Anda di halaman 1dari 8

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Mata Pelajaran

: Pendidikan Seni Visual

Tahun

: 4 Arif

Bilangan Murid

: 5 Orang

Tarikh

: 20 Ogos 2014

Hari

: Rabu

Bidang

: Membentuk dan Membuat Binaan

Tajuk

: Boneka

Masa

: 7.40 pagi 8.40 pagi

Media

: Bahan-Kertas
Alat- Gam, Gunting

Pengetahuan sedia ada : 1) Murid telah mengetahui apa itu boneka.


2) Murid-murid telah diajar cara melukis corak geometri dan dapat mengenali
bentuk-bentuk geometri.

Penerapan nilai

: Memahami dan menghargai keindahan ciptaan tuhan, kerjasama,


ketelitian dan ketekunan.

Analisis Tugasan/Konsep Pembelajaran:


1. Memotong kadboard kepada bentuk-bentuk geometri.
2. Tebuk lubang pada kadboard tiga segi.
3. Masukkan benang ke dalam jarum.
4. Masukkan jarum ke dalam lubang kadboard (jahit).
5. Jahit sampai habis.
6. Mengikat benang atau tali pada lubang yang ditebuk di kadboard geometri lain.
7. Ikat dengan kemas
8. Membentukkan boneka kadboard.
Bahan Bantu Mengajar:
Kadboard, kertas lukisan, pensil warna, gunting, pembaris, bentuk-bentuk geometri, benang, jarum
plastik, penebuk lubang (puncher) dan dawai warna

Standard Kandungan:

3.2 Mengaplikasikan bahasa seni visual dan media dalam penghasilan


boneka.

Standard pembelajaran:

3.2.2 Mengetahui penggunaan bahan serta proses dan teknik dalam


penghasilan karya.

Objektif:
Pada akhir proses pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
1. Menggunakan asas seni reka dalam membentuk dan membuat binaan.
2. Menghasilkan boneka manusia daripada kadboard atau kotak tisu.
3. Membuat apresiasi berpandukan bahasa seni visual yang telah dipelajari.

Masa
Set induksi

Aktiviti/Kandungan
1. Guru menunjukkan bentuk-bentuk geometri kepada murid.
2. Guru bertanya kepada murid nama bentuk-bentuk geometri
yang ditunjukkan.
3. Murid mendengar penjelasan guru dengan teliti.
4. Murid melihat atau merasa contoh yang ditunjukkan.
5. Selepas melihat contoh-contoh bentuk geometri, guru
bersoal jawab dengan murid-murid tentang bentuk-bentuk

Catatan
Sikap : Sikap ingin
tahu pelajar.
Teori Kecerdasan
Pelbagai.

yang dilihat atau dirasa dengan sentuhan itu.


6. Murid melihat contoh yang ditunjukkan (guru tidak
menyatakan tajuk terlebih dahulu kepada murid).
7. Murid meneka dahulu setelah melihat atau merasa dengan

Penerapan nilai :
Memahami dan

sentuhan contoh yang guru berikan iaitu, bentuk-bentuk

menghargai

geometri.

keindahan ciptaan
tuhan, kerjasama,
ketelitian dan
ketekunan.
Bentuk-bentuk geometri.

Langkah 1

1. Guru menerangkan kepada murid aktiviti yang disediakan

(5 minit)

untuk mereka dan cara menghasilkan boneka manusia


daripada bentuk-bentuk geometri.
2. Guru menyediakan bentuk dari kad board tebal bagi setiap

Sikap : Sikap ingin


tahu pelajar.

murid.
3. Murid mendengar dengan teliti arahan guru dan menerima
potongan kadboard bentuk geometri.
4. Guru menyediakan contoh bentuk-bentuk geometri untuk
murid.
5. Guru meminta murid melukiskan bentuk-tersebut dengan

Teori Kecerdasan
Pelbagai.

bimbingan guru berdasarkan bentuk yang ditunjukkan oleh


guru.
1. Guru mengedarkan warna dan meminta murid mewarna
Langkah 2
(5 minit)

BBM: Pensel warna

bentuk-bentuk geometri dengan kemas. Murid mewarnakan ABM : Gunting,


bentuk geometri dengan warna kegemaran sendiri.
2. Guru siap menebuk lubang di sekeliling bentuk segi tiga.
3. Guru menyediakan jarum plastik yang siap dimasukkan
benang.
6. Guru menunjukkan cara memasukkan benang di sekeliling

jarum dan gam.


Strategi
Pemerhatian
Strategi Berasaskan

lubang kadboard segi tiga. Murid menjahit dengan kemas

Sumber

dan menghiasi kadboard segi tiga dengan bimbingan guru.

Kaedah

Demonstrasi
Langkah 3
(35 minit)

1. Guru menunjukkan cara mencantumkan kadboard dengan


mengikat bentuk-bentuk tersebut. Murid melihat cara guru
mengikat bentuk-bentuk tersebut menjadi bentuk manusia.
2. Guru menunjukkan dan membantu murid dalam proses
mengikat.
3. Guru meminta murid melukis bentuk-bentuk geometri
menjadi bentuk muka pada kadboard tersebut.
4. Murid melukis bentuk-bentuk geometri dengan melihat
contoh yang ditunjukkan oleh guru.

Boneka manusia yang siap dilukis bahagian-bahagian


muka.

Langkah 4

1. Guru menggunakan teknik psikomotor halus iaitu tangan atas

Membanding beza.

(5 minit)

tangan bagi membimbing murid memasukkan benang ke dalam

Menganalisi.

lubang kadboard yang disediakan.


2. Guru membimbing murid dengan menunjukkan cara mengikat
tali atau dawai dengan cara yang betul dengan memegang
tangan mereka
3. Guru memegang tangan murid supaya mereka dapat
memegang pensil dengan betul dan mewarna dengan betul pada
kadboard.
4. Murid dapat memasukkan benang dengan sendiri dan
Penutup

mengikat tali dengan baik walaupun memerlukan masa.


1. Guru melakukan penilaian terhadap hasil kerja murid.

(5 minit)

2. Murid sama-sama melihat dan merasakan dengan sentuhan


hasil kerja kawan-kawan lain.
3. Guru memuji hasil kerja semua murid dan murid rasa dihargai.

Boneka manusia menggunakan kadbod.