Anda di halaman 1dari 4

Matapelajaran : Kemahiran hidup

Kelas : PKA

Bil. Murid : 4 orang

Tarikh/Hari : 4 April 2011 / Isnin

Masa : 9.00 – 10.00 pagi

Topik : 4.0 Perkebunan

Subtopik : 4.6 menanam pokok

Pengetahuan Sedia Ada

i) Murid mengetahui beberapa alatan untuk berkebun

Objektif Pengajaran

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid-murid dapat:

i) Mengenal pokok yang ditanam


ii) Melakukan amali penanaman anak pokok terung

Perentasan kurikulum : Bahasa Melayu, matematik, bahasa inggeris

Kemahiran Manipulatif

Terapi : pertuturan, carakerja

Penerapan Nilai : kebersihan diri, berhati-hati, cintakan alam sekitar,

BBM : sudip tangan, bekas, pasu plastik, anak pokok

terung, penyiram, 3 jenis tanah

1|Page
Langka
Isi Pengajaran Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Catatan
h/Masa
Set Pengenalan topik GURU MURID TEKNIK:
induksi – lakonan lakonan
(5 minit) sebagai 1. guru menerangkan 1. murid melihat,
penyamun yang kepada murid watak mengamati dan TERAPI:
malang yang akan dilakonkan cuba memahami
pengamatan
watak yang
oleh guru dan
dilakonkan oleh
pembantu pengurusan guru. BBM:
murid. 2. murid membuat Replika
pengecaman dan sayur, video
2. guru meminta murid
menjawab mengikut lagu
mengamati lakonan
pemerhatian
guru dan pembantu
terhadap lakonan NILAI:
pengurusan murid
guru tadi. Bersemanga
sebagai penyamun
t, tidak
diiringi lagu dari 3. murid mendengar mudah
Nujum Pak Belalang. dan memerhati. putus asa.
3. guru bersoal-jawab
dengan murid tentang
lakonan guru.

4. Guru mengaitkan
lakonan dengan
pelajaran pada hari
ini.

1. guru menerangkan 1. murid mendengar TEKNIK:


Penerangan serba sedikit tentang dan memerhati. penerangan
Langkah ringkas tentang perkebunan.
1 aktiviti, keadaan 2. guru meminta 2. murid beredar ke BBM: video
(10 minit) dan kepentingan murid bergerak ke ruang tayang.
berkebun. ruang tayangan untuk NILAI:
untuk menunjukkan Rajin,
contoh perkebunan.
3. guru menayangkan 3. murid mengamati
video Upin&Ipin dan memerhati
episod berkebun. video yang
ditayangkan.
4. guru bersoal-jawab 4. murid memberi
tentang kebaikan jawapan secara
berkebun dan cara lisan berdasarkan
menanam sayur. video yang telah
dilihat.

2|Page
Langkah Tunjuk cara BBm
2 penanaman anak 1. guru meminta 1. murid bergerak ke Pasu, sudip
(20 minit) pokok murid bergerak ke kawasan kebun. tangan,
kawasan kebun sarung
dengan berhati-hati tangan,
dengan berkumpul penyiram,
dikawasan yang telah anak pokok
diarahkan. terung,tanah
2. murid diminta 2. murid duduk di
duduk dikawasan kawasan lapang TERAPI:
yang lapang. mengikut arahan. carakerja
3. guru menunjukkan 3.. murid dan motor
langkah keselamatan mengamati, halus.
dengan memakai mendengar dan
sarung tangan dan melihat apa yang NILAI:
topi. ditunjukkan oleh Cintakan
4. guru menunjukkan guru. alam sekitar,
alatan yang harus berhati-hati
digunakan iaitu, sudip
tangan, bekas,
penyiram dan
fungsinya.
5. guru menunjukkan
medium penanaman
yang digunakan untuk
menanam anak
pokok.
6. guru menerangkan
satu persatu langkah
untuk menanam anak
pokok kedalam pasu.
7. guru menunjukkan
cara membuat
campuran medium
tanaman.
8. guru memasukkan
medium penanaman
didalam pasu.
9. guru membuat
lubang ditengah
campuran medium
dan meletakkan anak
pokok yang di
sediakan.
10. Guru menyiram
tapak semaian
dengan menggunakan
penyiram.
11. guru menunjukkan
terung yang akan
dihasilkan oleh anak
pokok tersebut.

3|Page
Langkah Amali 1. Guru 1. Murid mengambil BBM:
3 perkebunan – mengagihkan alatan alatan dan memakai Sudip
(20minit) menanam anak dan perkakasan untuk sarung tangan tangan,
pokok terung menanam kepada sebagai langkah bekas kecil,
murid. keselamatan. penyiram,
2. Guru membimbing 2. Murid mengambil tanah
murid menyediakan medium penanaman
medium penanaman dan mencampurkan NILAI:
seperti langkah yang sebelum cermat,
ditunjukkan tadi. memasukkan berhati-hati,
medium yang telah cintai alam
digaulkan ke dalam sekitar.
pasu.
3. Guru memantau 3. Murid mengambil TERAPI:
dan membimbing dan menanam anak pengamatan
murid menanam anak pokok terung carakerja,
pokok terung didalam dengan bimbingan motor halus
pasu. guru. dan kasar.
4. Guru memantau 4.Murid
dan membimbing melembabkan
murid menggunakan medium penanaman
penyiram untuk dengan
melembabkan tanah. menggunakan
penyiram air.
5. guru meminta murid 5. murid
mengemaskan alatan mengemaskan
dan menyusun anak alatan dan
pokok yang telah menyusun pasu
ditanam dengan yang telah ditanam
teratur. dengan anak pokok.
6. guru meminta murid 6. murid masuk ke
masuk ke kelas dalam kelas dengan
barisan. pengawasan.

Penutup Rumusan 1. guru mengadakan 1. Murid mendengar


(5 minit) Pengajaran satu kuiz berkaitan dan mengamati dan
dengan perkebunan. menjawab secara
lisan.
2. murid yang tidak
dapat menjawab
soalan didenda
dengan mengemas
dan membersihkan
peralatan perkebunan.

4|Page

Anda mungkin juga menyukai