Pinggir Pantai

Ciri-ciri

:Pukat

‡ Pukat jerut bilis
± Khusus untuk menangkap ikan bilis

Tiada buruh tempatan

Komunikasi dan budaya

Ancaman lanun

Masala :

Kekurangan Buruh Tempatan

‡ Pusat pelancongan menarik minat generasi muda:
± perhotelan, agensi pelancongan

‡ Alasan:
± Cuaca ± Harga ± hasil

‡ Upah nelayan asing:
± Thailand

Langka

engatasi

‡ Mengupah nelayan asing ‡ Thailand dan Myamar ‡ Tinggal berhampiran pelabuhan

Masala :

Komunikasi dan Budaya

‡ Tidak fasih bahasa tempatan ‡ Budaya berbeza:
± Aktiviti malam ± Alcohol ± Geng

Langka

engatasi

‡ Majikan mengawal perkerja mereka ‡ Menghadkan kebebasan bergerak ‡ Mempelari bahasa dan budaya

Masalah:

An aman Lanun

‡ Seawal 70-an ‡ Menculik nelayan ‡ Merampas bot dan hasil

Langka

engatasi

‡ Pasukan Gerakan Marin Polis Diraja Malaysia dan Tentera Laut Diraja Malaysia ‡ Rondaan laut yang lebih kerap ‡ GPS

JeNiS-JeNis Ikan
Perikan Pinggir Pantai Langkawi

Ikan Bilis

Ikan Tamban

Ikan Bawal

Udang

Kesan Kepada Alam Sekitar
Langkawi

Perikanan Pinggir Pantai

Pukat dan Bot

Penggunaan Racun

Tumpahan minyak

Kesa :

Pukat dan Bot

‡ Pukat yang dilarang ‡ Penggunaan bot besar ‡ Kesan kepada tebing dan habitat

Cadangan
‡ Mengetatkan undang-undang penggunaan pukat. ‡ Kawasan perikanan A, B, C1 dan C2

Kesan:

Penggunaan Ra un

‡ Racun Sianida ke kawasan terumbu karang ‡ Habitat ikan terancam akibat pemutihan

cadangan
‡ Menahan lesen ‡ Pemantauan yang lebih kerap ‡ Akta perikanan 1985 hendaklah diketatkan

Kesan:

Tumpahan Minyak

‡ ‡ ‡ ‡

Minyak diesel dan minyak hitam Menutup permukaan air Peredaran udara terjejas Kurang pembiakan flora dan fauna

cadangan
‡ Kempen kesedaran mengenai pemuliharaan dan pemeliharaan alam sekitar ‡ Mencari satu kaedah mengawal

Menggiatkan ekonomi Kelangsungan bekalan makanan

Produk hiliran dapat dipasarkan secara global

POTENSI

Perkampungan nelayan dapat dijadikan sebagai homestay . Tarikan pelancongan