Anda di halaman 1dari 9

UNIVERSITI MALAYA

AKADEMI PENGAJIAN MELAYU


JXEA1104 FALSAFAH DAN LOGIKA MELAYU

KARYA KLASIK:HIKAYAT PAK BELALANG

NAMA PELAJAR:SITI AKHMARNIZA BINTI AZIZAN


NO MATRIK:JEA 080128
NAMA PENSYARAH:DR.AMRAN MUHAMAD
NO.KUMPULAN TUTORIAL:2.00-.3.00pm(selasa)

1
MAKSUD FALSAFAH

Falsafah dapat diertikan sebagai proses penta’akulan ilmu dan seni.falsafah juga adalah

pengetahuan kepada hakikat sekadar yang tertumpu oleh insan.selain itu,falsafah

merupakan sebagai satu proses mengasah, menajam, menghalusi akal budi perkerti bagi

mengangkat martabat insane hampir kepada tuhan. Falsafah dapat di bahagikan kepada

dua iaitu falsafah nazari dan falsafah amali. Matlamat praktis falsafah ialah memahami

isu-isu asas yang berkaitan dengan kehidupan manusia dengan akal menjadi adat utama

untuk melaksanakan penyelidikan falsafah itu. Falsafah ialah perihal mencintai kearifan ,

kebijaksanaan , hikmah , kebenaran melalui pemikiran yang mendalam.

LATAR BELAKANG CERITA RAKYAT

Cerita rakyat adalah cerita yang hidup di tengah-tengah rakyat. Cerita itu berkembang

dari mulut ke mulut. Misalnya, seseorang ibu yang menuturkan cerita kepada anaknya

ketika hendak tidur atau tukang cerita menuturkan cerita kepada penduduk. Cerita ini

dituturkan dari generasi ke satu generasi yang lain. Penutur di antara ibu dan tukang

cerita belum tentu kedua-duanya dapat membaca dan menulis. Namun ,cerita-ceriat itu

lama-kelamaan di kumpulkan dan kemudian ditulis.

RINGKASAN CERITA HIKAYAT PAK BELALANG

2
Pak belalang hidup miskin bersama isteri dan anaknya yang bernama si belalang.oleh

sebab itu, bapaknya disebut pak belalang. Apabila melihat kemiskinan orang tuanya, si

belalang tidak sanggup. Suatu hari dia bermain-main berhampiran istana,si belalang

sering keluar masuk istana dan mencuri kain-kain gundik raja dan menyuruh bapaknya

menjadi ahli nujum raja. Pak belalang berjaya menemukan kain tersebut dan mereka

mendapat hadiah sehingga dapat memperbaiki kehidupan mereka keluarga untuk

sementara. Setelah bekalan makanan berkuragan si belalang mencuri pula burung kuwau

milik raja. Sekali lagi si belalang menyuruh bapaknya untuk menjadi ahli nujum dan

mereka berjaya. Akhirnya pak belalang di kenali sebagai ahli nujum sehinggakan tujuh

peti barangan berharga milik seorang saudagar yang hilang disuruh tilik oleh pak

belalang. Nasib menyebelahi pak belalang dan tujuh peti tersebut ditemui. Pada sautu

hari,raja memanggil dan menyuruh pak belalang untuk meneka isi dalam

gengamannya,kalau tidak dapat meneka mereka sekeluarga akan dibunuh oleh raja.

Merasa pasti tidak pasti,pak belalang mengeluh dan memanggil anaknya “aduh belalang,

belalang kita tidak akan berjumpa lagi”. Mendengar kata pak belalang, raja gembira lalu

membuka gengamannya. Ternyata dalam gengaman raja adalah seekor belalang.

Akhirnya kehidupan mereka sekeluarga ditanggung oleh raja seumur hidup dan mereka

tidak lagi berada dalam kemiskinan.

3
KUPASAN FALSAFAH DALAM HIKAYAT PAK BELALANG:

TOKOH SI BELALANG

Falsafah yang terdapat dalam watak Si Belalang ialah falsafah kepintaran seperti kata

Pythagoras “Sophia” iaitu kebijaksanaan. Si belalang menggunakan akal untuk mengubah

corak kehidupan keluarganya. Hal ini demikian jelas menunjukan bahawa si belalang

bijak kerana berusaha mencuri barang-barang dari istana dan menyuruh bapanya menjadi

ahli nujum. Apabila bapaknya menjadi ahli nujum, mereka akan mendapat wang untuk

membiayai hidup mereka. Kebijaksanan merupakan asas yang penting dalam ilmu

falsafah. Falsafah kepintaran si belalang adalah bermatlamatkan untuk mengubah

kehidupan keluarganya dengan cara tersendiri iaitu mencuri. Kepintaran yang di miliki

oleh si belalang juga dapat kita lihat melalui aliran falsafah yang digunakan iaitu aliran

rasionalisme (fahaman bahawa taakulan asas yang paling baik dalam melakukan sesuatu

tindakan atau menyelesaikan sesuatu masalah ). Oleh sebab itu, terlihat bahawa

kemiskinan dapat menimbulkan idea yang menarik bagi si belalang walaupun idea itu

buruk. Dia ingin mengangkat darjat keluarga mereka yang miskin. Dengan

kecerdikannya, dia berhasil meningkatkan taraf keluarganya.

Seterusnya, dalam watak si belalang juga terdapat falsafah keberanian. Keberanian yang

tinggi dalam diri belalang dapat mengubah taraf kehidupan keluarganya. Si belalang

seeorang yang berni kerana dia berani mencuri kain-kain milik gundik raja dan mencuri

4
burung kuwau yang merupakan burung kesayangan raja. Barangan yang telah di curunya

disembunyikan di dalam huatn dan untuk mendapatkan hasil dari pekerjaannya itu, dia

menjadikan bapanya sebagai ahli nujum kepada raja. Keberanian bukan hanya dapat

dipaparkan di medan peperangan semata-mata,penggunaan akal yang pintar dengan risiko

yang tinggi jiga di sifatkan sebagai keberanian.

TOKOH PAK BELALANG

Dalam hikayat ini dapat saya kupaskan mengenai falsafah yang di miliki oleh pak

belalang iaitu falsafah kasih sayang. Kasih sayang merupakan satu perkara yang indah

dan amat diperlukan dalam sesuatu perhubungan, terutama antara ahli keluarga. Pak

belalang amat menyayangi akan anaknya iaitu si belalang, dan kasih sayang antara

mereka tidak dapat di nilaikan dengan harta benda. Hal ini demikian dapat dibuktikan

kerana pak belalang hanya mengikut idea yang diberikan oleh anaknya walaupun agak

berisiko. Pak belalang menjadi ahli nujum sepertimana yang disuruh oleh anaknya.

Dalam bahasa yunani ahli nujum disebut sebagai “hermas”. Persepekatan antar mereka

boleh diibaratkan kata pepatah bapa borek, anak rintik. Si belalang juga sering

menunjukan rasa cinta dan menghargai kedua-dua orang tuanya. Disaat pak belalang di

minta untuk meneka apa isi gengaman raja, dia sangat takut untuk berpisah dengan

anaknya dan asyik menyebut nama anaknya. Hal ini kerana jikalau tekaan pak belalang

tidak tepat mereka sekeluarga akan di bunuh dan mereka tidak dapat bersama lagi.

TEMA DAN PENGAJARAN

5
Selain menceritakan falsafah kecerdiakan si belalang untuk hidup lebih baik, falsafah

keberuntungan juga diterima oleh pak belalang. Oleh sebab itu, tema yang di paparkan

ialah orang yang cerdik dan banyak akal akan terhinda dari bahaya. Dalam liku-liku

kehidupannya pak belalang sering terhindar dari pelbagai masalah. Adakalanya, usahanya

berhasil dan dalam masa yang lain dia juga perlu berusaha menghadapi saat yang genting

hingga sampai satu saat dia hampir putus asa dan menghayutkan dirinya ke dalam sungai.

Nasib menyebelahi pak belalang dan dia tersangkut pada sebuah kapal. Semua peristiwa

yang getir dapat di lalui oleh pak belalng kerana dai pasrah kepada Allah S.W.T. atas

nasib yang di berikan-Nya. Oleh sebab itu,pak belalang selalu mendapat pertolongan

dari Allah. Pengajaran yang dapat disimpulkan ialah seseorang akan mendapat

pertolongan jika mahu berusaha dan bertawakal kepada Allah.

“maka serta sampai saudagar itu pun di pengadapan raja, maka raja pun

bertitah,”hai saudagar , adapun hartamu yang hilang itu sudah dapat semuanyya

dengan pencuri-pencurinya sekali,”. Maka saudagar itu pun mengucapakan

syukur kepada Allah dengan menjunjung kelimpahan kurniaan raja”.

Seterusya, falsafah yang dikemukakan dalam hikayat pak belalang ialah falsafah antara

hubungan antara manusia dengan tuhan. Falsafah yang terdapat dalam hikayat ini ialah

“bersyukur” kepada tuhan. Kesyukuran kepada Allah dapat dibuktikan pada tokoh

saudagar yang kehilangan tujuh peti hartanya. Dalam keadaan ketidaksengajaan pak

belalang telah menemukan harta milik saudagar tersebut. Pada waktu hartanya ditemukan

, saudagar telah mengucapkan “syukur” kepada tuhan.

6
“maka ada suatu hari ada seorang saudagar di dalam negeri kehilangan harta di

dalam gedungnya, ada tujuh peti yang berisi emas perk dan permata, apalagi kain

yang mahal-mahal harganya. Maka Bapak si belalang pun di panggil raja. Maka

ketika itu raja pun tengah dihadap segala orang besar menteri hulubalangnya

bermusyawarah akan harta saudagar yang hilang itu (Jusuf, 1984: 43)

Disamping itu, falsafah hubungan antara manusia dengan masyarakat iaitu, muafakat atau

musyawarah. Falsafah ini dapat dilihat pada tokoh raja dan para menterinya dalam

episode saudagar yang kehilangan tujuh peti hartanya. Raja mendapat laporan tentng

saudagar itu dan mereka segera bermusyawarah.hal ini membuktikan bahawa

permuafakatan penting dalam menyelesaikan sesuatu masalah terutamanya hidup

bermasyarakat tanpa mengira darjat dan pangkat. Permuafakatan akan membawa

keberkatan dan mengeratkan hubungan silaturahim. Bak kata pepatah bulat air kerana

pembentung,bulat manusia kerana muafakat.

Seterusnya, falsafah antara manusia dengan manusia lain ialah falsafah berkerjasama.

Falsafah bekerjasama dapat dilihat pada tokoh pak belalang dan si belalang. Falsafah

kerjasama ini dapat dijumpai dalam episode pencurian kain gundik raja. Si belalang

mencuri kain gundik dan menyatakan perbuatannya itu kepada bapanya. Perkara ini di

lakukan supaya bapanya dapat bertindak sebagai ahli nujum apabila raja memangil

7
bapanya. Kerjasama antara si belalang dengan bapanya dapat meringankan beban yang

ditanggung bersama. Bak kata pepatah “berat sama dipikul, ringan sama dijinjing”.

KESIMPULAN:

Hikayat pak belalang ialah salah satu karya klasik atau tradisional masyarakat melayu

untuk menunjukan dan mengupas asas-asas falsafah dan logika melayu diterapkan dalam

kehidupan orang melayu dan memberikan pengajaran untuk dijadiakan teladan.

8
RUJUKAN:

1. STRUKTUR DAN NILAI BUDAYA DALAM “HIKAYAT PAK


BELALANG”:Nikmah sunardjo, Sulistiati, Amir mahmud.

2.www.google.com.my: hikayat pak belalang.