Anda di halaman 1dari 1

Bidang : Pencegahan rokok dan dadah

Tajuk : Saya Benci Rokok !

Di akhir sesi murid dapat:


Objektif 1. Menanamkan rasa benci akan rokok
2. Menyatakan kesan positif jika tidak rokok

Masa : 30 minit

Sasaran : Murid Tahun 6


Bahan
: Pensil warna, Kertas A4, Komputer Riba

Set Induksi: (5 minit)


Guru Bimbingan dan Kaunseling menayangkan video tentang iklan Rokok.
- Guru bertanya soalan yang berkaitan video yang telah ditonton.
Langkah 1: (15 minit)
1. Guru bimbingan dan kaunseling mengedarkan kertas A4 dan pensil
warna kepada setiap murid.
2. Guru bimbingan dan kaunseling menerangkan tugasan yang perlu
Langkah-
: dilakukan oleh murid.
langkah
3. Murid diminta untuk melukiskan kesan positif jika tidak merokok.
Langkah 2: (10 minit)
4. Setelah selesai, secara rawak guru meminta murid menerangkan
lukisan yang dilukis oleh mereka.
5. Guru mengajar murid laungan semangat atau sloga. “SAYA BENCI
ROKOK”
6. Guru membuat rumusan.

1. Murid dapat menyatakan kesan negatif dan


Rumusan juga positif rokok terhadap diri mereka.
2. Murid dapat menanamkan rasa benci
terhadap rokok