Anda di halaman 1dari 22

Malaysia merdeka pada 31 ogos 1957

Penjajahan Jepun di negeri-negeri Melayu


adalah sangat kejam

Campur tangan British di Negeri-negeri


Melayu adalah disebabkan faktor politik

1
FAKTA
SEJARAH
2
KONSEP FAKTA
Fakta adalah sesuatu yang boleh dianggap
sebagai kebenaran asas bagi sesuatu bidang
ilmu, kajian atau peristiwa.
Suatu konsep
stabil, kukuh,

terbukti dan

tidak boleh dipersoal atau digugat kebenarannya.


3
Louis Gottschalk:
Fakta sejarah boleh ditakrif sebagai suatu
keterangan yang diperolehi secara langsung
ataupun sebaliknya dari dokumen-dokumen
sejarah dan dianggap sahih setelah dianalisa
dengan teliti mengikut aturan-aturan dan kaedah
sejarah.

4
E.H Carr :
sejarah terdiri daripada
sekumpulan fakta-fakta
yang telah diteliti dan
dipastikan. Fakta-fakta
tersebut dikumpulkan oleh
ahli sejarah dari dokumen-
dokumen, surat-surat dan
sebagainya.

5
FAKTA PENGERTIAN KESELURUHAN

Fakta sejarah
merupakan peristiwa penting
yang diakui benar-benar
Fakta mempunyai hubungan yang erat wujud atau pernah berlaku
dengan sumber, kerana dari pada suatu ketika dahulu
sumber lahirnya fakta.

catatan rekod,

dokumen,
kajian
sumber-sumber terperinci.
sejarah
6
HAKIKAT FAKTA SEJARAH

Adakah semua fakta itu boleh menjadi


fakta sejarah?
Setiap peristiwa yang penting adalah
dianggap sebagai suatu fakta sejarah.
Walau bagaimanapun peristiwa tersebut
mestilah mempunyai hubungan dengan
sesebuah institusi, masyarakat, kerajaan,
negara mahupun bangsa itu sendiri.

7
E.H. Carr
Fakta sejarah itu akan hanya lahir apabila ahli sejarah
menganggap peristiwa itu satu peristiwa yang besar dalam
sejarah;
Contohnya penyerbangan Julius Ceasar di Sungai Rubicon

Ini bermakna fakta sejarah yang sebenar adalah


bergantung kepada kepentingan fakta itu dan kesanya
kepada masyarakat, institusi dan negara dan anggapan
ahli sejarah bahawa peristiwa itu penting.

Jika ia tidak dianggap penting, maka ia akan dibiarkan


lenyap begitu sahaja, tidak lagi bersejarah, tidak perlu
diingat, dicatat dan dikaji.
8
Fakta yang menjadi fakta sejarah
Arthur Marwik-
fakta sejarah itu adalah dari peninggalan

masyarakat yang lepas


E.H.Carr
Fakta biasa menjadi fakta sejarah setelah ia

ditafsirkan oleh ahli sejarah sebagai penting


Mungkin fakta yang berlaku pada masa
sekarang tidak penting tetapi akan menjadi
penting apabila ada ahli sejarah yang membuat
rujukan atau menyokong fakta tersebut. 9
Dimanakah kedudukan dan
letaknya fakta sejarah
Dundung Abdurrahman, E.H. Carr dan Mohd.
Yusuf Ibrahim bersetuju fakta sejarah adalah
hasil pemikiran ahli sejarah

Ahli sejarah setelah memilih dan menyusun


fakta akan mentafsir peristiwa sejarah itu
mengikut bukti-bukti yang disahkan benar.

10
Langkah awal dalam penulisan sejarah adalah
mencari sumber
Sumber lahir fakta
Peristiwa sejarah merupakan himpunan fakta-
fakta yang yang telah dipilih oleh sejarawan dan
boleh dipertanggungjawabkan
Dari fakta sejarah yang dipilih sejarawan akan
menulis berdasarkan fakta yang dikaji sebagai
guideline dalam penulisanya.

11
LANGKAH PENULISAN

mencari sumber

Sumber lahir fakta

Peristiwa sejarah merupakan himpunan fakta-


fakta yang yang telah dipilih oleh sejarawan dan
boleh dipertanggungjawabkan

Dari fakta sejarah yang dipilih sejarawan akan


menulis berdasarkan fakta yang dikaji sebagai
guideline dalam penulisanya.
12
Fakta diibarat sebagai tulang belakang atau nadi
dalam sesebuah karya sejarah
Tanpa fakta karya sejarah akan dianggap sebagai
karya sastera.
Walaupun tidak ada satu ukuran yang khas dan
sejagat untuk menentukan yang mana satu harus
dipilih atau ditolak, ahli sejarah yang terlatih
berkeupayaan menjalankan tugas ini dengan
baik.

13
tidak tidak boleh
boleh dikawal berulang atau diulang
(1) (2)

CIRI-CIRI FAKTA
SEJARAH
Fakta tidak boleh
berubah
(3) bersifat objektif dan
Subjektif
(5)

boleh berubah
(4)

14
Fakta sejarah tidak boleh dikawal

Peristiwa sejarah merupakan rentetan fakta-fakta


tetapi fakta-fakta itu hasil tindak tanduk manusia

berbanding dengan fakta sains yang lebih mengikut


suatu kaedah sains yang tertentu seperti melalui hasil
eksperimen di makmal.

15
2.Fakta sejarah tidak boleh berulang
atau diulang

Sesuatu fakta yang diyakini benar itu tidak


boleh berulang tetapi peristiwa itu akan
berulang.
Peristiwa sama boleh berlaku tetapi berlainan
tokoh, masa dan mungkin tempat.

16
3. Fakta tidak boleh berubah
Carl Backer- Fakta yang telah diuji
kebenaranya
Fakta jenis ini sukar disangkal dan telah
diterima umum berdasarkan kepada bukti-
bukti atau sumber yang telah diuji
kebenarannya

17
4.Fakta sejarah boleh berubah

Kebenaran dan kewibawaan sesuatu fakta


sejarah itu adalah;
bergantung kepada kesahihan sumber-
sumber rujukan baru yang lebih sahih,
Ertinya sumber-sumber baru itu boleh
menafikan kebenaran sejarah yang telah
dikemukakan melalui sumber-sumber yang
lebih awal.

18
5.Fakta sejarah adalah bersifat
objektif dan subjektif
Fakta objektif adalah fakta yang benar-benar
wujud ataupun telah berlaku pada masa lalu
Berdasarkan kepada sifat fakta yang objektif itu
ahli sejarah akan membuat pentafsiran mengikut
kefahaman dan kebenaran fakta.
Secara amnya fakta itu menjadi subjektif setelah
ia diolah oleh ahli sejarah melalui tanggapan
pemikiran terhadap satu fakta sejarah yang
objektif
19
5.Fakta sejarah adalah bersifat objektif dan subjektif

Fakta objektif adalah fakta yang benar-benar wujud


ataupun telah berlaku pada masa lalu
Berdasarkan kepada sifat fakta yang objektif itu ahli
sejarah akan membuat pentafsiran mengikut
kefahaman dan kebenaran fakta.
Secara amnya fakta itu menjadi subjektif setelah ia
diolah oleh ahli sejarah melalui tanggapan
pemikiran terhadap satu fakta sejarah yang objektif

20
Sebagai tulang
belakang sejarah Sebagai bukti

Kepentingan
fakta

Garis panduan Membantu-


penulisan sebagai rujukan

21
kesimpulan
Fakta merupakan tulang belakang dan mejadi
panduan kepada sejarawan dalam
menghasilkan penulisan sejarah.
Tanpa fakta seseorang itu dianggap bercakap
kosong
Fakta biasa boleh menjadi penting apabila ada
sejarawan yang mengkaji dan menyokong
fakta tersebut.

22