Anda di halaman 1dari 3

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN TAHUN 1 :

Mata Pelajaran

: Matematik

Tahun

: 1 Nilam

Tarikh

: 22 Ogos 2013

Masa

: 11.45 pagi 12.45 tengahari

Bilangan Murid

: 24 orang

Bidang Pembelajaran

: Ruang Dan Bentuk

Tajuk

: Ruang

Standard Kandungan

: 9.2 Mengenal pasti bentuk dua dimensi

Standard Pembelajaran

9.2.1
Menamakan bentuk segiempat sama, segiempat tepat, segitiga dan
bulatan
9.2.2

Memperihalkan garis lurus, sisi, bucu dan lengkung bagi bentuk 2D

9.2.3

Menyusun bentuk 2D mengikut pola

9.2.4

Menghasilkan corak berasaskan bentuk 2D

Objektif Pembelajaran

: Pada akhir sesi pembelajaran, murid-murid dapat :

a) Murid dapat menamakan bentuk segiempat sama, segiempat tepat, segitiga


dan bulatan dengan betul dan tepat
b) Membezakan bentuk dua dimensi (2D) yang ada garis luris sisi melengkung
dengan betul.
Pentaksiran

a) Guru memberi penerangan tentang bentuk 2D dengan pengajaran papan


putih/hitam
b) Semasa melakukan aktiviti perkumpulan, guru memantau jawapan
penyelesaian yang diberikan oleh pelajar
c) Pemerhatian berterusan terhadap respon pelajar sepanjang proses pengajaran
dan pembelajaran dengan penyoalan
d) Hasil kerja rumah pelajar digunakan sebagai indikator pencapaian standard
pembelajaran

Pengetahuan Sedia Ada


: Murid-murid telah mempelajari nama bentuk dua
dimensi semasa belajar Matematik Tahun 1 dan mereka juga
mengetahui bentuk-bentuk bagi sesuatu objek dalam kehidupan harian mereka.
Elemen merentasi kurikulum :
a)

Kemahiran berfikir menklasifikasi dan membanding beza

b)

Nilai-nilai murni kerjasama, patuh arahan

Kemahiran proses matematik: Mengelaskan, Menjana idea, Berkomunikasi,


Membanding dan Membezakan.
Bahan, peralatan dan bahan sumber
i.
ii.

Set bongkah 2D 2 set


Lembaran kerja

Langkah Pengajaran

FASA
Set induksi
( 5 minit )

Langkah 1
( 10 minit )

ISI KANDUNGAN
Mengenal bentuk 2D
Mengenali sisi dan bucu

AKTIVITI PENGAJARAN & PEMBELAJARAN


1. Murid menonton video klip tentang bentuk
tiga dimensi (2D) dengan sepenuh perhatian.
2. Murid menyanyi bersama dengan video
muzik yang dipaparkan.
3. Murid dikehendaki mengingat lirik lagu
tersebut untuk menjawab soalan latihan selepas
itu.

1. Murid menyatakan nama bentuk 2D yang


dilukis oleh guru dipapan hitam.
2. Murid dikendaki menyebut dengan kuat nama

bentuk 2D mengikut gambar yang dilukiskan.


3. Murid mengeja nama bentuk 2D tersebut
4. Murid disoal secara rawak tentang
pengenalan bentuk 2D

Langkah 2
( 5 minit )

Menamakan bentuk 2D
Menerangkan ciri bentuk 2D

Langkah 3
( 6 minit )

Menyenaraikan ciri-ciri bentuk


2D

Langkah 4
( 3 minit )

Memperihalkan penggunaan
bentuk 2D dalam kehidupan
seharian
Teka- teki
- Menamakan bentuk 2D

Penutup
( 3 minit )

1. Penerangan berkaitan ciri-ciri bentuk 2D


menggunakan kaedah penemuan
2. Murid membuat latihan berdasarkan
lembaran kerja diberikan.
3. Murid membina konjektur
Aktiviti Berkumpulan
1. Berdasarkan bentuk 2D yang dilukiskan,
murid membilang bilangan sisi, sisi melengkung
dan bucu bagi setiap bentuk.
2. Murid merekodkan hasil dapatan mereka di
dalam jadual
3. Murid menyemak hasil perbincangan mereka
tadi.

Murid menyiapkan latihan penilaian.


( pembelajaran masteri )
Murid mendengar penerangan guru dengan teliti
dan menjawab soalan teka-teki
1.
2.

Apakah bentuk bagi permukaan meja?


Apakah bentuk bagi permukaan dadu?